Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 202
Gran - Grav
 

Grand Hotel i Hobro.

Grundl. i 1890. Indeha­ver (siden 1939): P. H. Würtz (f. 1902).

Adresse: Adelgade 54, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grand Hotel i Odense.

Åbnet d. 13. maj 1897. Den 31. okt. 1896 anmeldtes til handelsregist­ret i Odense "Actieselskabet Grand Hotel i Odense i det øjemed på en af selskabet er­hvervet grund i Odense at opføre og montere, derefter at bortforpagte og eventuelt selv dri­ve et første klasses hotel"; selskabets vedtæg­ter var af 2. dec. 1895 og bestyrelsens formand var konsul Frederik Hey (f. 1857, d. 1925); aktiekapitalen var på kr. 120.000. 8. maj 1897 anmeldtes, at selskabet i henhold til nye ved­tægter af 15. marts 1897 har ændret navn til

 

Grand Hotel i Odense

 

Aktieselskabet De Forenede Hoteller i Odense. Dette selskab, hvis aktiekapital var på 250.000 kr., havde til formål at erhverve "Grand", "Brockmanns" og "Skt. Knuds" hoteller i Oden­se; af disse er senere de to sidste solgt. Selska­bet hedder nu A/S De Forenede Hoteller i Odense - Grand Hotel. Det har nu en aktie­kapital på kr. 350.000, og dets bestyrelse be­står af bankdirektør E. Houmark-Nielsen (f. 1887), der er formand, overretssagfører Peter Paulsen (f. 1884, d. 21. okt. 1950), direktør P. Dreyer (f. 1893) og konsul Ove Hennings (f. 1894).

Hotellets direktion består af direktør for Hotel d'Angleterre i Kbhvn. Chr. Rasmussen (f. 1901), der tiltrådte i 1930, og inspektør Kai Aage Rambøl (f. 1915), der tiltrådte i 1949, og som er den daglige leder af hotellet.

Adresse: Jernbanegade 8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grand Hotel (Schou's Hotel) i Struer.

Grundl. i 1798. Indehaver (siden 1923): A. C. Corvinius Andersen (f. 1886).

Adresse: øster gade 24, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. O. Grandjean, købmandsforretning.

Den før­ste kendte indehaver af denne forretning, Jens Andersøn Kremmer, tog borgerskab d. 23. dec. 1689. Indehaver siden 1926: C. O. Grandjean (f. 1894).

Adresse: Kirkegade 13, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grand Prix ved Ferd. Madsen, cyklehandel.

Grundl. d. 1. nov. 1900 af Ferd. Madsen (f. 13. juni 1880, d. 1947).

Efter grundlæggerens død i 1947 fortsættes forretningen af hans enke, fru Ella Madsen (f. 1894), og Vald. Blanck Madsen (f. 1891). Forretningen flyttedes i 1907 fra

Nordre Fasanvej nr. 68 til den nuværende adresse.

Adresse: Godthåbsvej 71, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hj. Grandsgaard-Christensen, antikvarboghan­del.

Grundl. d. 8. nov. 1907 af Hj. Grandsgaard-­Christensen (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Fiolstræde 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grann & Laglye, sølvvarefabrik.

Grundl. i 1906 af Johs. Grann (f. 1885, d. 1945) og Jean Lag­lye (f. 1878). Sidstnævnte er eneindehaver siden 1945.

Adresse: Kronprinsessegade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald O. Grau A/S, produktforretning.

Grundl. i 1841 af konsul Hans Henrik Grau (f. 1816, d. 1885)". Den 16. dec. 1935 omdannet til et aktieselskab. Nuværende direktør: Harald O. Grau (f. 1893).

Adresse: Låsbygade 108, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Reinholdt Grau, skjortefabrik.

Grundl. d. 1. juli 1911 af Reinholdt Grau (f. 1890, d. 1936) efter hvis død virksomheden videreføres af hans enke, fru Elisabeth Grau (f. 1901).

For­retningen er grundlagt på Vesterbrogade nr. 24, men flyttedes efter få års forløb til egen ejendom i Viktoriagade nr. 16.

Adresse: Viktoriagade 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Graulund, købmandsforretning.

Grundl. i 1862 af Fr. Bugge. I marts 1948 overtaget af K. Graulund (f. 1902).

Adresse: Lyngby Hovedgade 34, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfr. Grausen, købmandsforretning.

Grund. i 1879 af Lauritz Larsen (f. 1858, d. 1932).

Indehaver (siden 1949): Alfr. Grausen (f. 1889)

Adresse: Øster Farimagsgade 27, Kbhvn. Ø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. O. GRAVE

Hof-Porcelænshandlerfirma, er grundlagt 1824; Forretningen gik i 1907 over til dens nuværende Indehaver: Kristen Henning Kristensen.

Adresse: Gammel Strand 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. O. Grave's 'Eftf., porcelænshandlerfirma.

Grundl. i 1824 af A. J. Ørsted; blev i 1855 over­taget af H. O. Grave (f. 1826, d. 1891); dennes søn, T. O. N. Grave (f. 1853, d. 1896), fortsatte forretningen til sin død, hvorefter hans enke førte den videre, indtil den i 1907 ved ægte­skab gik over til hendes anden mand, kaptajn K. H. Kristensen. Denne overdrog i 1937 for­retningen til fru Ella N. Thalbitzer, der d. 1. april 1940 afstod den til frøken S. Børre. Samtidig flyttede forretningen fra Gammel Strand nr. 34, hvor den var grundlagt, til den nuværende adresse. Den nuværende indeha­ver: Helge C. K. Frøsig (f. 5. april 1915), overtog forretningen i 1945.

Adresse: Store Kongensgade 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Gravengaard & Co., grossererforretning.

Grundl. i 1906 af et aktieselskab med Th. A. Gravengaard (f. 1875) og A. D. H. Jacobsen som direktører. Aktieselskabet hævedes i 1912. Nuværende indehaver: ovennævnte Th. A. Gra­vengaard.

Adresse: Dronningens Tværgade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Graversen, skotøjsforretning.

Grundl. d. 25. april 1885 af M. Graversen (f. 1857, d. 1938). I 1936 overtaget af sønnen, Andreas Graversen (f. 1899).

Adresse: Jessensgade 10, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gr. Graversen's Fiskeeksport.

Grundl. i 1900 af Poul Taabbel og Gravers Graversen (f. 1872, d. 1937).

I 1937 overtaget af sidstnævntes enke, fru Maren Graversen (f. 1873). Besty­rer: sønnen, O. Graversen (f. 1910).

Adresse: Fjordgade 24, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage