Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 96
Chri - Chri
 

 

N. A. Christensen & Co. A/S, Morsø-jernstø­beri, maskinfabrik og emaillefabrik, - kgl. hof­leverandør.

Grundl. d. 28. april 1853 af Niels Andreas Christensen (f. 1830 i Stauning ved Ringkøbing, d. 1914),

 

N. A. Christensen

  

som samme år optog fabrikant W. Bonne fra Thisted som kompag­non; sidstnævnte ud­trådte dog allerede året efter. I 1887 optoges K. E. Messerschmidt (f. 1857, d. 1939) i forret­ningen som teknisk le­der, senere parthaver, og i 1893 indtrådte Ras-

mus Aarup (f. 1867, d. 1924) som merkantil leder.

I 1897 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med N. A. Christensen som for­mand i bestyrelsen og K. E. Messerschmidt og Rs. Aarup som direktører. Ved N. A. Christen­sens død i 1914 blev hans søn, apoteker, kon­sul James Watt Christensen, Stege (f. 1862, d. 1932), formand i hans sted.

I 1924 døde Rs. Aarup og hans broder, P. Aarup (f. 1874, d. 1942) indtrådte i hans sted i direktionen. I 1932 udtrådte direktør Messerschmidt, og P. Aarup var enedirektør indtil 1940, i hvilket år Laurits Møller (f. 1867, d. 1945) indtrådte

i direktionen.

 

Administrationsbygningen

 

 

I 1943 indtrådte civilingeniør Olaf Hilden (f. 1896) og Georg Aarup (f. 1902) (søn af Rs. Aarup) i direktionen.

Bestyrelsen består nu af bestyrelsesrådet: bankdirektør C. F. Poulsen (f. 1872), overrets­sagfører H. Schierbeck (f. 1882), fru Ellen Kristensen og bankdirektør Chr. Dragheim (f. 1897) samt af direktionen: ovennævnte O. Hil­den og G. Aarup.

Aktiekapitalen er på 2,5 mill. kr. Virksomheden, der ved stiftelsen beskæfti­gede 6 arbejdere, beskæftiger nu 400 personer, arbejdere og funktionærer.

Adresse: Nykøbing Mors.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Christensen, papir handel og bogtrykkeri.

Grundl. d. 6. maj 1868 af Niels Christensen (f. 1842, d. 1912).

Fortsat af enken, Johanne Chri­stensen (f. 1850, d. 1936); d. 1. jan. 1914 over­taget af sønnen, Niels Christensen (f. 1886)

Adresse: Nytorv 5, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Christensen's Skrædderforretning.

Grundl. d. 10. aug. 1869 af Niels Christensen (f. 1847, d. 1911), hvorefter forretningen over­toges af sønnen, Niels Christensen (f. 28. juli 1881, d. 10. sept. 1947). Den 28. juni 1913 fik firmaet prædikat af kgl. hofleverandør.

Nuvæ­rende indehaver: sidstnævntes enke, fru J. M. Nielsen (f. 1894), der driver forretningen med C. Jensen (f. 1914) som daglig leder.

Adresse: Frederiksgade 19, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Christensen's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 2. okt. 1848 af bogtrykker A. P. Bang (f. 1812, d. 1870) samtidig med Næstved Avis nu Sjæl­lands Stiftstidende (se dette).

Ved bladets overgang i 1902 til et aktieselskab fortsattes trykkeriet af enkefru Bang, indtil hun i 1905 solgte det til N. P. Christensen (f. 1870, d. 1931), som sammensluttede det med sit i 1896 etablerede bogtrykkeri under ovenstående firmanavn.

Efter dennes død fortsattes virk­somheden af hans enke, fru C. Christensen (f. 1875), der i 1949 afstod virksomheden til søn­nerne, Sven, Knud og Poul Christensen.

Adresse: Riddergade 7, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. C. Christensen & Søn, vinhandel.

Grundl. d. 25. okt. 1880 af Ole Christian Christensen (f. 1828, d. 1893) og efter dennes død fortsat af hans enke, Stephanie Christensen, f. Mo­gensen, der i 1901 overdrog forretningen til sønnen, Viggo Christensen (f. 7. sept. 1861, d. 1940). Dennes søn, Ole Christian Christensen (f. 1890), optoges som medindehaver af fir­maet d. 1. maj 1916 og i aug. 1933 overtog han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Smedegade 8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olau Christensen, materialhandel.

Grundl. i 1863 af I. C. Tøttrup. Indehaver (siden 1947): Olau Christensen (f. 1913).

Adresse: Bredgade 20, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Christensen's Eftf. A/S, isenkramforret­ning en gros.

Grundl. I 1895. Nu filial af J. E. Møller's Enke & Co. (se Københavns Smergel­fabrik).

Adresse: Hospitalsgade 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Christensen, import- og eksportforretning af ål, Ørred og laks.

Grundl. d. 1. marts 1867 af P. Christensen (f. 1847, d. 1917).

Efter grundlæggerens død overtoges forretningen af børnene, G. E. Christensen (f. 1880, d. 1925), William Christensen (f. 1895) og Kathrine Christensen (f. 1883). Siden 1925 er de to sidstnævnte indehavere af firmaet; Wm. Chri­stensen er den daglige leder af forretningen.

Adresse: Toldbodgade 16, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Christensen, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. i marts 1894 af H. Tramsen; i 1945 overtaget af P. Christensen (f. 1899).

Adresse: Havnen 37, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage