Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 60
Blin - Blüc
 

De Blindes Børstenbinderi ved H. P. Jensen.

Grundl. i 1890 af A. Jacobsen (f. 1862, d. 1942). Indehaver (siden 1914): H. P. Jensen (f. 1883).

Adresse: Bredgade 25, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bloch's Boghandel, Kaj Haugstrup.

Grundl. d. 5. febr. 1835 af J. P. F. Thierry. Indehaver si­den 1934: Kai G. J. Haugstrup (f. 1909).

Adresse: Søndergade 1, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil Aktiesel­skab, bomuldsvæveri, farveri, blegeri og ap­pretur.

Grundl. d. 22. maj 1847 i Fredericia af P. H. L. Bloch og C. A. Petersen under fir­ma: Bloch & Petersen.

Da sidstnævnte ud­trådte i 1864, optoges A. Andresen som kom­pagnon, hvorefter firmanavnet blev Bloch & Andresen. Omdannet til aktieselskab i 1888 med P. H. L. Bloch som direktør.

I 1918 overtog Bloch & Andresen A/S det branche-beslægtede firma: Nordisk Tekstil Aktieselskab i København, der var grundlagt i 1906, hvorefter selskabet fik sit nuværende navn. Nuværende direktion: Allan Meyer (f. 1900) og F. Kaiser (f.1893).

Adresse: Kronprinsessegade 8, Kbhvn. K. Fabrik i Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BLOCH & BEHRENS

Grossererfirma, er grundlagt 1856.

De nuværende Indehavere er Julius Jacob Behrens og Sally Friedlænder Behrens (indtrådt 1894).

Adresse: Toldbodgade 19, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Bloch & Behrens A/S, uldforretning.

Grundl. d. 1. dec. 1856 af Ludvig Bloch (f. 1828, d. 1871) og Julius Jacob Behrens (f. 1834, d. 1914). Omdannet til aktieselskab i 1928. Direk­tør (siden 1928): Werner Richter (f. 1894).

Adresse: Toldbodgade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. BLOCH

Elektropletfabrik, er grundlagt 1852 af F. Bloch (f. 1815, d. 1882) som Forsølveri Pilestræde; udvidedes senere til at omfatte galvanoplastiske Arbejder.

Ved Grundlæggerens Død overtages Fabrikken af hans Søn, Hugo Bloch (f.1863, d. 1886) og efter dennes Død gik den over til V. Marck (f. 1846, d. 1899). Dennes Enke, Kristine Marck fortsatte Virksomheden til 1904, da den gik over til K. U. Harder (f. 1878); 1908 indtrådte Frants Hvass (f. 1885) i Firmaet og 1909 udtrådte K. U. Harder. Samme År Påbegyndtes en en gros Forretning.

I 1910 indtrådte Jørgen Fenger (f. 1873) som Kompagnon.

Adresse: Østergade 35, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Heymann Bloch & Co. A/S., sæbefabrik. Kon­sul L. Heymann Bloch (f. 1844, d. 1924) grund­lagde i 1868 en købmandsforretning i Selde i Salling. I 1872 flyttede han til København og begyndte fabrikation af glansstivelse og "Sund­heds Salt", senere af sæbe og vaskepulver. I 1922 omdannet til et aktieselskab. der i 1929 overgik til A/S Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik.

Adresse: Kongensvej 25, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. M. BLOCH´S EFTERFØLGER

Glas- og Porcellænsforretning, er grundlagt 1857 af G. M. Bloch (d. 1885), som i 1872 afstod den til N. C. Bruun, medens han selv drev Veksellererforretning.

I 1905 overdrog Bruun Forretningen til den nuværende Indehaver, Vilhelm Holm (f.1870).

Forretningen har siden dens Grundlæggelse stadig haft det samme Lokale.

Adresse: Amagertorv 29, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

A. Blom & Søn A/S, jernstøberi og maskinfa­brik (landbrugsmaskiner).

Grundl. d. 6. maj 1866 af A. L. Blom (f. 1837, d. 1915), der i 1896 optog sin søn, Chr. Blom (f. 1866, d. 1929), som medindehaver. Efter faderens død fortsatte denne firmaet som eneindehaver, ind­til han i 1921 optog broderen, J. A. Blom (f. 1878), som kompagnon. Den 1. maj 1937 om­dannedes firmaet til aktieselskab med J. A. Blom som bestyrelsesformand og T. D. Laur­sen (f. 1896) og K. T. Sørensen (f. 1904) som direktører; de to sidstnævnte udgør stadig di­rektionen. Bestyrelsen består nu af nævnte J. A. Blom, bankdirektør O. E. Øhrstrøm (f. 1890) og landsretssagfører A. H. Michelsen (f. 1885).

Selskabets aktiekapital er på 200.000 kr. Adresse: Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eduard Julius Blomsterberg, slagterforretning.

Grundl. d. 3. okt. 1839 af Julius Blomsterberg (d. 1935); videreført af enken og fra 1942 af sønnen, Svend Blomsterberg (f. 1901).

Adresse: Sankt Annæ Gade 6, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Blomsterforretningen "Chrysantha".

Grundl. d. 4. okt. 1901 af Otto Rasmussen (f. 1866, d. 1928) som gartneri.

Nuværende indehavere (si­den 1942): Karen L Rasmussen (f. 1898), Inger O. Rasmussen (f. 1901) og Zenia Rasmussen (f. 1904).

Adresse: Ordrupvej 63, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Blomsterforretningen "Julie" ved Hj. Morten­sen.

Grundl. i 1895 af V. Hansen. Indehaver (siden 1936): Hj. Mortensen (f. 1880).

Adresse: Gammel Kongevej 85, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Blum-Hansen, isenkram en gros.

Grundl. i 1883 af Carl Lassen (d. 1927). Indehaver (si­den 1. april 1934): B. Blum-Hansen (f. 1903).

Adresse: kontor: Nørre Voldgade 27, Kbhvn.

K. Lager og ekspedition: Hellerup godsbanegård, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                  

Jens W. Blume, tømrerforretning og maskin­snedkeri.

Grundl. i 1842 af Jens Willadsen Blume (f. 1809 i Sønderjylland, d. 1879), hvis søn. Peter Blume (f. 1840), indtrådte i firmaet i 1866. Den 25. febr. 1892 overtoges virksom­heden af hans søn, Jens Willads Blume (f. 14. febr. 1869), som i 1938 optog sin søn, Jørgen Verner Blume (f. 21. juni 1905) som medindehaver. Sidstnævnte er siden 1944 eneindeha­ver af forretningen. Maskinsnedkeriet påbe­gyndtes i 1908.

Adresse: Nørregade 66, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. N. Blumensaadt's Fabriker A/S, sæbefa­brik. kemisk-teknisk fabrik m. m.

Grundl. i 1835 af N. N. Blumensaadt (f. 1804, d. 1871. opfinder af flydende smørfarve). Hans enke fortsatte virksomheden til 1891, da den gik over til sønnerne, N. N. Blumensaadt (f. 1854, d. 19'15) og O. Blumensaadt (f. 1855, d. 1898). N. N. Blumensaadt, der ved broderens dØd i 1898 var blevet eneindehaver, overdrog i 1903 forretningen til et aktieselskab, hvori han ind­trådte som adm. direktør. Ved hans fratræden i 1908 overtages ledelsen af J. C. Hansen (f. 17. marts 1880), som i 1912 erhvervede hoved­parten af aktierne og som stadig er indehaver af denne.

Adresse: Nedergade 25-29, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. Blücher & Søn, smede-, gas- og vand­mesterforretning.

Grundl. i 1884 af H. H. Blücher (f. 1851, d. 1930). I 1914 optoges søn­nen, den nuværende indehaver, H. C. Blücher (f. 1883), i firmaet som kompagnon, og sam­tidig antoges ovenstående firmanavn. Firmaet havde domicil i Skt. Gjertruds Stræde 10 indtil det i 1938 flyttede til sin nuværende adresse.

Adresse: Rentemestervej 78, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage