Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.   
Side 204
Gres - Grun
 

Johs. Gress-Pedersen, slagterforretning.

Grundl. d. 14. jan. 1864 af Wilhelm Gress.

I 1908 overtoges forretningen af Ludvig Pe­tersen (f. 1853, d. 1925), under navnet W. Gress' Eftf.

I 1918 overtaget af sidstnævntes søn, Johannes Gress-Pedersen (f. 1879), som stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Flæsketorvet 29, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Gress-Pedersen, købmandsforretning.

Grundl. d. 2. febr. 1875 af Anton Kryger. In­dehaver, siden 1932: L. Gress-Pedersen (f. 1888).

Adresse: Gammel Kongevej 51, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Greve & Søn, skotøjsforretning.

Grundl. i 1857 som garveri af Hans Chr. Greve (f. 1811, d. 1901), hvis søn, Johan Frederik Greve (f. 1842, d. 1911), der i 1877 indtrådte i fir­maet, fortsatte forretningen, der efter hans død overgik til hans søn, I. F. M. Greve (f. 1882, d. 1926), som fra 1916 tillige drev den som skotøjsforretning. Indehaver: fru M. Gre­ve, f. Knudsen; fra 1949 s. m. sønnen, Johan Frederik Greve (f. 1925).

Adresse: Algade 42, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Griffenfeld Apotek.

Oprettet d. 27. febr. 1896. Apotekets første indehaver var Bernhard Thortsen (f. 1850, d. 1910). Indehaver siden 1933: Poul Bernhard Claussen (f. 1889).

Adresse: Nørrebrogade 53 B, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Griffenfeldsgades Furageforretning ved Johan­nes Jørgensen.

Grundl. ca. 1885 af F. L Jen­sen. Indehaver (siden 1940): Johannes Jørgen­sen (f. 1897).

Adresse: Griffenfeldsgade 27, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grindsted Apotek.

Oprettet d. 1. juli 1842. Apo­tekets første indehaver: Adolph Ottesen (f. 1802, d. 1872). Efter hans død overgik apoteket til C. A. F. Mende og efter hans død videre­førtes det af enken, fru Thekla Mende, ved bestyrere, sidst T. J. Skjoldborg Petersen fra 1902.

I 1916 overtog denne apoteket for egen regning.

I 1920 overtoges det af S. Levin-Han­sen og i 1929 af C. L. Pors t, og efter hans død i 1932 af H. F. A. Jørgensen, der var dets inde­haver indtil 1947. Siden da har Carlo Sloth Freese (f. 1895) haft bevillingen.

Adresse: Grindsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel E. Groes-Petersen, agenturforretning.

Grundl. d. 1. jan. 1903 af Axel E. Groes-Peter­sen (L 1876), der stadig er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Turesensgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Groespetersen, Dansk Bagerivare Co., ko­lonial en gros.

Grundl. d. 8. okt. 1895 af N. Groespetersen (f. 1868, d. 1941).

I 1940 blev sønnen, grosserer Aage Groespetersen (f. 1902) optaget som medindehaver; denne er siden fa­derens død i 1941 eneindehaver.

Adresse: Mejlgade 68, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Grouleff, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 21. nov. 1871 af Jens Nicolaj Grou­leff (f. 13. nov. 1835, d. 2. aug. 1901), efter hvem forretningen videreførtes af sønnen, J ens E. W. Grouleff (f. 28. nov. 1875). I april 1940 overtoges forretningen af sidstnævntes søn, Jens L. Grouleff (f. 20. juni 1904).

Adresse: Mejlgade 26, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Grubb, antikvarboghandel.

Grundl. d. 10. april 1902 af J. Grubb (f. 1873, d. 1942). I 1942 overtaget af enken, fru Julie Grubb.

Adresse: Nørregade 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grubbe Mølle.

Grundl. d. 31. okt. 1878 af A. P. Nielsen. I 1918 overtaget af V. Jervelund (f. 1883).

Adresse: Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Grube, befragtningsfirma, skibsrederi.

Grundl. i 1861 af kancelliråd H. C. Grube (f. 1831, d. 1911). Indehaver (siden 1941): H. Her­mansen (f. 1912).

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. A. Grubert's Sønner A/S, metalvare- og lysekronefabrik.

Grundl. i jan. 1863 af Heine­rich August Grubert (f. 1835 i Tønder, d. 1901).

I 1894 overtog sønnerne, F. W. Grubert (f. 1867, d. 1940) og P. H. Grubert (f. 1869, d. 1940), forretningen, og i 1905 optog de deres to brødre, H. A. Grubert (f. 1871) og C. M. Grubert (f. 1874), i firmaet.

I 1916 overgik firmaet til et aktieselskab med F. W. Grubert, P. H. Grubert og C. M. Grubert som ledere og med konsul Fr. Hey som bestyrelsens formand. Nuværende bestyrelse: konsul K. Werner Sø­rensen (f. 1891), direktør Poul Grubert, der er formand, overretssagfører Otto Olsen (f. 1885) og fru M. Antonius Hansen. Direktion: konsul K. Werner Sørensen, Poul Grubert og Antonius Hansen.

Adresse: Frankrigsgade 40, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grundejernes Hypothekforening for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kø­benhavn.

Stiftet d. 18. febr. 1905. Hypothek­foreningen begyndte sin virksomhed d. 1. okt. S. å.

Den første direktion bestod af den administrerende direktør, S. Paulsen (f. 1873, d. 1907), af overretssagfører Axel Bang (f. 1857, d. 1942) som juridisk direktør og landstingsmand, mu­rermester Niels Rasmussen (f. 1854, d. 1921) som bygningskyndig direktør.

Tilsynsrådets formand er højesteretsdommer H. Preisler Knudsen (f. 1888).

Direktionen består nu af Eduard Petersen (f. 1887), administrerende direktør (siden 1927), landsretssagfører Poul Hede (f. 1895), juridisk direktør (siden 1934) og oldermand, murerme­ster Ernst Jensen (f. 1881), bygningskyndig direktør (siden 1938).

Adresse: Amagertorv 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grunth & Petersen, assurancefirma.

Grundl. d. 2. marts 1882 af G. M. Grunth (f. 1851, d. 1923). Indehaver (siden 1923): C. W. Petersen (f. 1897).

Adresse: Gammel Kongevej 96, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage