Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 2
Aaki -Aalb
 

Aakirkeby Bank A/S. Stiftet d. 7. juni 1902 under navnet Aakirkeby Haandværkerbank.

Direktør (fra 1929): borgmester N. Nissen-Petersen (f. 1883).

Adresse: Eskildsgade 7, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aakirkeby Cementstøberi. Grundl. ca. 1900 af N. Andersen. Nuværende indehaver: H. Dam (f. 1889).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aakirkeby Materialhandel v. P. Simonsen.

Grundl. i 1800 af købmand Hans Jespersen, der drev forretningen til 1832. Indehaver siden

1919: P. Simonsen (f. 1890).

Adresse: Storegade 6, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aakirkeby og Omegns Sparekasse. Grundl. d. 1. maj 1869 under navnet Bornholms Landbo-, Spare- og Laanekasse. Nuværende bestyrelse: gårdejer Th. Brandt, der er formand, avlsbruger Paul Ipsen, avlsbruger L. K. Marcker, sognerådsformand Th. Skovgaard, bagermester Johannes Dam, gårdejer Aage Munch og bygmester Ernst Andersen.

Direktør (siden 1948): M. P. Ipsen (f. 22. jan. 1891).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen, savværk. Grundl. i 1890 af bygmester Per Andersen f. 1863, d. 1934). Indehaver siden 1923: Ernst Andersen f. 1894).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. A. R. Aakjær, købmandsforretning. Grundl. d. 6. marts 1897 af Johan Frederik Anderson Krusell (f. 1867, d. 1940). Fortsat af enken. I 1943 overtaget af Charles Aksel Richard Aakjær (f. 1903).

Adresse: Snellemark 24, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aakjær-Jensen, købmandsforretning. Grundl. d. 1. okt. 1902 af Søren Chr. Jensen. Nuværende indehaver: sønnen, Leo Aakjær-Jensen. Adresse: Borgmester Christiansens

Gade 6, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AALBORG AKTIEBRYGGERIER (”LIMFJORDEN” OG ”URBAN”)

Bryggeriet ”urban” er sandsynligvis grundlagt 1844 som Bayerskølbryggeri, men blev tidligere drevet som Hvidølsbryggeri. Det overgik tillige med det nyere Bryggeri ”Limfjorden” i 1889 til ovennævnte A/S.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

Aalborg Aktie-Bryggerier („Limfjorden", „Urban" og „Skandia"), bajersk- og hvidtølsbryggeri og mineralvandsfabrik. Bryggeriet Urban

har sin oprindelse fra Valeurs bryggeri, der sandsynligvis blev grundlagt i 1844 som hvidt -

ølsbryggeri. Limfjorden startedes i 1880 som bajerskølbryggeri. Ved sammenslutning af disse

to bryggerier dannedes i 1889 aktieselskabet Aalborg Aktiebryggerier („Limfjorden" og

„Urban"). I 1940 overtog selskabet bryggeriet Skandia, og det nuværende navn antoges.

Direktion siden 1948: H. Sander (f. 1919).

Adresse: Hobrovej 42, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Stiftet d. 1. okt. 1901 med andelsmejerierne Elinelund, Øster-Hornum, Blære, Horsens-Hammer, Katrineholm Bækgaard, Halvrimmen og Skørping som ansvarlige deltagere. Den første formand for forretningsudvalget var forpagter H. R. Bonnevie, Andestrup, og foreningens første forretningsfører var Charles Larsen. Foreningen omfatter nu 43 mejerier og den årlige omsætning var år 1949: 28,9 mill. kr. Den nuværende bestyrelse består af gårdejer C. Østergaard, der er formand, gårdejer M. P.

Nørgaard, der er næstformand, mejeribestyrer A. Mikkelsen, gårdejer S. C. Buus og gårdejer

Janus Als. Direktør: Axel W. Ditlevsen (f. 1896), direktør siden 1942, men tilknyttet foreningen

siden 1911.

Adresse: Jyllandsgade 30, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Amtstidende. Grundl. i 1889 af Herman Bing (f. 1845, d. 1896) og Vilhelm Lassen (f. 1861, d. 1908). Nuværende redaktion: Tyge Lassen (ansvarsh.) og P. C. Jacobsen.

Adresse: Østerågade 15, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AALBORG BY´s OG OMEGN´s SPAREKASSE

Er oprettet 12 Maj 1824. Dens nuværende Direktion består af: Apoteker J. J. Strøyberg, Købmand A. W. Milling, Købmand L. S. Lange og Købmand Chr. V. Olsen.

Adresse: Ålborg

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. Oprettet d. 12. maj 1824 på initiativ af justitsråd, overkøbmand Jacob Kjellerup (f. 1760, d. 1831). Sparernes samtlige tilgodehavende udgjorde i 1950: kr. 133.500.000, og de samlede reserver: kr. 9.700.000.

Sparekassen har følgende filialer: Vestre Afdeling, Nørresundby Sparekasse, Vejgaard Sparekasse og Hasseris Sparekasse. Tilsynsrådets formand er: Fabrikant L. Mørch (f. 1872).

Direktion: J. Elimar (f. 1902), adm. Direktør siden 1942 og V. K. Petersen (f. 1898), indtrådt

i direktionen 1947.

Adresse: Østerågade 12, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AALBORG NY DAMPMØLLE, A/S

”Aalborg Dampmølle” er grundlagt 1857 af Købmand Poul Pagh. I 1881 overgik Forretningen til et A/S, der omfattede Gammelmølle, Nymølle og Aalborg Dampmølle, dengang de eneste Dampmøller i Nørrejylland. – Efter en stor Ildebrand i 1901 trådte Selskkabet i Lekividation og samme År dannedes A/S ”Aalborg ny Dampmølle”, der genopførte Dampmøllen på den nedbrændte Mølles Grund.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebrænderi

ved R. Pedersen. Grundl. ca. 1880 af A. Lorentzen og i 1906 overtaget af Rasmus Pedersen (f. 1877). I 1912 udvidede virksomheden og gik over til moderne maskindrift; en yderligere udvidelse fandt sted i 1916.

Adresse: Nørregade 16, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Dampvaskeri ved Kay Becker, farveri og kemisk tøjrensningsanstalt. Grundl. d. 9. febr. 1897 af konsul Worm, grev v. Platen Hallermund og fabrikant Kaalund. I 1899 indtrådte den nuværende eneindehaver af virksomheden, fabrikant, cand. pharm. Kay Becker (f. 12. marts 1874), i firmaet som medindehaver, og grev v. Platen udtrådte. I 1900 udtrådte konsul Worm af firmaet og i 1916 fabrikant Kaalund. Siden 1940 er Kay Becker's søn,

Preben Becker (f. 26. marts 1917), driftsleder.

Adresse: Fredericiagade 13-15, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Diskontobank A/S. Stiftet d. 6. sept. 1854. Bankens første bestyrelse: L. W. Sass, Chr. Lassen, Chr. Simoni, S. A. Jacobsen, Emil Schrøder, Albert Raffel, C. Bruun, I. Levinsen, Hjorth, C. W. Obel, Schultz, v. Støcken, H. Smidt, A. P. Wibroe, A. G. Nissen, I. B.

Færch og Peter Grønning; de 5 førstnævnte udgjorde direktionen. Emil Schrøder udtrådte af direktionen 1856; samtidig tiltrådte M. Herskind; 1872 udtrådte

 

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

 

Tilbage