Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 67
Bram - Bran
 

Carl Brammer A/S, specialforretning for le­vende ål engros, import og eksport. Grundl. i 1898 af Carl Brammer (f. 1875, d. 1932). Om­dannet til aktieselskab i 1927. Direktør (siden 1932): sønnen, Carl Einar Brammer (f. 1901).

Adresse: Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hugo Brammer A/S, strå- & filthattefabrik og modevarer en gros.

Grundl. d. 10. sept. 1906 af Hugo Brammer (f. 1875, d. 1933), som startede med en gros handel med færdige hatte og mo­devarer.

I 1914 påbegyndtes fabrikation af håndsyede og pressede hatte. Samme år blev selskabets nuværende direktør, Alfred Peter­sen, R. af Dbg. (f. 1. juni 1889), engageret som repræsentant, og ved firmaets omdannelse til aktieselskab d. 1. dec. 1924 blev han direktør sammen med Hugo Brammer. Ved Hugo Bram­mers død i 1933 blev Alfred Petersen enedi­rektør.

På grund af udvidelse af fabrik og systuer flyttedes virksomheden i 1928 til den nuværen­de adresse: Grundtvigs­vej 9-13.

 

Selskabets virke strækker sig over hele Skandinavien med selv­stændig fabrik i Sveri­ge: A/B Hugo Bram­mer, Skomakaregatan 2, Malmø, samt afdelings­kontorer i Norge og Finland.

 

Alfred Petersen

 

Aktiekapital + reser­ver beløb sig pr. 1. jan. 1950 til kr. 325.000,00.

Nuværende bestyrelse består af højesterets­sagfører Ejvind Møller (f. 1891), formand, di­rektør Bruno Petersen (f. 1883) og selskabets direktør.

Direktør Alfred Petersen er formand for For­eningen af danske Straa- og Filthattefabrikan­ter, ligesom han beklæder flere tillidsposter in­denfor branchen.

Adresse: Grundtvigsvej 9-13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ove Brammer, købmandsforretning.

Grundl. af købmand Brodersen og overtaget i 1862 af I. C. Brammer. I 1920 overtaget af Ove Brammer (f. 1894).

Adresse: Stengade 14, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bramminge Apotek.

Åbnet d. 4. febr. 1908. Apotekets første indehaver var Michael Søren Holst (f. 1849, d. 1926). Indehaver (siden 1. dec. 1946): J. P. Rasmussen (f. 1894).

Adresse: Bramminge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bramminge Klædefabrik, F. C. Lund.

Grundl. i 1897 af C. N. Andersen (f. 1843, d. 1922). In­dehaver (siden 1918): F. C. Lund (f. 1879).

Adresse: Nørregade, Bramminge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bramminge Teglværk.

Grundl. ca. 1880. Inde­haver (siden 1941): N. Windfeld Skak (f. 1915).

Adresse: Bramminge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Bramsen & Co., assuranceforretning.

Grundl. i efteråret 1903 af Svend Bramsen (f. 1878), der stadig er seniorchef i firmaet.

Firmaet er grundlagt under navnet Svend Bramsen, men ændredes i. 1920 til det nuvæ­rende, da den mangeårige medarbejder, Mar­tin Greisen (f. 1885), blev optaget som med­indehaver.

I 1943 optoges yderligere firmaets prokurist siden 1919, Svend Aage Jensen (f. 1899) og grundlæggerens søn, cand. jur. Ernst Bramsen (f. 1911), som medindehavere.

Firmaet repræsenterer en række udenland­ske forsikringsselskaber og beskæftiger sig i øvrigt fortrinsvis med formidling af reassurance­kontrakter.

Adresse: Bredgade 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brandassuranceforeningen af 1848, gensidig.

Grundl. d. 25. april 1848 af cand. jur., bank­direktør S. P. Hansen. Nuværende direktion:

E. L. Nørgaard (f. 1895) (siden 1930) og kon­sul Wilh. Smith (f. 1882), tilsynsførende direk­tør siden 1938).

Adresse: Ringstedgade 40, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brande Mølle.

Grundl. i 1854 af Jens Kjeld­sen. Indehaver (siden 1938): H. Thomsen (f. 1888).

Adresse: Storegade, Brande.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ingvar Brandi, isenkramforretning.

Grundl d. 21. april 1903 af Ingvar Brandi (f. 1878, d. 1948).

I 1948 overtaget af sønnen, Børge Bran­di (f. 1909).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Brandi & Søn, isenkramforretning.

Grundl. d. 8. maj 1876 af Carl Chr. Nielsen (f. 1849, d. 1912). I 1928 overtaget af Vald. Brandi (f. 1884) og i 1950 af dennes søn, Ernst Brandi (f. 1916).

Adresse: Mellemgade, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. O. Brandorff's Eftf. A/S, forretning med bygningsartikler.

Grundl. d. 26. nov. 1879 af J. O. Brandorff (f. 1854, d. 1938), der overtog N. W. Bastrups kolonialafdeling (grundl. 1840) og genoptog den af faderen P. Brandorff (f. 1824, d. 1900) førte vinforretning, der var grundlagt som almindelig købmandsforretning d. 31. dec. 1816 af Peter Chr. Thiesen (f. 1780, d. 1853) og ophævet i 1876. J. O. Brandorff begyndte des­uden handel med bygningsmaterialer, og denne udskiltes som selvstændig forretning i 1886. Omdannet til aktieselskab i 1901. J. O. Bran­dorff blev formand i bestyrelsen, og Th. Lund Petersen (f. 1867, d. 1947) tiltrådte som direk­tør. I 1936 udtrådte J. O. Brandorff af besty­relsen, og direktør Th. Lund Petersen valgtes til formand. Efter Th. Lund Petersens død til­trådte sønnen, P. Lund Petersen (f. 1905), som direktør. Bestyrelsen består foruden af direk­tøren af enkefru Kathrine Lund Petersen (f. 1869) og tandlæge, frk. Ellen Lund Petersen, Århus (f. 1902).

Adresse: Jernbanegade 44, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage