Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 71
Bruh - Bruu
 

1888 af cand. pharm. C. A. Bruhn (f. 6. febr. 1859, d. 16. nov. 1928) og cand. pharm. C. C. Lehrmann (udtrådt 1898). I 1927 omdannet til aktieselskab. Nuværende bestyrelse: civilinge­niør Arnold Poulsen, direktør Louis Bahnson og direktør Claus Bahnson. Direktør siden 1950: O. B. Almdal.

Forretningen havde fra grundlæggelsen til 1943 domicil Valdemars gade nr. 17; siden da det nuværende sted.

Adresse: Bjerregårdsvej 16, Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jes J. Bruhn, optik-, Ur- og guldsmedeforret­ning.

Grundl. d. 1. juni 1881 af Søren J. Bruhn (f. 1852, d. 1940). Overtaget i 1914 af sønnen Jes J. Bruhn (f. 1891, d. 27. aug. 1944). Efter denne videreført af fru Marie Bruhn indtil 1. aug. 1949, da sønnen, Søren E. Bruhn (f. 25. juli 1923) overtog firmaet.

Adresse: Toftlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Bruhn. & Co., befragtningsforretning og rederi.

Grundl. d. 1. marts 1911 af Johan Bruhn (f. 1883). Nuværende indehavere: oven­nævnte Joh. Bruhn, Svend Iversen og H. Ja­cobsen.

Adresse: Havnegade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Brummerstedt, boghandel.

Grundl. d. 15. aug. 1900 af E. Brummerstedt (f. 1868, d. 1949). I 1950 overtaget af O. Brummerstedt (f. 1909).

Adresse: Søndergade 6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brunshaab Teglværk, M. E. Gulddal.

Grundl. I middelalderen. Indehaver (siden 1918): M. E. Gulddal (f. 1879).

Adresse: Brunshaab pr. Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bruun's Gartneri A/S.

Grundl. d. 11. okt. 1899 af Svend Bruun (f. 1872, d. 1950). Derefter omdannet til aktieselskab.

Adresse: Brøndby Strand.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bruun's· Vægtfabrik, A. R. J. Bruun, smede­forretning og vægtfabrik.

Grundl. i 1891 af C. Bischoff. Indehaver (siden 1932): A. R. J. Bruun (f. 1903).

Adresse: Sønder Alle 28-30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BRUUN & ANDERSEN

Sæbe- og Parfumefabrik er grundlagt 1856 af fh. Apoteker i Sæby F. L. Bruun (f. 1823, d. ca. 1862) og exam. Pharm. Sofus Andresen (f. 1828, d. 1884), delvis som en Fortsættelse af Firmaet Gregersen & Larsen.

I 1884 overtoges Virksomheden af cand. Pharm. Valdemar Jørgensen (f. 1831), der havde været Kompagnon fra 1878, og som i 1898 afstod den til sin Søn, cand. Pharm. E. Ferlov (f. 1871) og sin Svigersøn, Oskar Schmidt (f. 1856).

Siden 1898 drives Forretningen under et med Firmaet Valdemar Jørgensen (se dette)

Adresse: Pilestræde 40, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

fh. A/S Bruun & Andresen, fabrikation og handel med parfumeri- og toiletartikler. Grundl. i 1856 af fh. apoteker i Sæby F. L. Bruun (f. 1823, d. ca. 1862) og exam. pharm. Sofus Andresen (f. 1828, d. 1884).

I 1884 over­tages virksomheden af cand. pharm. Vald. Jør­gensen (f. 1831), der havde været kompagnon fra 1878, og som i 1898 afstod den til sin søn, cand. pharm. E. Ferlov (f. 1871) og sin sviger­søn, Oskar Schmidt (f. 1856). Fra 1898 dreves forretningen under eet med firmaet Valdemar Jørgensen.

I 1932 overtoges firmaet af apoteker Oluf Poulsen (f. 1881).

Fra 1932 dreves forretningen sammen med A. H. Riise's Ho­veddepot, og fra 1949 drives det under eet med A. H. Riise's Hoveddepot (se dette).

Adresse: Nørre Søgade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bruun & Nielsen, handel med huder, skind og talg.

Grundl. I 1884 af Fr. Svendsen (f. 1854, d. 1927). Indehaver siden 1925: N. E. C. Niel­sen (f. 1880).

Adresse: Tørholmsvej 12, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bruun & Sørensen A/S, ingeniørfirma.

Grundl. d. 22. april 1893 af Carl H. Sørensen (f. 23. juli 1868, d. 1. nov. 1937), der indtil da havde drevet isenkramforretning og kakkelovnshan­del, og civilingeniør Hans Hermann Bruun (f. 19. okt. 1855, d. 25. okt. 1935). Omdannet til aktieselskab i 1937.

Den 10. febr. 1916 fik fir­maet tildelt prædikat af kgl. hofleverandør og aktieselskabet fik d. 1. april 1938 tilladelse til fortsat at føre dette prædikat efter nyinstalla­tionerne på Marselisborg Slot i 1937. Virksom­heden omfatter centralvarmeteknik og elektri­ske anlæg og beskæftiger ca. 200 personer. Nuværende direktør: E. Hammer-Sørensen (f. 1902).

Adresse: Kannikegade 18, Århus. Filialer:

Niels Ebbesens Vej 20, Kbhvn. V. og Jyl­landsgade 31, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Bruun, glarmesterforretning.

Grundl. ca. 1896 af Carl Petersen. Efter hans død over­taget af N. J. Mouning (f. 1878). Den 1. nov. 1938 overtages forretningen af den nuværende indehaver, A. Bruun (f. 1905).

Adresse: Nørregade 16, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Bruun & Søn, trævarefabrik.

Grundl. d. 25. april 1910 af Aage Bruun (f. 1885); en søn, H. R. Bruun (f. 1920), er nu medindehaver.

Adresse: Sankt Peders Stræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. & N. Bruun, bageri og konditori.

Grundl. d. 1. okt. 1836 af Hans Peter Bruun (f. 1801, d. 1871). Indehaver (siden 1945): Alfred Pe­tersen (f. 1894).

Adresse: Østergade 64, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Bruun, materialhandel.

Grundl. 1880 af Chr. Hansen. Indehaver (siden 1921): Carl Bruun.

Adresse: Torvet, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Bruun & Søn, håndskomageri.

Grundl. i 1881 af Hans Peter Chr. Bruun (f. 1853, d. 1916), der i 1914 optog sønnen, den nuværende indehaver, Hans Christian Bruun (f. 1884), som medindehaver af forretningen under det nuværende firmanavn.

Adresse: Mejlgade 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Bruun's Eftf., Poul Olsen, købmands­forretning, er antagelig grundlagt i 1820 af Christopher Hage i Stege (d. 1849). Indeha­ver (siden 1935): Poul Olsen (f. 1907).

Adresse: Algade 56, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Thuesen Bruun, konditori.

Grundl. d. 24. maj 1852 af Georg Bruun (f. 1817, d. 1901). Indehaver (siden 1931): sønnesønnen, Gustav Thuesen Bruun (f. 1891).

Adresse: Bruuns Hjørne, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Bruun's Cykle- & Automobilfabrik.

Grundl. i 1890 af Holger Bruun (f. 1864, d. 1933). Indehaver (siden 1933): Valborg Bruun.

Adresse: Nørrebrogade 39, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage