Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 220
Hans - Hans
 

Hans Hansen, forretning med kolonial, korn, foderstoffer, kul og trælast.

Grundl. i 1854 af konsul Michael Hansen (f. 1825, d. 1883).

In­dehaver (siden 1903): Hans Hansen (f. 1874).

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Hansen, trikotageforretning.

Grundl. d. 17. april 1897 af Hans Hansen (f. 1871), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Sankt Mathias Gade 70, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Chr. Hansen, viktualieforretning.

Grundl. i 1875 af viktualiehandler Sørensen.

Nuværen­de indehaver: Hans Chr. Hansen (f. 1893).

Adresse: Godthåbsvej 11 A, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans F. Hansen, smedeforretning.

Grundl. 1825 af Per Smed, overtaget i 1840 af sønnen, Peter Hansen, i 1878 af dennes søn, Hans Pe­tersen, i 1895 af dennes søn, Carl Hansen og i 1924 af dennes søn, H. F. Hansen (f. 1898).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans L. Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af Hans L. Hansen (f. 1874); i 1944 overtaget af sønnen, Lorenz J. Hansen (f. 1905).

Adresse: Nørreport 4, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans P. Hansen, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. d. 1. april 1888 af Hans P. Hansen (f. 1864, d. 1940).

I 1933 overtaget af sønnen, Hans P. Hansen (f. 1890).

Adresse: Sønderhavnegade 20, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Hansen, malerforretning.

Grundl. i 1880 af Laurits G. Hansen (f. 1853, d. 1910).

I 1910 overtaget af Harald Hansen (f. 1881).

Adresse: Sofievej 8, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. B. Hansen & Co., sejl- og flagmagerforret­ning.

Grundl. i 1818 af Andr. Bæhr og i okt. 1864 overtaget af R. C. Holm (f. 1837. d. 1916); i 1909 overtaget af H. B. Hansen, (f; 1866, d., 1947); i juni 1919 indtrådte K. V. Holm (f. 1894) som medindehaver, og denne er nu ene­indehaver af firmaet.

Adresse: Åboulevard 15, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Hansen, trikotage- og garnforretning.

Grundl. d. 27. nov. 1886 af H. C. Hansen (f. 1836, d. 1911) og dennes søn, Louis Hansen (f. 1863, d. 1923).

Nuværende indehaver (siden 1923): sidstnævntes søn, H. C. Hansen (f. 1893).

Adresse: Vesterbrogade 62, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Hansen, Skotøj.

Grundl. 12. sept. 1901 af H. C. Hansen (f. 1876, d. 1946).

Forretnin­gen begyndte i Dannebrogsgade, flyttede i 1905 til Værnedamsvej nr. 4, og i 1927 til den nuværende adresse: Vesterbrogade 80-82; for­retningen har tillagt sig som slogan: "Den sko, De søger". Ved siden af forretningens drift udførte H. C. Hansen meget arbejde indenfor sin stands organisationsliv. Han var således i 1908 medstifter af Københavns Skotøjshand­lerforening, i 1916 af Centralforeningen af Skomagermestre og Skotøjshandlere for Kbhvn. og Omegn og i 1919 af Landsorganisationen af Skomagermestre og Skotøjshand­lere i Danmark, hvis formand han var i 23 år. H. C. Hansen var stifter af Johannesforenin­gen (1927), en sammenslutning af bilejere som om sommeren kører for invalider samt gamle og svage.

Efter H. C. Hansen's død i 1946 indehaves

 

   

H. C. Hansen      Eigil Hansen

 

 

forretningen af hans enke, fru Signe Hansen (f. 1878) og sønnen, Eigil Hansen (f. 1904), som nu står for forretningens drift. Eigil Han­sen er begyndt i 1920 som lærling i firmaet, efter læretiden arbejdede han nogle år i Holland, England og Tyskland både i forret­ning og på fabrik. Siden 1935 har han været bestyrelsesmedlem i Københavns Skotøjsfor­handlerforening, medlem af Handelsministe­riets Skotøjsudvalg, formand for Butikslær­lingeudvalget for Læderbranchen, formand for Johannesforeningen og justitsministeriets han­delskyndige tillidsmand ved akkordforhand­ling; desuden sidder han i forskellige faglige udvalg.

Adresse: Vesterbrogade 80-82, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Chr. Hansen & Co., kobbersmede-, blikken­slager- og centralvarmeanlægsforretning.

Grundl. i 1832 af kobbersmed Hjernø; 1884 overtaget af H. Chr. Hansen.

I 1916 overtaget af J. R. Jørgensen (f. 1884), der i 1933 optog P. Lund Laursen (f. 1901) som medindehaver.

Adresse: Studsgade 9-11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. E. Hansen A/S, sejl- & flagmagerfirma.

Grundl. d. 27. jan. 1874 af Hans Emilius Han­sen (f. 1829, d. 1899).

I 1926 omdannet til ak­tieselskab med J. Dan Hansen (f. 1891) som direktør.

Adresse: Tordenskjoldsgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Hansen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1900 af Johan Hansen (f. 1873).

Indehaver (siden 1931): Henry Hansen (f. 19Q6).

Adresse: Sønderlandsgade 2, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Hansen, murerforretning

Grundl. d. 26. nov. 1896 af Hendrik Hansen (f. 1869, d. 1936).

Indehaver siden 1936: Henry Hansen (f. 1906).

Adresse: Kronprinsensgade 1, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Groth Hansen, kaffe og kolonial en gros;

Grundl. d.16. maj 1896 af H. Groth Hansen (d. 1917).

Indehaver (siden 1917): Mathias John Nangaard (f. 1880).

Adresse: Chr. d. 9. Gade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage