Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 94
Chri - Chri
 

Aalborg, Randers og Svendborg, som senere er afviklet, og ved havnen i Odense har fir­maet opført sit eget pakhus.

Efter etatsråd Christensens død i 1920 fort­sattes forretningen af de hidtidige prokurister i firmaet, grosserer W. C. Borchsenius (f. 15. nov. 1867, d. i jan. 1932) og grosserer N. P. Hansen (f. 31. maj 1872, d. 3. april 1949), som d. 12. juli 1919 overtog firmaet. Fra 1932 til 1948 var N. P. Hansen eneindehaver af fir­maet.

I 1948 blev sønnen, K. B. Aaskov-Han­sen (f. 8. febr. 1923) medindehaver, efter fa­derens død er han eneindehaver af firmaet.

Adresse: Vestergade 19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Christensen's Eftf., H. C. Frederiksen, flytteforretning.

Grundl. i 1893 af P. Johan­sen.

I 1916 overtaget af Joh. Christensen (f. 1878) og i 1937 af H. C. Frederiksen (f. 1902).

Adresse: Tordenskjoldsgade 36, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Christensen, Vejle Støbegodsudsalg.

Den 9. april 1856 begyndte Julius Møller (f. 1827 i Randers, d. 1920) virksomheden i Trangstræde med som klejnsmedemester at beslå halvfabri­kata. I 1873 tog han borgerskab som jernstø­ber, og efter at forretningen i 1878 var flyttet til sin nuværende plads i Store Voldgade, op­hørte beslagvirksomheden med undtagelse af et reparationsværksted.

I 1894 overtages for­retningen af den daværende bestyrer af Smiths Jernstøberi, Carl Christensen (f. 1849, d. 1931), der i 1912 afstod den til Johannes Christensen (f. 1883, d. 1940). Efter Johannes Christensens død fortsattes forretningen af hans enke, fru Ebba Christensen (f. 1888) under det nuvæ­rende navn som udsalg for C. M. Hess, Vejle, med sønnen Knud Christensen (f. 1916) som forretningsfører.

I 1942 optoges Knud Chri­stensen som medindehaver og d. 1. maj 1949 overtog han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Store Vold gade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Christensen, kolonial en gros.

Grundl. d. 1. maj 1897 af købmand, senere handels­minister, Jørgen Christensen (f. 3. dec. 1871, d. 8. dec. 1937).

Efter dennes død fortsattes forretningen af hans enke, fru Marie Christen­sen, f. Schmidt (f. 1878) med sønnerne, Erik Christensen (f. 1905) og Tage Christensen (f. 1913), som medindehavere.

I 1939 udtrådte fru Marie Christensen og i 1942 Tage Christensen af firmaet, af hvilket Erik Christensen siden da er eneindehaver.

 

       

Jørgen Christensen      Erik Christensen

 

Forretningen har haft til huse i Vestergade nr. 22 lige siden grundlæggelsen, da ejendom­men overtoges; i 1925 overtoges det nuværende havnepakhus.

Adresse: Vestergade 22, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Christensen & Søn, tømrermesterfor­retning.

Grundl. d. 1. sept. 1899 af Jørgen Christensen (f. 1859, d. 1925).

I 1924 optoges dennes søn, Arnold Christensen (f. 1898) i forretningen og navnet ændredes til det nu­værende; i 1925 overtog sidstnævnte firmaet som eneindehaver.

Adresse: Prinsensgade 30, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Christensen & Søn, urmager- & guld­smedeforretning.

Grundl. d. 3. november 1897 af Jørgen Christensen (f. 14. november 1874); d. 1. oktober 1939 optoges sønnen, Otto Chri­stensen (f. 16. juni 1900) i firmaet. Forretnin­gen har lige siden grundlæggelsen haft domi­cil på 0sterbrogade.

Adresse: Østerbrogade 82, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. CHRISTIANSEN

Uldspinderi og Trikotagefabrik, er grundlagt 1853 af K. Christiansen (f. 1826, d. 1893). Den nuværende Indehaver er Grundlæggerens Søn, H. Christiansen (f. 1858).

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kaj Christensen, købmandsforretning.

Grund!' d. 18. maj 1888 af Jens Jørgensen (d. 1924):

Indehaver (siden 1937): Kaj Christensen (f. 1908).

Adresse: Jernbanegade 9, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Marinus Christensen, en gros- og agenturfor­retning.

Grundl. i 1911 af K. Marinus Chri­stensen (f. 1885), der fremdeles er indehaver af firmaet.

 

K. Marinus Christensen

 

Siden 1917 er K. Ma­rinus Christensen in­dehaver af "Københavns Laasefabrik", som han grundlagde i 1917. Denne virksom­hed fremstiller speci­elle typer af låse og nøgler, forenet med en gros salg af Øvrige

gangbare sorter, samt møbel- og bygningsbe­slag.

Adresse: Rosengården 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Christensen, brændselshandel og vogn­mandsforretning.

Grundl. d. 1. dec. 1874 af Lars Christensen (f. 1847, d. 1943) og i 1922 overtaget af dennes søn, Knud Christensen (f. 1889), der stadig er indehaver af forretningen. Forretningen har siden grundlæggelsen haft samme adresse.

Adresse: Nansensgade 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Christensen, isenkramforretning.

Grundl. i 1910 af P. Petersen. Indehaver (siden 1925):

Knud Christensen (f. 1900).

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Christensen, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 13. maj 1903 af Chresten Christen­sen (f. 1876. d. 1912).

I 1912 overtaget af en­ken, fru Mathine Christensen (f. 1879).

Adresse: Adelgade 46, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage