Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 29
Ande - Ande
 

Lauritz Andersen, kulimportforretning.

Grundl. d. 17. okt. 1866 af Lauritz Andersen (f. 1839, d. 1922). Nuværende indehavere: konsul L L. Andersen (f. 1895) og grosserer H. W. Ander­sen (f. 1897).

Adresse: Nørrebro 45, 6dense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Andersen & Co., drivremme- og ma­skinolieforretning.

Grundl. i 1884 af brødrene Lauritz Andersen og H. C. Andersen med Hen­rik Andersen (f. 1858 i Vejle, d. 1949), som bestyrer. I 1908 overtoges virksomheden af ovennævnte Henrik Andersen. I 1936 overto­ges firmaet af Henrik Andersen jun. (f. 1898).

Adresse: Nørregade 32, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Andersen & Co., grossererfirma.

Grundl. d. 1. april 1880 af Lauritz Christian Andersen (f. 1849, d. 19'25). Efter grundlægge­rens død i 1925, blev firmaet overtaget af Otto Lage (f. 1879), der var eneindehaver indtil 1947, da Knud Birkedal (f. 1912) indtrådte som medindehaver.

Firmaet grundlagdes som en gros virksom­hed i smøreolier, og optog senere salg af tek­niske artikler til industrivirksomheder. Ende­lig udvidede firmaet på et endnu ~enere tids­punkt sin virksomhed til også at omfatte skibs­udrustningsartikler, der i dag er firmaets væ­sentligste felt.

Adresse: Cort Adelers Gade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Chr. Andersen, isenkramforretning og træ­varehandel.

Grundl. d. 4. april 1877 af P. An­dersen (f. 1844, d. 1902).

I 1902 overtaget af nevøen, L. Chr. Andersen (f. 1869); i 1942 blev sidstnævntes søn. H. B. Chr. Andersen (f. 1911) medindehaver. Forretningen har lige fra grundlæggelsen haft fabrikation og salg af træsko som speciale.

Adresse: Vestergade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. H. Andersen's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1896 af L. H. Andersen (f. 1846, d. 1926). Nuvæ­rende indehaver: Volmer Andersen (f. 1883),

Adresse.; Stengade 41, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. M. Andersen, fiskeforretning, eksport, im­port og en gros.

Grundl. i 1890 af Peter An­dersen (f. 1856, d. 1932), der i 1910 optog sønnen, Lars M. Andersen (f. 1885), som med­indehaver; denne overtog forretningen i 1928 og optog i 1937 sin søn, Holger M. Andersen (f. 1915), som medindehaver.

Adresse: Havneplads 10, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lorents F. Andersen & Søn, modelsnedkere.

Grundl. d. 12. april 1897 af Lorents F. Ander­sen (f. 1851, d.1933). I 1933 overtaget af O. K. Andersen (f. 1884) og P. Andersen (f. 1892).

Adresse: Stefansgade 7, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. A. Andersen, stenhuggerforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af Per Andersen (f. 1856, d. 1926). Indehaver siden 1928: Martin Andreas Peter Andersen (f. 1882).

Adresse: Pingels Alle og Fru Krabbes Vej 25, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Andersen's, Bogbinderi.

Grundl. d. 12. jan. 1887 af Marius Andersen (f. 1860, d. 1935), Indehaver (siden 12. april 1933): Johan Ander­sen (f. 1890).

Adresse: Åboulevard 22, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Andersen, fiskeeksportforretning.

Grundl. i 1897 af Jørgen Andersen (f. 1849, d. 1923); i 1919 overtaget af sønnen, Martin An­dersen (f. 1888).

Adresse: Havnen, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Andersen's Eftf. ved Anders Larsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 5. april1852 af Anders Andersen (f. 1825, d. 1906).

For­retningen blev i 1894 overdraget til sønnen, Martin Andersen (f. 1851, d. 1933). I 1933 overtaget af dennes nevø, Anders Larsen (f. 1893).

Adresse: Vestergade 5, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Andersen & Søn, Bornholms kerami­ske Fabrikker A/S.

Grundl. i 1740. Overgået til aktieselskab i 1919.

Nuværende direktion: D. F. Andersen (f. 1885) og M. E. Andersen (f. 1898).

Adresse: Lille Torv 5, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Andersen, læderhandel.

Grundl. i 1868 af N. Andersen (f. 1840, d. 1923). Indehaver si­den 1923: K. A. Andersen (f. 1881).

Adresse: Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Andersen, sukkervarefabrik.

Grundl. i 1879 af N. Rasmussen (f. 1847, d. 1929). Ca. J895 overtoges fabrikken af N. Andersen (f. 1868, d. 1943), der videreførte den til 1923, da den overgik til sønnen, den nuværende indehaver, G. Andersen (f. 1897).

Adresse: Møllesti 57, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Andersen's Planteskole.

Grundl. i 1876 af Niels Andreas Andersen (f. 1848, d. 1910). Nu­værende indehaver: N. Andersen (f. 1885).

Speciale: frugttræer, frugtgrundstammer, ro­ser og grundstammer dertil. Alt i skov- og læp1anter.

Adresse: Løkkensvei, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nillan Andersen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1723 af Jens Pedersen Borring (f. 1698, d. 1769). Indehavere fra 1916-48 Niels Peter Hen­riksen (f. 1881) og Christian Hansen (f. 1858, d. 1948). I 1948 overtaget af Nillan Andersen (f. 1914).

Adresse: Kongegade 10, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Martin Andersen & Søn, murerforretning.

Grundl. d. 16. okt. 1879 af Niels Martin An­dersen (f. 1850, d. 1916). Indehaver (siden 1945): J. Kr. Andersen.

Adresse: Søndre Fasanvej 14, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Andersens Eftf. A/S, læderhandel.

Grundl. d. 1. dec. 1850 af Johan Peter Grön­berg (f. 1797, d. 1866). Den 7. april 1892 blev forretningen overtaget af Niels Peter Ander­sen. Den 10. febr. 1934 omdannet til et aktie­selskab. Nuværende direktør: J. C. Frandsen (f. 1. okt. 1898).

Adresse: Grønnegade 5, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage