Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 9
Aarhus Oliefabrik A/S
 

AARHUS OLIEFABRIK A/S

 

Selskabet er stiftet i 1918 som fortsættelse af den af Aarhus Palmekærnefabrik i 1871 påbegyndte virksomhed, siden 1892 drevet af Aarhus Oliefabrik, Ltd.

Aarhus Palmekærnefabrik blev stiftet af firmaet Adler, Wulf og Meyer med tilslutning af

købmændene Pontoppidan, Hans Broge m. fl. Fabrikens første direktør var Alfred V. Kieler

(f. 1844).

 

Den oprindelige fabrik var hovedsagelig baseret på fabrikation af palmekager til det danske

landbrug, medens den af palmekernerne udpressede olie, der blev betragtet som et biprodukt,

for størstedelen blev eksporteret. I 80'erne anlagde Kieler en fabrik i Libau.

Omkring 1892, da interessen for anvendelse af spiseolier til margarinefremstilling opstod, påbegyndtes under ledelse af direktør Fredk. Lausen (f. 1866) en med årene stadig stigende produktion af sesam-, jordnød-, palmekerne- og kokosolie, der i særlig grad fandt anvendelse i margarineindustrien. De betydelige tekniske forbedringer særlig i oliernes kvalitet, der

kendetegnede de følgende års udvikling, må i særdeleshed tilskrives den senere tekniske direktør, dr. techn. M. C. Holst (f. 1875).

 

I 1902 oprettedes et datterselskab Oelwerke „Teutonia" i Harburg ved Hamburg, og i 1907 oprettedes et raffinaderi i England under navnet Erith Oilwork, Ltd., der i 1915 afhændedes til Maypole koncernen, medens „Teutonia" likvideredes i 1928.

 

I 1917 påbegyndtes opførelsen af et ekstraktionsanlæg i Århus Sydhavn, hvor senere er

opført hærdningsfabrik, raffinaderi og andre fabriker til forædling af olierne og disses biprodukter; endvidere er der opført pakhuse, tankanlæg, garager og værksteder m. m.

 

Aarhus Oliefabrik A/S råder nu over to fabriksanlæg i Århus: „Byanlæget" og „Havneanlæget",

beliggende henholdsvis i Århus by og Århus Sydhavn, samt en fabrik i Esbjerg.

Endvidere ejer virksomheden datterselskaber i Casablanca i Marokko, i Colombo på Ceylon

og i Macassar på Celebes.

 

Virksomheden er indstillet på forarbejdning af alle arter oliefrø og kerner samt behandling af hval- og fiskeolier og fabrikerer nu; 1) Alle slags spiseolier og fedtstoffer til margarineindustrien samt til fabrikation af chokolade, biscuits, karameller, toffees, vafler og lign.; salatolier til konservesfabriker og husholdningsbrug;

vitamin- og lecithinpræparater. 2) Standardiserede råolier, affaldsolie og fedtsyre til

fabrikation af alle slags sæber og kosmetiske artikler. 3) Glycerin og stearinsyre. 4) Oliekager

og skrå til kraftfoderstof for kreaturer.

 

Endvidere har virksomheden i samarbejde

med Mejeriernes Fællesorganisation og Danske Kaseinproducenters Andelssalgsforening siden

1946 fremstillet kasein.

 

Under de to verdenskrige, hvor råstoftilførslerne standsedes, fremstilledes på Århusfabriken forskellige erstatningsprodukter; fra den 1. verdenskrig kan nævnes: Kartoffelmel, glykose, lyngthe, tranprodukter m. m., og fra den 2. verdenskrig kan nævnes: Behandling af fæhår, fremstilling af coffein, kaffe-aroma, pektin, vognsmørelse m. m., tørring af korn, grøntsager og sukkerroer. Endvidere behandledes de hjemmedyrkede olieråstoffer: Sennepsfrø og hørfrø.

 

I årene før krigen leverede Aarhus Oliefabrik A/S ca. halvdelen af Danmarks forbrug

af vegetabilske og animalske olier; og af fabrikkens produktion gik ca. 45% til eksport.

Aarhus Oliefabrik A/S's aktiekapital, der i 1948 udvidedes med 5 mill. kr., er 15 mill. kr.

Selskabets direktion består af: direktørerne B. Skjold (f. 1882) og C. O. Gravenhorst (f.

1884).

 

 

Aarhus Oliefabrik A/S, „Byanlæget" i Aarhus

Adresse: Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage