Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 38
Aux - Bach
 

Østerbrogade nr. 52

 

Den nuværende indehaver er stifterens næstældste søn, kaptajnløjtnant i hæren E. H. Jacobsen (f. 28. okt. 1897).

Adresse: Østerbrogade 52, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Avanti, stigefabrik.

Grundl. ca. 1887 af inge­niør O. Junger, efter hvis død fabriken overto­ges af J. C. Larsen, der drev den fra 1913-22, da han afstod den til fabrikant H. Tvede, der drev fabrik en under adressen Helgolandsgade 1, København V. Senere overtoges Avanti af fabrikant S. Hoffmeyer, der drev fabriken un­der adressen Prinsessegade 29 A, København K. I juni 1947 overtages virksomheden af den nuværende indehaver, ingeniør T. Smedegaard (f. 11. sept. 1909), som flyttede fabriken til Glostrup.

Adresse: Emilsvej 28, Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arnold Avnsø, skrædderforretning.

Grundl. i 1883 af S. T. P. Avnsø (f. 1856). Indehaver siden 1923: sønnen, Arnold Avnsø (f. 1891).

Adresse: Værnedamsvej 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel's Bageri ved Axel Sørensen.

Grundl. d. 25. nov. 1829 af bagermester Finsteen. Inde­haver siden 1933: Axel Sørensen (f. 1903).

Adresse: Vestergade 1, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axelholm A/S, bogtryk, litografi, ståltryk, papir en gros.

Grundl. d. 1. nov. 1877 af Axel Theodor Holm (f. 1854, d. 1924); d. 15. juli 1879 fik han borgerskab som bog- og kunst­trykker, og d. 17. okt. 1894 som grosserer. Den 1. jan. 1920 omdannedes firmaet til aktiesel­skab. Nuværende direktør: V. F. Alling.

Adresse: Hannovergade 8, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axelsen & Thomsen A/S, kolonial en gros, jern- og sanitetsvareforretning og kemisk fa­brik.

Grundl. i 1894 af P. Kargaard Thomsen (f. 1862, d. 1936). Omdannet til aktieselskab i 1919. Direktør (siden 1931): H. Kargaard Thomsen (f. 1907).

Adresse: Slotsgade 10-12, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Axelsen & Co. A/S, vinhandel.

Grundl. i 1901. Omdannet til et aktieselskab i 1934, hvis første direktører var J. P. Axelsen og S. Aa. R. Poulsen (f. 22. sept. 1903). Sidstnævnte er siden 1. jan. 1937 enedirektør for selskabet. Den 1. jan. 1937 overtoges Wellejus Vinhandel, grundl. d. 9. marts 1855 af N. L. Wellejus.

Adresse: Vinkælderen, Slotsgade 1, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Axt & Co., grossistfirma i elektriske artik­ler.

Grundl. d. 1. jan. 1905 af Poul Axt (f. 1867), der stadig er indehaver af firmaet, si­den 1937 med sønnen, Olaf Axt (f. 1907), som medindehaver.

Adresse: Studiestræde 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER

Isenkramforretning. Peter Baadh (f. 1679 i Ystad, d. 1752) begyndte 1717 en Handel (sammesteds, hvor tidligere Hans Jochim – eller Johan – Rohde havde drevet et Guldtrækkeri i Forbindelse med Isenkramhandel), som fortsattes af hans Enke og fra 1759 af hans Søn, O. H. Baadh (f. 1725, d. 1800); en Søn af denne, N. P. Baadh (f. 1770, d. 1805) og Winther F.  var Indehavere af Forretningen indtil 1832, da den afstodes til en Søn af Winther, M. F. O. Winther, fra hvem den i Slutningen af Fyrrerne overgik til S. J. Rohde; denne, som kaldte Firmaet Baadh & Winther´s Efterfølger, døde 1855, hvorefter Handlen overtoges af hans Broder. J. G. Rohde (f. 1818, d.1891), der i 1877 optog Jul. G. Rohde (søn f. 1849) og O. F. Hecht (svigersøn, f. 1848) som Kompagnoner; O. F. Hecht udtrådte af Firmaet 1894. Fra 1860 har Firmaet tillige drevet en gros Forretninger, fra 1889 Køkken-Udstyr, Glas-, Porcelain- og Galanteri-Varehandel og fra 1891 Handel med Cykler og Cykledele.

Adresse: Kjøbmagergade 45, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Baadh & Winther's Eftf., isenkram, køkkenud­styr, glas og porcelæn en gros og en detail.

Grundl. d. 6. dec. 1717 af Peter Baadh (f. 1679, d. 1752). Nuværende indehaver: Mogens Werner (f. 1909).

Adresse: kontor: Skindergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Baagøe & Riber, trælastforretning.

Grundl. som blandet købmandsforretning d. 26. febr. 1744 af R. P. Gummesen Brandt (f. 1718, d. 1770). Den nuværende indehaver, konsul J. P. Baagøe Riber (f. 1884), blev medindehaver af firmaet i 1912 og overtog det i 1933.

I 1937 udskilte s Korn- og Foderstofafdelin­gen under navnet Baagøe & Riber's Korn- & Foderstofforretning A/S, for hvilket konsul Riber er formand.

Adresse: Møllergade 36, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. J. Baagøe, kolonial en gros.

Grundl. d. 23. sept. 1833 af Lauritz Jørgen Baagøe (L 1808, d. 1874). I 1869 indtrådte Chr. Baagøe (f. 1842, d. 1928). Nuværende indehavere: Ejnar Baagøe (f. 1873) (siden 1902) og Svend Chr. Baagøe (f. 1904) (siden 1929).

Adresse: Gerritsgade 56, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

T. BAAGØE´S EFTERFØLGER

Fabrikation og en gros Salg af Elektroplet, er grundlagt 1846 af T. Baagøe som en gros Forretning i forskellige engelske Artikler, senere udelukkende engelske Elektropletvarer.

I 1873 overtoges den af Grundlæggerens Nevø, T. Baagøe jun. Og J. F. Gottlieb; i 1877 optoges Albert Gottlieb i Firmaet; 1882 udtrådte T. Baagøe jun. Og Året efter døde Albert Gottlieb, hvorefter J. F. Gottlieb og G. F. Gottlieb var Indehavere; førstenævnte udtrådte af Firmaet 1886 og sidstnævnte 1890, efter i 1888 at have optaget Carl Andresen (f. 1854, d. 1906). Efter dennes Død er Carl Ammerup (f. 1857), der var indtrådt i Firmaet 1890, Eneindehaver. Efter at Firmaet i flere År havde drevet en galvanisk Anstalt, anlagdes i 1885 en Metalvarefabrik for Tilvirkning af Råvarer.

Adresse: Niels Juels gade 9, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Anders Bach A/S, handel med og fabrikation af bygningsartikler.

Grundl. d. 24. juni 1899 af Anders Bach (f. 1872). I 1942 omdannet til aktieselskab med Anders Bach som direktør.

Adresse: Havnen, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Bach, manufakturforretning.

Grundl. i 1881. Indehaver (siden 1937): Axel Bach (f. 1894).

Adresse: Adelgade 28, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. L. Bach, konditori.

Grundl. d. 5. juni 1897 af Chr. Bach (f. 1844, d. 1900). Fortsat af hans enke, fru Thora Bach (f. 1854, d. 1933); i 1912 overtaget af sønnen, Holger Bach (f. 1876); i 1934 af en anden søn, Chr. L. Bach (f. 1886).

Adresse: Frederiksberg Alle 56, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage