Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 23
Ande - Ande
 

           

Carl Albeck                    Oskar Andersen

 

Firmaet driver en gros handel med kaffe, the, kolonialvarer og sydfrugter m. m. og har egen fabrik til fremstilling af marmelade, frugtsaft etc. I 1930 overtoges grossererfir­maet Ferd. Fog's Eftf. (se dette).

 

 

Ejner Larsen

 

 

I 1944 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapi­tal på 400.000 kr. Fir­maets nuværende di­rektør Ejner Larsen (f. 1892), er formand for bestyrelsen, der tillige består af fru Anna Lar­sen og frøken Karen Edelgaard Larsen.

Den 1. juli 1949 køb­te aktieselskabet fir­maet H. J. Hansen, ko­lonial en gros, Rønne (se dette), og dette firma drives videre som filial af A/S An­dersen & Albeck.

Adresse: Hovedkontoret: Rømersgade 11, Kbhvn. K. Filial: Stålegade 10, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen & Bruun's Fabriker A/S, se De Dan­ske Kapselfabrikker A/S.

 

Andersen & Cordes A/S, ingeniør- og entre­prenørforretning.

Grundl. i 1887 af P. F. Cor­des. I 1905 indtrådte V. Cordes og i 1909 A. L Andersen i firmaet. Fra 1937 til 1944 var ci­vilingeniør E. Schiøtz (f. 1892) eneindehaver. I 1944 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 300.000 kr.

Bestyrelsen består af ovennævnte civilinge­niør E. Schiøtz, civilingeniør Erik Andersen (f. 1915) og murermester Kai Cordes (f. 1912), der tillige udgør selskabets direktion.

Adresse: Poul Paghs Gade 33. Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen & Ferdinandsen's Skibs- og Baade­byggeri.

Grundl. ca. 1850 af Ferdinand Carl­sen (f. 1828, d. 1915). Indehavere siden 1915:

A. Andersen (f. 1889) og H. Ferdinandsen (f. 1892).

Adresse: Gilleleje.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen & Holm, lædervarefabrik.

Grundl. d. 5. sept. 1904 af A. Andersen (f. 1869, d. 1942).

I 1914 omdannet til aktieselskab under direk­tion af grundlæggerens søn, V. Andersen (f. 1905), som stadig er direktør for selskabet.

Adresse: Petersborgvej 6, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen og Jensen's Vægtfabrik.

Grundl. i 1873 af fabrikanterne Andersen og Jensen.

I 1901 overtog fabrikant A. Pfeiffer (f. 11. aug. 1876) fabrikant Andersens andel i firmaet og videreførte fabriken i samarbejde med fabri­kant Jensen.

I nogle år var Odense Vægtfabrik og An­dersen og Jensens Vægtfabrik sammensluttet i A/S De forenede Vægtfabriker med Axel Pfeiffer som direktør.

I 1928 købte fabrikant Pfeiffer Firmaet An­dersen og Jensen, hvorved aktieselskabet op­løstes, og hvorefter han selv drev firmaet ind­til d. 1. jan. 1940. Firmaet videreføres der­efter af hans søn, Jacob Pfeiffer (f. 2. nov. 1906), som eneindehaver.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andersen & Nissen, bogbinderi, bog- og papir­handel. Grund!. i 1901 af Heinrich Nissen (f. 1870, d. 1943). Nuværende indehavere: Poul Gunner Andersen (f. 1921) og Heinrich Nis­sen (f. 1896).

Adresse: Storegade 26, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Andersen, frugt en gros.

Grundl. i 1907 af A. Andersen (d. 1923). I 1923 overtaget af Carl Egge (f. 1885).

Adresse: Vendersgade 3-5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Andersen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1825 af Peter M. Schmidt. Indehaver siden 1915: A. Andersen (f. 1878).

Adresse: Ladegårdsgade 45, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Andersen's Eftf. ved Fr. Lauridsen, køb­mandsforretning.

Grundl. d. 3. sept. 1867 af E. Hestbek (f. 1842, d. 1885). Efter dennes død sammensluttedes den med den købmands­forretning, som A. Andersen (f. 1850, d. 1905) havde startet i 1874. Indehaver (siden 1934):

Fr. Lauridsen (f. 1896).

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Andersen's Eftf., G. Ægidius, blikkensla­gerforretning. Grund!' d. 22. april 1873 af H. A. Andersen (f. i juni 1841, d. 1904). Efter grundlæggerens død fortsatte sønnen, A. Chr. Andersen (f. 1875, d. 1924), firmaet. I 1926 overtoges det af G. Ægidius, efter hvem en­ken, den nuværende indehaver, fru M. Ægi­dius, viderefører firmaet med sønnen, Karl G. Ægidius (f. 1920), som forretningsbestyrer.

Adresse: Nørregade 55, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adolph Andersen, Eftf. Finn Torp, mæglerfir­ma, dampskibsekspedition. Adolph Andersen (f. 1827 i Bogense, d. 1898) blev i 1859 leder af Christian Hennings' (f. 1802, d. 1863) mæglervirksomhed, der var grundlagt i 1851 af Chr. Hennings, og overtog den i 1864. Hans søn, Adolph Andersen jun. (f. 1859, d. 1911), overtog den i 1892 efter at have været med-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage