Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 203
Grav - Gres
 

G. P. Graversen, savværk.

Grundl. i 1901 af Gravers Peter Graversen (f. 1875, d. 1949).

I 1949 overtaget af enken, fru Maria Graversen.

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hartvig Gravesen, manufaktur- og herreekvi­peringsforretning.

Grundl. d. 20. marts 1890 af O. M. Gravesen (f. 1865, d. 1917).

Indehaver (siden 1915): sønnen, Hartvig Gravesen (f. 1890).

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Gravesen & Trier Hansen, barber- og frisør­forretning.

Grundl. d. 24. jan. 1867 af Peter Alfred Thomsen.

I 1933 overtaget af Johs. Gravesen (f. 1911), der i 1939 optog Trier Hansen (f. 1912) som medindehaver.

Adresse: Krystalgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Greens Danske Fonds Og Aktier, se Børsen (dagbladet).

 

Green & Thielemann, se C. E. Bast's Efter­følgere's Talgsmelteri A/S.

 

Aug. Green's Eftf., C. Henriksen, købmands­forretning.

Grundl. af Margrethe Kronmann, f. Pedersdatter, der første gang ansattes til næ­ringsskat i Sakskøbing d. 28. marts 1815. I sin ejendom på Torvet drev hun købmandshandel alene, indtil hun i 1822 optog sin søn, Peder Kronmann, som året efter overtog forretnin­gen for egen regning og den 5. febr. 1825 fik borgerskab som købmand.

I 1854 overdrog han forretningen til sin søn, Christian Kronmann, som derefter fortsatte den, indtil han i 1895 afstod den til Aug. Green (f. 1859, d. 1939), der samme år flyttede den til dens nuvæ­rende plads på byens torv.

I 1932 overtoges forretningen af den nuværende indehaver N. C. Henriksen (f. 1896).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Green A/S, sølvsmedeforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1908 af W. Green (f. 1877, d. 1949).

Omdannet til aktieselskab i 1948. Direktør (si­den 1948): J. Grün (f. 1921).

Adresse: Krystalgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Gregersen, manufakturforretning.

Grundl. i 1897 af P. Lautrup Nørgaard. I 1910 overta­get af N. Gregersen (f. 1882); der i 1947 optog Knud Aarsø (f. 1910) og Poul Gregersen (f. 1916) i firmaet.

Adresse: Halskovvej 3, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. GREGERSEN´S EFTERFØLGER

Vadskeri, er grundlagt af Fru Sine Gregersen (f. 1815, d. 1899), efter hvis Død Virksomheden fortsattes af Frøken Julie Baun (f. 1865), der i 1905 afstod den til Fru K. Hauptmann (f.1877).

Adresse: Herluf Trolles Gade 3, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Grejsdal Hammerværk, se Brødrene Brin­cker.

 

Grejsdal Valsemølle A/S.

Grundl. I 1880 af Søren Andersen. Omdannet til aktieselskab i 1949 med M. J. Madsen (f. 1907) som direktør.

Adresse: Grejsdalsvej, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejnar Chr. Grenaa (N. C. Christensen), ma­nufaktur- og herreekviperingsforretning, fjer­renseri.

Grundl. i Skibby d. 24. april 1890 af N. C. Christensen (f. 1862, d. 1931).

I 1895 flyttedes forretningen til Frederikssund.

Inde­haver (siden 1936): sønnen, Ejnar Chr. Grenaa (f. 1890).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 9. aug. 1904 af en kreds af landboere.

Direktør (siden 1934): Th. Thomsen (f. 1889).

Adresse: Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Apotek.

Grundl. d. 18. dec. 1744. Apo­tekets første indehaver var August Ludvig Steube (d. 1765). Indehaver (siden 1. sept. 1939): Hugo Hjelm Hansen (f. 1912).

Adresse: Østergade 5, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Brødfabrik, P. Hesel.

Grundl. i 1905. Indehaver (siden 1937): P. Hesel (f. 1907).

Adresse: Havnevej 27, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Dampsnedkeri og Høvleværk A/S.

Grundl. ca. 1889 af J. P. Lorentzen. Omdannet til aktieselskab i 1907. Nuværende direktør: J. Hammelev (f. 1885).

Adresse: Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Dampvæveri A/S.

Grundl. d. 24. juni 1893 af H. P. Rosenvinge (f. 1856, d. 1935).

Omdannet til aktieselskab i 1906. Nuværende direktør: H. N. Rosenvinge (f. 1901).

Adresse: Østerbrogade 6, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Folketidende (venstre-dagblad).

Grundl. d. 4. aug. 1874 af N. Th. Rosenberg (d. 1878). Indehaver og redaktør (siden 1930): Gustav S. Andersen (f. 1888).

Adresse: Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Kulkompagni A/S.

Grundl. ca. 1870 af Karl Petersen. Omdannet til aktieselskab i 1934 med Henry Vester Carlsen (f. 1903) som direktør.

Adresse: Rosengade 1, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Grenaa Motor- og Maskinfabrik ved S. Møller Jensen.

Grundl. i 1906 af Anton Jensen (f. 1878), der i 1920 optog S. Møller Jensen (f­1893) som medindehaver. Denne blev eneinde­haver d. 1. jan. 1935.

Adresse: Havnen, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan E. Gresel's Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1892 af Johan E. Gresel (f. 1866, d. 1940).

Den 1. jan. 1929 optoges S. Laugesen (f. 8. febr., 1904) som medindehaver af firmaet og i 1936 overtog han det som eneindehaver.

Adresse: Smallegade 20 B, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Gresel, købmandsforretning.

Grundl. i 1891 af Chr. Smith (f. 1861). Indehaver (siden 1935): R. Gresel (f. 1890).

Adresse: Fredensgade 10, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage