Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 87
Carl - Carø
 

 

-treprenørforretning.

Den 1. nov. 1949 blev for­retningen overtaget af sønnen, ingeniør Hol­ger C. Carlsen (f. 23. aug. 1903) under uæn­dret firmanavn.

Blandt de af firmaet udførte arbejder næv­nes: dobbeltsporarbejdet Lunderskov-Esbjerg, dobbeltsporarbejdet Vejle-Fredericia, bro for 4 spor over Mølleåen ved Vejle, de store klo­akanlæg i Randers, Århus og Vejle, tørlæg­ning af Lammefjorden, overføringsanlæg af hovedvej 2 nord for Køge, Frederiksberg Svømmehal, kloakpumpestationer i Randers og Århus, jernbaneanlæg på Lolland for Rød­by-Femern ruten, kystvejen ved Struer, ud­dybning af Tude og Vaarby åer, samt Lindes å for Hedeselskabet, betonveje; endv. vejarbejder i Hjørring amt og i Jerslev kommune, afvan­ding af Vorup enge for Hedeselskabet, anlæg af skydebaner for hæren i Århus, Dragonkaser­nen i Randers, hvor der udførtes jord-, vej-, kloak-, beton- og jernbetonarbejder, anlæg af stadion for Brande kommune, ligesom firmaet til stadighed udfører en stor del af de offent­lige vejarbejder for Randers kommune.

For­retningen har lige siden grundlæggelsen haft domicil i Møllegade nr. 6.

Adresse: Møllegade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

C. Carlsen, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. juni 1900 af C. Carlsen (f. 1870), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Bissensgade 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Carlsen, bageri. Grundl. i 1758. Indeha­ver (siden 1942): Carl Carlsen (f. 1914).

Adresse: Akseltorv 18, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Leif Carlsen, bageri og konditori.

Grundl. d. 24. okt. 1868 af r. B. Sørensen (f. 1843, d. 1910). Indehaver siden 1941: Leif Carlsen (f. 1916).

Adresse: Nørregade 16, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carlsminde, se Bryggeriet Carlsminde.

 

N. Carnø, fh. L. Koppel's Fabrik, manufaktur, fabrikation og en gros.

Grundl. i 1895 af N. Carnø (d. 1918) og efter dennes død overtaget af sønnen, Svend Carnø (f. 1890, d. 1943), som i 1934 optog Einer Larsen (f. 5. febr. 1893) som medindehaver. Ved Svend Carnøs død i 1943 indtrådte enken, fru Oda Carnø, som kompag­non.

Adresse: Elmegade 5, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Carstens, isenkramforretning.

Grundl. ca. 1821. Den 15. okt. 1888 overtoges forretnin­gen af Frederik Carstens (f. 4. dec. 1860, d. 5. febr. 1940), efter hvem sønnerne, Einer Car­stens (f. 19. dec. 1896, d. 7. juli 1949) og Hugo Carstens (f. 26. nov. 1901), videreførte forret­ningen. Siden broderens død er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Kirkegade 1, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

Fritz Carstens, Deres Datters Udstyr, isen­kramfirma og udstyrsforretning. GrundL d. 16. marts 1907 af Fritz Carstens (f. 1888), der i 1939 overdrog forretningen til sin nevø, Fritz Carstens (f. 1909).

Adresse: Vesterbrogade 37, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Carstens, gartneri.

Grundl. i marts 1879 af Friedrich Carstens (f. 1853, d. 1920).

I 1922 overtaget af sønnen, Heinrich Carstens (f. 1878) og i 1948 af dennes søn, Fridrich Carstens (f. 1904).

Adresse: Nørreport 15, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henrik Carstens, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 8. sept. 1891 af Axel Christensen (f. 1865, d. 1927).

I 1917 optog han sin sviger­søn, Henrik Carstens (f. 1888), der havde væ­ret knyttet til forretningen siden 1910, som medindehaver. Siden grundlæggerens død har denne været eneindehaver. Forretningen er i tidens løb stadig udvidet, flyttede i 1923 til sin nuværende adresse i egen ejendom; i 1936 åb­nedes en filial i Aalborg. Henrik Carstens har tidligere haft forretning i Kbhvn., Vejle og Herning.

Adresse: 0stergade 7 B, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Carstens' Bogbinderi.

Grundl. d. 1. febr. 1899 af Valdemar Carstens (f. 1876, d. 1950). Inde­haver (fra 1. juli 1950): sønnen, Ejnar Car­stens (f. 1901).

Adresse: Søndergade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carstensen's Klædefabrik A/S.

Grundl. i 1873 som farveri af Nic. Christensen; i 1883 overta­get af Hans Th.

Carstensen (f. 1859, d. 1917)

 

Hans Th. Carstensen

 

og i 1920 af Jens Carsten Carstensen (f. 1885, d. 1937). Omdannet til et aktieselskab i 1923. Bestyrelsen be­står nu af fabrikant Alfred Madsen, der er selskabets direktør, pro­kurist K. S. Madsen, repræsentant A. R. Madsen, og værkfører A. J. Madsen.

I årenes løb er virksomheden udvidet gentagne gange, først med spinderi og senere med klædefa­brikation; sidste udvidelse fandt sted i 1948.

Adresse: Algade, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fh. Carstensen & Jappes Eftf. K. G. Knud­sen, maskinfabrik.

Grundl. i 1860. Indehaver (siden 1936): K. G. Knudsen (f. 1898).

Adresse: Jernbanegade 20, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anker Carstensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 17. juni 1884 af F. Blædel. Indehaver (siden 1939): Anker Carstensen (f. 1912).

Adresse: Søndergade 1, Glamsbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Carstensen, urmager- og optikerforretning.

Grundl. ca. 1845 af N. P. Madsen; fortsat af en søn; i 1883 overtaget af S. N. Carstensen, i 1933 af dennes søn, Sv. Aa. Carstensen (f. 1891, d. 1949), og i 1949 af enkefru J. Carstensen.

Adresse: Graven 8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARØE & Co.

En gros Forretning i Korn og Foderstoffer, er grundlagt 1. Marts 1843 af Joh. Fred. Carøe (f. 1817, d.1893). I 1862 optoges Lauritz Andreas Bølling; han udtrådte i 1894 og samtidig blev Grundlæggerens Sønner, Nicolaj Christian Carøe og Carl Johan Carøe Indehavere af Firmaet. Da den sidstnævnte døde i 1907, blev den førstenævnte Eneindehaver. I 1908 omdannedes Firmaet til et A/S

Adresse: Nyhavn 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carøe & Co., en gros forretning i korn og fo­derstoffer.

Grundl. d. 1. marts 1843 af etats­råd Joh. Fred. Carøe (f. 1817 i Horsens, d. 1893) og M. T. Schmidt i Kiel, af hvis forret­ning det nye firma vel nærmest var en fi­lial. Carøe blev eneindehaver ved Schmidts udtræden i 1848. I 1856 optoges Lauritz An-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage