Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 83
Bøge - Bøjs
 

Bestyrelsen består af købmand O. Nissen Bech, Silkeborg (f. 1918), teglværksejer Sv. Aa. Bech, Stenderup (f. 1910) og selskabets direktør, H. N. Bech (f. 1902).

Adresse: Grejsdal St.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. S. Bøgekilde, smør- og ostehandel.

Grundl. d. 5. okt. 1888 af Anton Nielsen (f. 1862, d. 1946). Indehaver (siden 1. jan. 1933): S. S. Bøgekilde (f. 1881).

Adresse: Blågårdsgade 25, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Bøgekjær's Eftf., O. Flügge, skotøjshan­del og -reparation.

Grundl. i 1893 af L. Ras­mussen (d. 1912). Ved dennes død overtaget af H. P. Bøgekjær (d. 1939); fortsat af dennes enke, og i 1946 overtaget af O. F1iigge (f. 1911).

Adresse: Vester Vold gade 86, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bøgelund-Jensen A/S, specialforretning for køkkenudstyr, knivvarer, glas og porcelæn en gros og en detail.

Grundl. d. 6. dec. 1892 af købmand A. M. Bøgelund-Jensen (f. 1861, d. 1917).

Fra 1920 lededes firmaet af sønnen, Sven Bøgelund-Jensen (f. 1898), indtil han d. 1. marts 1932 indtrådte som direktør i Magasin du Nord, Kongens Ny torv, hvilken stilling han fratrådte med udgangen af febr. 1950.

Firmaet omdannedes d. 1. marts 1932 til et familieaktieselskab, i hvis bestyrelse direktør Sven Bøgelund-Jensen er livsvarig formand.

Bestyrelsen består i øvrigt af fru Karen Bø­gelund-Jensen og landsretssagfører Erik Petri (f. 1905).

Den 1. marts 1950 overtog direktør S. Bø­gelund-Jensen aktierne i A/S Otto Piper.

Nuværende direktion: Henry E. Olsen (f. 1900).

Firmaet beskæftiger ca. 100 personer.

Adresse: Rådhuspladsen. 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. B. Bøgfeldt, glarmesterforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1896 af Johannes Strand (f. 1872). I 1946 overtaget af F. B. Bøgfeldt (f. 1917).

Adresse: Halls Alle l, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Bøggild, manufaktur, en gros og im­port.

Grundl. i 1883 af Alfred Alexis Bøggild (f. 1855, d. 1927) på Torvegade i Randers som detailforretning.

Omkring århundredeskiftet påbegyndtes en mindre en gros-forretning, og

i 1913 overgik firmaet til udelukkende at handle en gros.

I 1921 knyttedes grundlægge­rens søn, Lorents Pe­ter Hjorth Bøggild, til virksomheden, og ved faderens død i 1927 overtog han forretnin­gen, som han fremde­les er eneindehaver af.

På grund af den sta­dig stigende omsætning og udvikling har fir­maet måttet flytte fle­re gange. Fra Torvega­de flyttedes til Slyngborggade 9, derfra til Søren Møllers Gade 2, derefter til Vestergade 40

 

 

 

Hjørnet af Vestergrave og Storegade

 

og derfra til Slyngborggade 21. Nu har firma­et til huse i egen ejendom, Storegade 2 og Ve­stergrave 31 og disponerer her over moderne kontorer og 5 etager med i alt ca. 2.000 m2 grundflade.

Firmaet beskæftiger i dag ca. 50 funktionæ­rer, heraf 17 rejsende. Har import og en gros handel med tekstilvarer, trikotage og manu­faktursmåting (ca. 60 % import og ca. 40 % fabrikation eller køb hos danske fabriker).

Desuden drives en del eksport og re-eksport.

 

 

L. Hjorth Bøggild

 

 

Foruden grosserer L. Hjorth Bøggild har fir­maets mangeårige medarbejder A. Hansen pro­kura.

Adresse: Vestergrave 31, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herm. Bøgh, trælasthandel.

Grundl. i 1875 af Heinr. Thomsen. Indehaver (siden 1912): Herm. Bøgh.

Adresse: Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ove Bøgh, bogbinderi.

Grundl. d. 4. nov. 1884 af Erhardt Bøgh (f. 17. april 1856, d. 29. dec. 1931), efter hvem sønnen, den nuværende in­dehaver, Ove Bøgh (f. 31. jan 1889), overtog bogbinderiet.

Forretningen flyttedes d. 24. jan. 1903 til den nuværende adresse.

Adresse: Fiskergade 3 (Åboulevarden 37), Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rud. Bøhms Bogtrykkeri,

Grundl. i Oktober 1888 af A. Rud. Bøhm (f. 1853, d. 1920).

Indehaver ( siden 1. marts 1947): Chr. Jensen (f. 1901)

Adresse: Blågårdsgade 36, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Bøje's Eftf., Henry Petersen, sadel­magerforretning.

Grundl. i 1899 af Andreas Bøje (f. 1876, d. 1932). Indehaver (siden 1932): Henry Petersen (f. 1898).

Adresse: Nørregade 12, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Bøjsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 2. okt. 1902 af Chr. Bøjsen (f. 1878, d. 1944).

I 1944 overtaget af Inger Bøjsen (f. 1905).

Adresse: Klaregade 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Bøjstrup & Søn, møbelfabrik og -udsalg.

Grundl. d. 14. april 1896 af C. Bøjstrup (f. 1869, d. 1932), som i 1924 optog sin søn, Ejner Bøjstrup (f. 1899) som medindehaver; den­ne overtog 1932 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Klostergade 58, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage