Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 7
 

AKTIESELSKABET AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK

 

Stiftet d. 16. oktober 1889 under medvirken af firmaet F. L. Smidth & Co. I løbet

af 1930erne har selskabet overtaget cementfabrikkerne „Norden", „Dania", „Kongsdal",

„Danmark" og Nørresundby Portland-Cement-Fabrik.

Den nuværende bestyrelse består af: fh. gesandt, godsejer N. P. Arnstedt (f. 1882), kaptajn K. Ahlmann-Ohlsen (f. 1882), hofjægermester C. C. H. Castenschiold (f. 1907), civilingeniør Einar P. Foss (f. 1893), højesteretssagfører Eivind Helsted (f. 1901), civilingeniør Axel Monberg (f. 1893), ingeniør Børge Nissen (f. 1912), civilingeniør Frederik Smidth (f. 1889) og direktør Erik Thune (f. 1893).

Den nuværende direktion består af: civilingeniør Frederik Smidth (adm.) og civilingeniør Axel V. Jensen (f. 1889). Selskabets salgsvirksomhed såvel i indlandet som i udlandet varetages af A/S Dansk Cement Central. Dette selskabs nuværende bestyrelse består af: højesteretssagfører Eivind Helsted, civilingeniør Emil Boeck-Hansen (f. 1882), civilingeniør Axel V. Jensen, civilingeniør Frederik Smidth og direktør, cand. jur. Knud S. Sthyr (f. 1884).

Den nuværende direktion for salgsfirmaet består

af: direktør Hjalmar Ibsen (f. 1899) og direktør Chr. Jørgensen (f. 1896).

 

 

 

Cementfabrikken Rørdal, Aalborg 

 

 

Cementfabrikken Danmark. Aalborg

 

 

Cementfabrikken Dania ved Mariager

 

 

Adresser: Cementfabrikken Rørdal: Aalborg.

Cementfabrikken Dania: pr. Mariager

Cementfabrikken Danmark: Aalborg.

Kontoret i København: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V.

Salgsfirmaet: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 Forrige side                                                                                                               Næste side

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage