Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 219
Hans - Hans
 

F. A. Hansens Eftf. A/S, trælasthandel, sav­ og høvleværk.

Grundl. d. 1. okt. 1868 af F. A. Hansen (f. 1845, d. 1918). Overgået til aktie­selskab i 1919. Nuværende direktør: S. Aa. Rohde-Jensen (f. 1898).

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. Hansen's Trykkerier.

Grundl. i 1874 af Morten Ludvig Nissen (f. 1819, d. 1890) som trykkeri i Nykøbing F. I 1876 flyttet til Kø­benhavn, hvor han d. 28. sept. 1880 fik borger­skab som bog- og kunsttrykker.

I 1890 over­tog datteren, Jacobine Caroline Marie Nissen (f. 1854), trykkeriet, og i 1891 overtoges det af Christian Ferdinand Hansen (f. 1851, d. 1918), der d. 11. okt. 1887 havde erhvervet borgerskab som bog- og stentrykker. Ved hans død fortsattes trykkeriet af hans enke, Niel­sine Hansen (f. 1857) med sønnen, Niels Peter Andreas Buus-Hansen (f. 1881), som bestyrer.

I 1932 blev sidstnævnte eneindehaver.

I 1950 optog han sin søn, Jørgen Buus-Hansen (f. 1920), som medindehaver.

Adresse: Emiliegade 4 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. T. Hansen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 11. nov. 1887 af Ferd T. Hansen (f. 1865, d. 1926).

Nuværende indehaver: fru Augusta Hansen.

Adresse: Nørrebrogade 9, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Finn Hansen, blomsterforretning.

Grundl. i 1880 af N. J. Liebing (f. 1847, d. 1925).

Inde­haver (siden 1948): Finn Hansen (f. 1901).

Adresse: Peter Bangs Vej 87, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Finn H. Hansen, købmandsforretning.

Denne forretning ejedes fra ca. 1860 af C. F. Petersen, som den første der løste borgerskab til den, men er formentlig meget ældre.

Nuværende indehaver: Finn H. Hansen (f. 1912).

Adresse: Algade 38, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Folmer Hansen, teaterforlag.

Grundl. i 1895 af Emil Folmer Hansen (f. 1860, d. 1918).

I 1927 overtaget af sønnen, Sigurd Folmer Han­sen (f. 1902).

Adresse: Gyldenløvesgade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Hansen, købmandsforretning.

Denne forretning blev overtaget d. 10. juni 1765 af Christian Aaris, som d. 16. april s. å. havde købt forretningen ved dødsboauktion efter Arent Jansen Dam (d. 1765). Indehaver siden 1932: H. Chr. Fr. Hansen (f. 1903).

Adresse: Algade 46, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Hansen, kaffeforretning.

Grundl. i 1907 af Fritz Ferdinand Hansen (f. 1881, d. 1940); i 1940 overtaget af Hans Georg Fritz Hansen (f. 1922).

Adresse: Lille Torv 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Hansen's Eftf., stolefabrik.

Grundl. d. 24. okt. 1872 af Fritz Hansen (f. 1847, d. 1900).

Nuværende indehavere: Chr. E. Hansen (f. 1874), Fritz Hansen (f. 1902) og Søren Han­sen (f. 1905).

Adresse: Dronningensgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Hansen's Søn ved J. L. Hansen, støbe­godsforretning.

Grundl. i 1902 af Fritz Han­sen (f. 1859, d. 1943).

I 1922 overtaget af søn­nen, Jens Louis Hansen (f. 1898).

Adresse: Brødregade 23, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Fritjof Hansen, glarmesterforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1887 af W. Cohen.

Den 1. juni 1910 overtaget af G. Fritjof Hansen (f. 1890).

Adresse: Rigensgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gunnar Hansen, kolonial- og isenkramforret­ning.

Grundl. i 1890 af Købmand Hesseldahl.

Overtaget i 1895 af J. P. Hansen og i 1936 af sønnen Gunnar Hansen (f. 1901).

Adresse: Sindal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Hansen's Boghandel.

Grundl. d. 14. sept. 1865 af J. F. Holm (d. 1891).

I 1892 overtaget af Hans Hansen (f. 1866, d. 1929), og i 1929 af Harald Nielsen (f. 1908).

Adresse: Algade 10, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Hansen's Bogtrykkeri ved Marius Hansen.

Grundl. d. 12. juli 1871 af Viggo Harald Theo­dor Stegmann (f. 1843, d. ca. 1918) som sten­trykkeri og i 1889 overtaget af Hans Hansen (f. 1844, d. 1913).

I 1911 overdroges stentryk­keriet og det i 1901 oprettede bogtrykkeri til sønnen, Marius Madsen Søfelde Hansen (f. 1881).

Adresse: Jernbanegade 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Hansen, H. Schaufus' Eftf., smedeforret­ning og vognfabrik.

Grundl. d. 18. juni 1865 af L. Andersen (f. 1836, d. 1901).

Indehaver (siden 1940): H. Hansen (f. 1885).

Adresse: Pilestræde 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Hansens Søn, fotografisk handelshus.

Grund!' d. 9. okt. 1876 af H. Hansen (f. 1844, d. 1913).

I 1911 overtaget af A. Søfelde Han­sen (f. 1886), der i 1944 optog sin søn, Vagn Søfelde-Hansen (f. 1911), som medindehaver.

Adresse: Jernbanegade 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. A. Hansen ved H. Rehoff Hansen, manu­fakturforretning.

Grundl. d. 27. april 1903 af H. A. Hansen (f. 1877, d. 1948).

I 1940 optoges H. Rehoff Hansen (f. 1904) som medindehaver og er fra 3. maj 1948 eneindehaver.

Adresse: Søndergade 2, Hadsten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. A. Hansen ved Sven Hansen & Just Han­sen, købmands- og trælastforretning. Grundl. d. 1. maj 1852 af H. A. Hansen (f. 1828, d. 1876).

Indehavere (siden 1935): Sven Hansen (f. 1895) og Just Hansen (f. 1903).

Adresse: Storgade 26-28, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. A. C. Hansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1863 af Chr. Hansen (f. 1833, d. 1910).

Inde­haver (siden 1949): P. A. Hansen (f. 1914).

Adresse: Nygade 4, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Hansen, gartneri.

Grundl. i 1887 af F. H. F. Wanderschech (f. 1853, d. 1931).

I 1931 overtaget af Hans Hansen (f. 1909).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage