Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 89
Cent - Chri

 

 

1946 efterfulgtes af selskabets nuværende di­rektør, Chr. R. Larsen (f. 1919).

Den 1. sept. 1941 flyttedes selskabet til Mid­delfart; i 1945 blev det datterselskab af A/S Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkonto­ret (Trifolium).

Bestyrelsen består af: gårdejer Johs. Kyed (f. 1878), direktør Johs. Larsen (f. 1893) og konsul Valdemar Thygesen (f. 1890). Aktie­kapital: kr. 330.000.

Adresse: Østergade 35, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Central-Fiskehallen ved K. R. Larsen & Co.

Grundl. i 1888 af G. L. Jespersen. Indehavere (siden 1946): Kay Larsen (f. 1902) og Leo Hansen (f. 1900).

Adresse: Værnedarnsvej 8, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Central-Hotel i Esbjerg.

Grundl. i 1890erne af et konsortium.

I 1914 overtaget af aktieselska­bet Centralhotellet i Esbjerg.

I 1945 overtaget af Yngve Olofsson.

Adresse: Torvet, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Centralhotellet i Hillerød.

Grundl. i 1901.

Nu­værende indehaver: Arne Johan Møller (f. 1914).

Adresse: Slotsgade 5, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Centralhotellet i Nykøbing F.

Grundl. ca. 1890 af H. P. Hansen.

Indehaver siden 1945: E. Nor­mann (f. 1900).

Adresse: Torvet, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Centraltrykkeriet, se C. Ferslew & Co.

 

Central-Trykkeriet i Aalborg, bogtrykkeri.

Den 11. okt. 1897 etablerede Leander Nielsen (f. 1871) sig som bogtrykker; i 1928 overtog han Centraltrykkeriet.

Indehaver siden 1948: Poul Lauritzen (f. 1921).

Adresse: Danmarksgade 7-9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Centraltrykkeriet i Esbjerg.

Grundl. i 1910 af Thorvald Christensen (f. 1879, d. 1944). Efter denne overtaget af enken, fru Anna Marie Christensen (f. 1882).

Adresse: Kongensgade 39, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Central-Trykkeriet i Nykøbing S., bogtrykkeri.

Grundl. i 1892 af Chr. Jacobsen. Nuværende indehaver: A/S Holbæk Amtstidende. Besty­rer: Ejner Jensen.

Adresse: Algade 8, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Centraltrykkeriet i Vejen.

Stiftet d. 14. nov. 1908. Nuværende bestyrelse: fh. minister M. N. Slebsager (f. 1874), direktør Olav Vang Lauridsen (f. 1879) og direktør N. M. Jensen (f. 1880).

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Centraltrykkeriet ved J. M. Michelsen & Hen­ry Nielsen.

Grundl. i 1902 af R. Chr. Jørgen­sen (d. 1932) og H. C. Nielsen (d. 1927). Nu­værende indehavere: M. Michelsen (f. 1876) og Henry Nielsen (f. 1906).

Adresse: Rosengade 7, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ceres Bryggerierne, se Østjydske Bryggerier.

 

Ceres Korn- og Foderstofforretning A/S.

Stif­tet d. 3. april 1908 med F. N. Have (f. 1880) som direktør. Nuværende direktør: Math. Mor­tensen (f. 1887).

Adresse: Havnevej 2, Aabenraa;

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chicago, T. M. Skytte & Co., glas- og porce­lænsmagasin.

Grundl. d. 19. aug. 1905 af T. M. Skytte og i 1928 overtaget af Hans Wisborg (f. 1890), der fra 1920 havde været associé i firmaet.

Fra beskedne lokaler i stueetagen er forret­ningen gennem årene ved dens nuværende in­dehaver blevet udvidet til at omfatte hele ejendommen, således at den nu lægger beslag på alle 5 etager i ejendommen på Købmager­gade nr. 6.

Hans Wisborg er formand for Københavns Glas- og Porcelænshandlerforening.

Adresse: Købmagergade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

China- & Japan-Huset.

Grundl. d. 26. marts 1904 af William S. Johannesen (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Købmagergade 62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chirurgisk Varehus, L. Ankerstad.

Grundl. i 1885 af Chr. Ankerstad (f. 1866, d. 1947). Den nuværende indehaver, Louis Ankerstad (f. 1895), overtog forretningen i 1926. Grosserer Louis Ankerstad er tillige indehaver af firmaet Sanitas, der blev grundlagt af faderen i 1885.

Adresse: Gothersgade 91, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christensen & Lendal's Eftf., købmandsforret­ning.

Grundl. i 1874 af Torvald Hofman. Nu­værende indehaver: E. Christensen (f. 1900).

Adresse: Skørping.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christensen & Schrei, korn- og foderstoffer en gros.

Grundl. i 1908 af Carl Christensen (f. 1881, d. 1939) og A. C. Schrei (f. 1881, d. 1935). Overtaget i 1939 af førstnævntes broder, Fritz Christensen (f. 1895) og søn, Erik Christensen (f. 1911).

Adresse: Kampmannsgade 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Christensen's Eftf., herreekviperingsforret­ning.

Grundl. d. 23. september 1881 af A. Christensen (f. 1850, 1909).

Efter grundlægge­rens død videreførtes forretningen af søn­nen, Arild Christensen (f. 1886).

 

J. Th. Jeppesen

 

Den 1. april 1915 overtoges firmaet af J. Th. Jeppesen (f. 1887), der havde været besty­rer af forretningen fra 1910, og som viderefører firmaet som skrædderi for såvel civilt tøj som uniformer.

Adresse: Vestergade 9, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Christensen, grossererforretning (elektri­ske artikler).

Grundl. d. 8. aug. 1910 af Aage Christensen (f. 1885), der stadig er indehaver af firmaet.

Firmaet grundlagdes som agentur for en række tyske fabrikker, men har siden 1945 til­lige optaget engelske agenturer samt egen fa­brikation.

Siden 1948 har virksomheden haft til huse i egen ejendom på den nuværende adresse.

Adresse: Lille Strandstræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage