Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 40
Bade - Bagg
 

Den første bestyrelse var: højesteretssagfø­rer Ulf Hansen (formand), grosserer Søren Jensen, grosserer Odin Drewes, dr. med. Jo­han Kier og grosserer Johannes Jørgensen.

Den nuværende bestyrelse består af nævnte civilingeniør Holger Neergaard, der er for­mand (siden 1926), underdirektør W. Kønigs­feldt (f. 1885), overretssagfører Frithjof Kemp (f. 1885), landsretssagfører Eugen Olsen (f. 1899) og turistchef Mogens Lichtenberg (f. 1903). Siden 1938 har Hans Møller (f. 1898) været selskabets direktør.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 242.000 Kr., er nu udvidet til 360.000 kr.

Adresse: Studiestræde 59-63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jakob Baden, bogbinderi.

Grundl. d. 8. april 1890 af Jakob Baden (f. 1861, d. 1940). Den 15. dec. 1935 overtaget af Holger Jacob Ba­den (f. 1892), der i 1942 afstod forretningen til M. A. Wille (f. 18. juni 1911).

Virksomheden startedes i Peder Skrams Gade nr. 6 og havde derefter bopæl i Øster­gade nr. 16, og senere i Købmagergade nr. 18, hvorfra den flyttedes til den nuværende adresse.

Firmaet har som speciale haft bedre hånd­bogarbejde og herfor vundet anseelse - ikke mindst på de store verdensudstillinger. Side­ordnet hermed drives en større afdeling for forlagsarbejde.

Adresse: Åbenrå 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Baden, bogbinderi.

Grundl. d. 25. okt. 1887 af Ole Baden (f. 23. nov. 1859, d. 1936). Den nuværende indehaver, Niels Baden (f. 25. marts 1894), overtog firmaet i 1917. der da havde til huse i Kronprinsessegade nr. 34; i 1919 flyttedes forretningen til Lille Strand­stræde nr. 10 og i 1947 til den nuværende adresse.

Adresse: Nyvej 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Baess & Komp., grossistforretning og fabri­kation (olier og rengøringsmidler). Grundl. i 1885 af A. M. Baess (d. 1915) og H. S. E. Møl­ler (f. 1857, d. 1927). Indehaver (siden 1927):

Sv. Aa. Balk-Møller (f. 1887) og Knud Balk-­Møller (f. 1890).

Adresse: Nordre Frihavnsgade 24, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arne Bager, købmandsforretning.

Grundl. d.9. febr. 1871 af H. Christensen (f. 1850, d. 1906).

I 1903 blev forretningen overtaget af Hans P. J. Bager (f. 1878) og i 1938 af dennes søn, Arne Bager (f. 1906).

Adresse: Østergade 39, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. H. Bager, kolonial-, korn- og foderstoffor­retning.

Grundl. d. 3. okt. 1897 af købmand S. H. Bager (f. 1876, d. 1936). I 1946 overtaget af sønnen, Chr. J. K. Bager (f. 1900).

Adresse: Storegade 13, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bagermestrenes Brødfabrik i Nykøbing F.

Grundl. i 1889. Virksomheden ejes af Nykø­bing F. Aktiebageri A/S.

Bestyrelsen består af: bagermestrene, Ver­ner Rasmussen, der er formand, Hans Chri­stensen, Ivan Jensen, A. Spuhr og Børge Not­telmann.

Forretningsfører: W. Petersen (f. 1901).

Adresse: Stubbekøbingvej 44, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bagermestrenes Rugbrødsfabrik Aalborg A/S.

Stiftet d. 27. dec. 1895. Fabrikkens virksom­hed begyndte 1. sept. 1896. Den første besty­relses formand var V. Børsholt (f. 1863, d. 1946); fra 1928-1930 var bagermester H. Hø­holt (f. 1886) formand; siden 1930 bagerme­ster M. Hansen (f. 1887). Forretningsfører (si­den 1929): E. Myrdal (f. 1898).

Adresse: Helgolandsgade 50, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Horsens A/S.

Stiftet i år 1900, første vedtægter af 20. april. Nuværende bestyrelse: bagermestrene J. O. Jørgensen, S. O. Skovsbøl, H. Nielsen, K. V. Jensen og H. F. Caspersen.

Adresse: Ryesgade, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Randers A/S.

Grundl. d. 8. jan. 1899 af P. Josephsen, Chr. Weilgaard og Herm. Stilling. Nuværende for­mand for bestyrelsen: bagermester Svend Nielsen.

Adresse: Thorsgade 23, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Vejle A/S.

Grundl. d. 14. april 1899 af en sammenslut­ning af byens bagermestre. Nuværende direk­tør og formand for bestyrelsen: restauratør F. F. Poulsen (f. 1893).

Adresse: Langelinie 27, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus A/S.

Stif­tet d. 15: jan. 1896 af bagermester Eduard Holle (f. 1842, d. 1915) m. f I.

Den 18. febr. 1896 købte bestyrelsen en grund i Sølystgade: 6120 kvadrat-alen, og arkitekt V. Puck blev antaget til at udføre tegninger o. desl. Til den ny fabrik.

Den 1. maj 1897 finder den første prøvebagning sted; 4. juni 1897 kør­te fabriken første gang brød ud til byens ba­gere, og kun 2 uger senere vedtages det, at fabriken skal åbnes for fuld drift den 22. juni.

I 1900 besluttede selskabet at anlægge eget mølleri, som blev færdig til brug i 1901, fra hvilken tid selskabet har formalet sit eget for­brug af mel: og i forbindelse med mølleriet opførtes et silo pakhus, hvor foruden plads til 6000 tønder korn, findes maskiner, som forren­ser kornet, før dette styrtes i de enkelte be­holdere.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 40.000 kr., er senere udvidet til 250.000 kr.

Bestyrelsen består af bagermester H. P.

Bach, der er formand, bagermester Chr. Niel­sen, bagermester J. Thomsen. oldermand Lau­rits Lyngfel og bagermester Hans Lauritzen.

Direktør (siden 1931): J. E. Jensen.

Adresse: Sølystgade 30-32, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Bagge's kgl. Hof-Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. april 1884 af Frederik Bagge (f. 1861, d. 1928). Nuværende indehaver: sønnen, S. A. Bagge (f. 1887).

Adresse: Borgergade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Baggers Trælast- og Kulforretning er en del af den af konsul P. Rechnitzer (f. 1842, d. 1921) i 1866 grundlagte købmandsforretning, hvis trælastafdeling i 1887 overgik til Otto. J. Bagger. I 1911 overtaget af sønnen, S. A. Bag­ger (f. 1881).

Adresse: Kjellerupgade 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage