Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 46
Beau - Beck
 

Beauvais A/S.

Grundl. d. 23. maj 1850 af J. D. Beauvais (f. 1831, d. 1896).

Forretningen om­dannedes i 1897 til aktieselskab og blev i 1906 sammensluttet med Dansk Vin- og Konserves­fabrik, M. Rasmussen Grundl. 1888 i Faaborg af etatsråd Mads Rasmussen (f. 1856, d. 1916).

Direktør: Holger Guldmann (f. 1891). Adresse: Lyngbyvej 97, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Bech & Søn, manufakturforretning.

Grundl. i 1883 af Anthon Bach (f. 1859, d. 1934). I 1934 overtaget af C. Bech (f. 1876), der i 1939 optog sin søn, K. L. Bech (f. 1905), som medindehaver.

Adresse: Vesterågade 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. M. Bech, Produkten, købmandsforretning.

Denne forretning kan formentlig føres tilbage til 1793 med Thor Hansen Berg som indeha­ver, men med sikkerhed til 1845, da købmand Niels Kurts (f. 1793, d. 1851) var dens inde­haver. Indehaver siden 1934: E. M. Bech (f. 1897) .

Adresse: Allinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Bech & Co.'s Eftf., grossererfirma.

Grundl. d. 3. juli 1900 af Harald Bech (f. 1869, d. 1949), der i 1911 optog Hans Marius Frede­rik Bech (f. 1879) og Carl Bechgaard (f. 1879) som medindehavere. I 1946 udtrådte Hans Ma­rius Frederik Bech af firmaet, der i 1947 blev overtaget af E. Fynbo (f. 1902), som stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Mikkelbryggersgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Bechs Boghandel, Herm. Møller.

Grundl. d. 1. dec. 1868 som bogbinderi af Her­man Bech (f. 1842, d. 1915). Indehaver siden 1909: Herman Møller (f. 1876).

Adresse: Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JØRGEN BECH & SØNNER

Grossererfirma. Dette Firma drev oprindelig en i 1796 grundlagt Tobaksfabrik, som i Slutningen af 1850’ erne overtoges af Alex Rasmussen, (se dette Firma), medens den daværende Indehaver, Jørgen Peter Hansen Bech (f.1810, d.1870) gik over til færøiske Forretninger.

Efter hans død overtog P. F. Bech Firmaet, hvori James Gustav Hansen (f. 1843) indtrådte i 1871. Da P. B. Bech døde i 1891, blev hans Enke, Elisa Bech, født Rønneberg, Deltager indtil 1907, hvorefter J. G. Hansen er Eneindehaver.

Adresse: Herluf Trolles Gade 7, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

M. I. Bech A/S, grossererfirma.

Grundl. i 1884 af M. I. Bech (f. 1853, d. 1923). Omdannet til aktieselskab i 1919. Nuværende direktion: H. Holleriis (f. 1897).

Firmaet har import og eksport af ure, ur­dele og dermed beslægtede artikler samt op­tiske varer. Eksporten omfatter Island, Norge, Sverige og Finland. Firmaet har enerepræsen­tation for Danmark af de kendte schweitzer­ure "Revue" og for hele Skandinavien for Schweitzer-firmaet "Universal", Geneve.

Adresse: Vognmagergade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. M. Bech & Søn, sejl- og flagmagerforret­ning.

Grundl. i 1896 af R. M. Bech (f. 1859, d. 1938). Nuværende indehaver: sønnen, Alfred Martin Bech (f. 1893).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorvald Bech, Indeh. Carl Alfred Bech, her­reekviperingsforretning og skrædderi.

Grundl. d. 12. april 1879 af Thorvald Bech (f. 1847, d. 1928). Indehaver (siden 1924): C. A. Bech (f. 1890).

Adresse: Algade 10, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilh. Chr. Bech ved Aage Rasmussen, skibs­mægler- og speditionsfirma. Grundl' af Jens Andr. Jensen og i 1863 overtaget af Wilh. Chr. Bech. Nuværende indehaver: Aage Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Havnen, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. S. Bechsgaard, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 8. febr. 1906 af P. S. Bechsgaard (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vestergade 14, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Beck & Jørgensen A/S, grossererfirma, farve­handel, farvefabrik.

Grundl. d. 1. dec. 1892 af Carl Beck (f. 1859, d. 1926) og Fritz Jørgensen (f. 1861, d. 1933). Efter dennes død overtaget af sønnerne, Oscar, H. C., og Emil Jørgensen. J 1941 omdannet til et aktieselskab, hvis di­rektion består af ovennævnte H. C. Jørgensen (f. 1899) og Emil Jørgensen (f. 1907).

Adresse: Nørregade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. A. O. Beck, kniveforretning.

Grundl. i 1857 af Otto Beck. Fortsat af sønnen, J. A.. O. Beck (f. 1854, d. 1899), og af dennes søn, Otto Beck. I 1914 overtaget af sidstnævntes broder, Pauli Beck (f. 1888, d. 1947). Nuværende indehaver: fru S. M. Beck (f. 1890).

Adresse: Borgergade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. L. Beck & Co., kul-, koks- og cinders-im­port.

Grundl. d. 2. dec. 1885 af J. L. Beck (f. 1856, d. 1930). Nuværende indehaver: Axel Beck (f. 1883) og Carsten Beck (f. 1917).

Adresse: Søndergade 47, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Beck A/S, farvefabrik.

Grundl. d. 20. jan. 1885 af L. P. Beck (f. 1859). I 1920 overgået til aktieselskab. Direktør (fra 1920): N. P. Jo­hansen (f. 1889).

Adresse: Munkegade 8, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Beck's Eftf. ved Marius Mortensen, tobaks­firma.

Grundl. d. 1. maj 1866 af Carl Ludvig Qvade Beck. Indehaver siden 1918: H. S. M. Mortensen (f. 1886).

Adresse: Frisegade 2, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Beck & Co.'s Eftf.; manufakturforret­ning.

Grundl. d. 15. marts 1884 af Niels Beck (f. 1858, d. 1935). Indehaver (siden 1. sept. 1939): Jes H. Sørensen f. 1898).

Adresse: Ny Torv 4, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Beck Farvefabrik.

Grundl. i 1884 af farve­. handlerne Emanuel Jensen (f. 1856, d. 1940) og Johnsen (f. 1856, d. 1928). Indehaver (si­den 1921): P. Beck (f. 1886).

Adresse: Vestergade 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Richard Beck A/S, manufakturforretning.

Grundl. i 1903 af Vilhelmine Nicolaisen (f. 1859, d. 1929). Omdannet til aktieselskab i 1947. Nuværende direktion: fru Martha Beck (f. 1885) og Peter Edvard Hansen (f. 1896).

Adresse: Vestergade 18, Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage