Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 69
Bree - Brin
 

gen, som han overtog som eneindehaver i 1915. Ved hans død i 1922 overtoges den af hans enke, fru Marie Breede (d. 1937), med sønnen Herman Breede (f. 18. nov. 1897) som daglig leder. Fra 1937 er sidstnævnte eneindehaver af firmaet.

Adresse: Nørregade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brehm & Sørvin, entreprenørforretning.

Grundl. i 1898 af Laurits Hansen (d. 1924). Fortsat af en søn og i 1944 overtaget af civilingeniør Palle Brehm (f. 1907) og murermester Erik Sørvin (f. 1916).

Adresse: Milnersvej 10, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Breidahl's Eftf., Betty & Henning Hansen, bogbinderi.

Grundl. d. 30. okt. 1872 af Axel Breidahl (f. 1846, d. 1922). Indehavere siden 1943: Betty Hansen (f. 1898) og sønnen Hen­ning Hansen (f. 1921).

Adresse: Vestergade 18, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Breindahl, stigeforretning.

Grundl. i 1890' af Poul Breindahl (f. 1864, d. 1929). I 1926 over­taget af sønnen, M. Breindahl (f. 1898).

Adresse: Vejlevej 138, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Breinholt, mæglerforretning.

Grundl. i 1904 af konsul C. Breinholt (f. 1863, d. 1925). I 1915 optog han konsul Ludvig Christensen (f. 1885) som medindehaver; denne overtog i 1925 fir­maet.

Adresse: Havnegade 83, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Parfumerie Breining.

Grundl. i 1882 af P. T. Breining (f. 1844, d. 1912). I 1912 overtoges forretningen af firmaet Madsen & Wivel, der var grundlagt i 1902 af Karl Madsen (f. 1874, d. 1913) og August Wivel (f. 1863, d. 1936). De to firmaer er dog altid holdt skarpt ad­skilte, Madsen & Wivel som et rent engros­firma med import, eksport, agentur og fabrika­tionsvirksomhed o. s. v., medens Parfumerie Breining, der i 1918 blev kgl. hof-leverandør, vedblev at være detailforretning. Nuværende indehavere: Carl-Eilert Wivel (f. 1891), Svend Wivel (f. 1901) og Per Wivel (f. 1920).

Adresse: øster gade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Brems-Pedersen, tømrerforretning.

Grundl. i 1893 af L. Søgaard-Pedersen (f. 1860). Inde­haver siden 1944: H. Brems-Pedersen (f. 1903).

Adresse: Rogertsvej 9, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. V. Bretlau A/S, barnevognsfabrik.

Grundl. i 1897 som smedeforretning af J. V. Bretlau (f. 1869). I 1947 omdannet til aktieselskab (aktie­kapital: 40.000 kr.). Bestyrelsen består foruden af ovennævnte fabrikant J. V. Bretlau, (for­mand og direktør), af frøken T. H. Bretlau og aut. gas- og vandmester T. H. Bretlau.

Adresse: Smedegade 13, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Breums Eftf. ved H. Andersen, manufaktur­forretning.

Grundl. d. 8. sept. 1868 af Ignatz Breum (f. 1845, d. 1917).

Indehaver (siden 1. april 1935): H. Andersen (f. 1902).

Adresse: Vestergade 59, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. M. Breum, Fr. Gronemann's Eftf. A/S, ko­lonial engros.

Grundl. ca. 1900 af Fr. Grone­mann (d. 1919). Omdannet til aktieselskab i 1942. Direktør (siden 1943): Knud Breum (f. 1915).

Adresse: Vestergrave 46, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. K. Breum, grossererforretning, fabrikation af og broderier en gros.

Grundl. i 1895 af Pe­ter Korsholm Breum (f. 1863, d. 1937); i 1937 overtaget af enken, fru Ellen Breum.

Adresse: Købmagergade 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Breum's .Boghandel.

Grundl. d. 19. april 1910 af Valdemar Breum (f. 1883, d. 1937) og siden 1937 fortsat af grundlæggerens enke, fru Hedvig Breum.

Adresse: Nørregade 12, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brinch & Spehr, korkvare- og crown-corkfa­brik.

Grundl. d. 4. jan. 1908 af U. K. S. Brinch (f. 1863, d, 1945) og Johs. P. K. 1. Spehr (f. 1871, d. 1942). I 1928 optoges generalkonsul Carl E. Sander (f. 1893) som medindehaver, og denne er siden 1942 eneindehaver af firmaet.

Adresse: Vesterbrogade 123, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Brinch-Fischer, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. juni 1905 af M. Brinch-Fischer (f. 1880, d. 1941). I 1941 overtaget af sønnen, Erik Brinch-Fischer (f. 1915).

Adresse: Kongensgade 89, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. C. Brincken's Eftf. A/S, isenkram en gros og en detail.

Grundl. d. 14. april 1839 af M. C. Brincken (f. 1802). Overgået til aktieselskab i 1946. Direktør (siden 1946): Bendt Grav­gaard (f. 1917).

Adresse: Nørregade 13, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Brincker, Grejsdal Hammerværk A/S.

Grundl. d. 1. april 1867 af Fritz Brincker (f. 1839, d. 1909) og Carl Brincker (f. 1841, d. 1913). I 1894 udtrådte Carl Brincker af fir­maet, og i 1902 indtrådte Fritz Brinckers søn, Arthur Brincker (f. 1871), som medindehaver. Efter faderens død i 1909 var sidstnævnte ene­indehaver. I 1933 omdannet til et aktiesel­skab. Nuværende direktion: Harald Brincker (L 1904) og Arthur Brincker (f. 1915).

Adresse: Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Brincker, isenkram en gros & en detail.

Grundl. d. 21. maj 1862 af J. S. Nødsager (f. 1837, d. 1892), og i 1878 overtaget af Emil Brincker (f. 1849, d. 1893). Forretningen over­toges efter hans død af hans broder, Carl Brincker (f. 1841, d. i913) (se Brdr. Brin­cker), hvis søn, Hans Brincker (f. 1877, d. 1922) videreførte den. Efter sidstnævntes død overtaget af hans enke, fru Dagmar Brincker, f. Rye (f. 1879), der i 1945 afstod firmaet til sønnen Carl Chr. Brincker (f. 1910); denne havde da været knyttet til forretningen siden 1937.

Adresse: Nørregade 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. BRINCKMANN & Co

Grossererfirma, er grundlagt 1837.

F. H. Brinckmann (f. 1812, d. 1894) nedsatte sig nævnte År som Buntmager og førte Forretningen til 1874. Den overtoges da af hans Søn, Grosserer C. F. A. Brinckmann (f. 1838) som drev Detailforretningen under Firma: F. Brinckmann indtil 1904, da den hævedes, og som i 1866 havde etableret en en gros Forretning med Pelsværk under Firma: C. Brinckmann & Co.

Adresse: Tordenskjoldsgade 9, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Brinkhof & Søn, bogbinderi og protokolfabrik. Grundl. d. 12. jan. 1897 af C. Brinkhof (f. 1866, d. 1943), der i 1921 optog sin søn, A. M. Brinkhof (f. 1895), som medindehaver; denne er siden 1944 eneindehaver.

Adresse: Nikolajgade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                      Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage