Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 92
Chri - Chri
 

Frederik Christensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1866 af Jørgen P. Jørgensen (d. 1899). Indehaver (siden 1946): Frederik Chri­stensen (f. 1917).

Adresse: Skovgyden 29, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fridolf Christensen, bygnings materialer.

Grundl. i 1900 af Fridolf Christensen (f. 1876, d. 1938). Indehaver (siden 1938): H. Fridolf Christensen (f. 1906).

Adresse: Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Christensen, boghandel.

Grundl. d. 14. aug. 1851 af H. Bloch (f. 1814, d. 1875); i 1874 overtoges den af A. Galle (f. 1825, d. 1888), som i 1886 overdrog den til Emil Aarsleff (f. 1858, d. 1932). Den 1. april 1898 overtoges forretningen af J. Chr. Koch (f. 1873), d. 1. sept. 1906 af Alfred Simon (f. 1870, d. 1938) og d. 1. juli 1914 af Georg Christensen (f. 1889).

Adresse: Axeltorv 10, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Christensen, møbelmagasin.

Grundl. d. 2. okt. 1908 af Georg Christensen (f. 1874, d. 1936). Indehaver (siden 1936): enken, fru An­na Christensen (f. 1886).

Adresse: Borups Alle 135, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Christensen & Søn, kuffertfabrik.

Grundl. d. 21. okt. 1899 af Georg Christensen (L 1874, d. 1944), der i 19'35 optog sin søn, Kaj Christensen (f. 1904) som medindehaver; denne er siden faderens død eneindehaver af firmaet.

Adresse: Alhambravej 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Christensen, købmands- og trælastforret­ning.

Grundl. ca. 1872 af Chr. Sørensen.

In­dehaver siden 1937: Harald Christensen (f. 1895).

Adresse: Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Christensen & Søn, malerforretning.

Grundl. d. 3. nov. 1857 af folketingsmand Peter Niel­sen.

Indehaver (siden 1919): H. Christensen (f. 1889); fra 1946 sammen med sønnen, A. Chri­stensen (f. 1919).

Adresse: Frederiksgade 2 A, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Christensen & Søn A/S, papirforretning en gros.

Grundl. d. 17. sept. 1880 som bog- og papirhandel af Hans Christensen (f. 1853, d. 1926); i 1935 bortsolgtes detail-afdelingen, og firmaet videreførtes som papirforretning en gros med grundlæggerens søn, Axel Christen­sen (f. 1896), som indehaver. I 1949 omdannet til aktieselskab med ovennævnte Axel Chri­stensen som direktør.

Adresse: Thorvaldsensvej 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Christensen, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 1. marts 1905 af Hans Christensen (f. 1877, d. 1931). Nuværende indehaver: søn­nen, Hans Christensen (f. 1906).

Adresse: Skolegyde 4-6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Christensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. okt. 1875 af Hans Christensen (f. 1844, d. 1926). Indehavere siden 1926: Hans Frode Christensen (f. 1875) og Aage Christensen (f. 1877).

Adresse: Langegade 3, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Christensen, manufakturforretning.

Grundl. i 1850 af Jenus L. Holm (f. 1819, d. 1902), der i 1879 overdrog den til sin søn, Wal­demar Holm (f. 1856, d. 1915); denne optog i 1907 sin søn, Emil H. V. Holm (f. 1880, d. 1912), som kompagnon.

I 1913 overgik forret­ningen til Hans Christensen (f. 1888, d. 1930), efter hvis død den videreføres af fru M. A. A. Christensen (f. 1885). Prokurist: H. C. Chri­stensen.

Adresse: Store Torvegade 12, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Christensen' s Eftf., Jens Hansen, skibs­provianteringsforretning og kolonial en gros.

Grundl. d. 29. dec. 1857 af Hans Claus en Christensen (f. 1816).

Indehaver (siden 1. april 1934): J. O. M. Hansen (f. 1893).

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Christensen, blikkenslagerforretning.

Det ældste kendte borgerskab er af 1876, men forretningen er grundlagt ca. 10 år tidligere, formentlig af blikkenslager Mehlon.

Indehaver (siden 1928): Harald Rich. Christensen (f. 1896).

Adresse: Frederiksgade 10, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Christensen's Damp- & Sejlskibsrederi A/S.

Grundl. d. 27. nov. 1842 af H. C. Chri­stensen (f. 1816, d. 1879).

Overgået til aktie­selskab i 1919. Forretningsfører (siden 1923): Alfred Petersen (f. 1883).

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Christensen's Staalskibsværft af 1949 A/S.

Grundl. i 1855 af H. C. Christensen (f. 1816, d. 1879) i forbindelse med dennes skibs­rederi, grundl. 1842 (se H. C. Christensen's Damp- og Sejlskibsrederi).

De to virksomhe­der blev drevet under eet indtil 1920, hvor skibsværftet skiltes fra som selvstændigt ak­tieselskab under direktion af grundlæggerens sønnesøn, ingeniør H. C. Christensen (f. 1883), der havde været værftets leder siden 1913.

I 1949 dannedes det nuværende aktieselskab under direktion af Niels Thomsen (f. 1911). Bestyrelsen består af skibsreder A. Petersen, bankbogholder H. K. Madsen, gasværksbesty­rer M. Poulsen, skibsmægler P. W. Nielsen, amtsrådsmedlem J. Hansen, ekspeditør K. Grønne og sognerådsformand L. Petersen.

Aktiekapitalen er på ½ mill. kr.

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Chr. Christensen, skomagerforretning.

Grundl. d. 25. febr. 1896 af H. Chr. Christen­sen (f. 1868, d. 1942). I 1941 overtaget af søn­nen, Aage D. Christensen (f. 1914).

Adresse: Gothersgade 23, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Christensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1904 af Herman Christensen (f. 1878), som fremdeles er forretningens inde­haver.

Adresse: Østergade 24, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Christensens Eftf. ved S. N. Reffskier, kolonial en gros.

Grundl. ca. 1885 af Holger Christensen. Indehaver siden 1926: Søren Niel­sen Reffskier (f. 1883).

Adresse: Vestergade 4-8, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage