Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.  
Side 201
Gott - Gran

  

J. K. Gottfried, musikinstrumentmagerfor­retning.

Grundlagt den 24. november 1796 af instrumentmager J. Fa­sting.

Fra 1884 til 1899 var J. K. Gottfried (f. 1822, d. 1918) indeha­ver af virksomheden.

 

S. Gottfried

 

l 1915 overtog sønnen, C. F. Gottfried (f. 1866, d. 1947), forretningen, hvori dennes søn, S. Gottfried (f. 1896), op­toges som kompagnon i 1918; i 1947 overtog sidstnævnte firmaet som eneindehaver.

Adresse: Kronprinsessegade 44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Gotthard's Eftf. ved A. Hermansen, maskin­fabrik.

Grundl. d. 1. marts 1899 af J. Gotthard (f. 1870, d. 1937). Indehaver (siden 1935): A. Hermansen (f. 1892).

Adresse: Hejrevej 3, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gottschalck & Tillge A/S, kolonial- og isen­kramforretning en gros.

Grund!' d. 1. maj 1891 af Chr. Gottschalck (f. 1864, d. 1940), som i 1904 optog Vilh. Tillge som medindehaver. Omdannet til aktieselskab i 1921. Direktør (si­den 1950): A. Kryger Andreasen (f. 1916).

Adresse: Skibbrogade 31, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. F. Gottsehalck, snedkerforretning.

Grundl. i 1817 af Mathias Christopher Gottschalck (f. 1790, d. 1848).

Efter grundlæggerens død over­taget af sønnen, Rasmus Peter Gottschalck (f. 1820, d. 1911); dennes søn, Georg Gottschalck (f. 1860, d. 1940), overtog forretningen i 1893. I 1940 overgik den til sidstnævntes søn, Karl Frederik Gottschalck (f. 1893).

Adresse: Lindeallé 1, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Gottschalks Eftf., Johan Hansen & Co., grossererforretning.

Grundl. i 1890 af M. Gott­schalk.

I 1920 overtaget af Johan Hansen (f. 1872) og Chr. Søe (f. 1896).

Adresse: Frilageret 77-85, Amaliegade, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gourmand, viktualieforretning.

Grundl. ca. 1875 af H. Brodersen. Indehaver (siden 1946): W. Petersen (f, 1913).

Adresse: Gammel Kongevej 155, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Graasten Bank A/S.

Grundl. d. 29. febr. 1852 som Spare- og Laanekassen for Sundeved og Omegn.

Den 25. maj 1920 overgået til det nu­værende aktieselskab. Direktion (siden 1934):

H. Christensen (f. 1892) og A. Nissen (f. 1892).

Adresse: Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Graasten Bogtrykkeri, A. Ritscher, bogtrykkeri og bogbinderi.

Grundl. d. 1. april 1891 af An­dreas Carstensen (d. 1918). Indehaver (siden april 1909): A. Ritscher (f. 1883).

Adresse: Nygade 21, Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. H. Grabow & Co. A/S, korn- og foderstof­forretning, kunstgødning og kemikalier. Grundl. d. 22. dec. 1879 af I. H. Grabow (f. 1854, d. 1924). Omdannet til aktieselskab i 1928.

Nuvæ­rende direktør: grundlæggerens søn, Hother Grabow (f. 1884).

Adresse: Borgergade 23 B, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Graff, kobbersmedeforretning.

Grundl. i 1885 af Carl Graff (f. 1862, d. 1914).

I 1914 overtaget af sønnen, Carl Villaume Graff (L 1886), som i 1939 optog sin søn Carl Graff (f. 1913) i firmaet.

Adresse: Jyllandsgade 14, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Graff, køkkenudstyrsforretning.

Grundl. d. 12. april 1863 af V. E. T. Graff (f. 1837). In­dehaver (siden 1906): W. Graff (f. 1874).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grafisk Compagni A/S.

Grundl. d. 18. nov. 1873. af William Simmelkiær (f. 1849. d. 1922) og videreført af Svend Simmelkiær (f. 1892, d. 1939). Omdannet til aktieselskab i 1940.

Nu­værende direktion: Aage Nielsen (f. 1902), Carl Hendriksen (f. 1900) og Knud Bossing (f. 1905).

Adresse: Sundholmsvej 67, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Grafiske Institut, trykkerietablissement.

Grundl. i 1881.

Nuværende indehaver: P. H. Nielsen-Kolding (f. 1901).

Adresse: Gammel Kongevej 3-5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Grage, elektroinstallationsforretning.

Grundl. i 1872 af Charles August Lyngbye (d. 1923), efter hvis død hans enke, Petrine Jen­sine Lyngbye, f. Clausen videreførte forretnin­gen, indtil den d. 14. febr. 1925 blev over­taget af den nuværende indehaver, W. Grage (f. 1894).

Adresse: Teglgårdstræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Gram A/S, maskinfabrik.

Grundl. d. 5. maj 1901 af fabrikant Hans Gram (d. 1929). Omdannet til aktieselskab i 1930. Aktiekapital: 1.000.000 kr. Direktør (siden 1930): Aage G. Gram.

Adresse: Vojens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gram Apotek.

Oprettet d. 15. jan. 1839. Den første apoteker var Anton Reinhold Jebens.

In­dehaver (siden 1947): Chr. T. W. Egede Chri­stensen (f. 1894).

Adresse: Gram.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gram Bank A/S.

Grundl. i 1872 som "Spare­kassen for Gram og Nybøl Godser". Overgået til aktieselskab i 1920. Direktør (siden 1927): J. Clausen, Gram (f. 1891).

Adresse: Gram.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. L. GRAMMELSTORFF´S EFTERFØLGER

Kunstklinkeri, er grundlagt 1832, Nuværende Indehaver T. M. Jensen.

Adresse: Store Regnegade 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Grand Cafe.

Grundl. i 1769. Indehavere (si­den 1945): Henning Bang Hansen og Hjalmar Persson.

Adresse: Kongens Ny torv 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grand Hotel i Frederiksværk.

Nedbrændt i 1907 men genopbygget samme år af et kon­sortium med oberst Hans

Parkov i spidsen og med Poul Hansen som bestyrer.

Den nuvæ­rende indehaver, Rob. G. Rose, overtog hotel­let d. 23. marts 1923.

Den 1. jan. 1950 ændre­dres navnet fra Hotel Arresø til Grand Hotel.

Adresse: Nørregade 10, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage