Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 222
Hans - Hans
 

 

1880, d. 1928) og i 1928 af Louis Neble (f. 1888).

Den 1. jan. 1950 indtrådte John Han­sen som medindehaver (f. 1908).

Adresse: Vindegade 26-28, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Hansen, ost en gros.

Grundl. d. 10. dec. 1899 af J. Hansen (f. 1873, d. 1938).

Efter J. Hansens død i 1938 vi­dereførtes forretningen af hans enke, fru Anna Hansen, indtil 1941.

 

J. Hansen

 

I 1941 overtog sønnen, grosserer Knud Hansen (f. 1917) firmaet som eneindehaver. Firmaet hører til de betyden­de i branchen; gennem årene er der oparbej­det en betydelig eksport. Filial er oprettet i Aabenraa.

Adresse: Sct. Pauls Kirkeplads 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Hansen, mæglerforretning.

Grundl. i 1872 af L C. Hansen (f. 1832, d. 1908).

Nuværende indehaver: J. C. Hansen (f. 1887) (fra 1908).

Adresse: Havnen, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Hansen I/S, bog- og musikhandel, antik­variat.

Grundl. i 1878 af Jens Hansen (f. 1847, d. 1910).

Nuværende indehavere: datteren, frk. Margrethe Hansen (f. 1892) og sønnen, Aage Hansen (f. 1899).

Adresse: Algade 25, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensenius Hansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1896 af Jensenius Hansen (f. 1864, d. 1941); i 1941 overtaget af frk. Hilda Hansen.

Adresse: Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Hansen's Eftf., smedeforretning.

Grundl. i 1894 af J. H. Hansen (f. 1851, d. 1930).

Nu­værende indehavere: fru Sigrid A. Hansen (f. 1887) og H. J. Andersen (f. 1878).

Adresse: Valbygårdsvej 70, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. N. Hansen's Boghandel ved Henry Christen­sen.

Grund1. d. 25. sept. 1882 af Jes Nielsen Hansen (f. 1845).

Indehaver (siden 1941): Henry Christensen.

Adresse: Nordby, Fanø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Hansen, agentur- og kommissionsforret­ning.

Grundl. ca. 1867 af C. G. Dahl (f. 1830, d. 1904).

Indehaver (siden 1903): Johan Han­sen (f. 1873).

Adresse: Peter Andersens Vej 10, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Hansen & Co.'s Eftf., købmandsforret­ning.

Grundl. i 1874 af J. C. Hansen.

I 1892 overtaget af broderen, Johan Hansen (f. 1864, d. 1934).

Indehaver (siden 1944): K. C. Bruun­-Petersen (f. 1908).

Adresse: Kirkegade 16, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. F. Hansen A/S, købmandsforretning.

Grundl. i 1882 af Johan F. Hansen. Overgået til aktieselskab i 1916.

Direktør (siden 1916): O. G. C. Hellemann.

Adresse: Taastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jobs. Hansen, cementvarefabrik.

Grund1. i 1897 af Faaborg Cementtagstens Fabrik. Indehaver siden 1948: Johs. Hansen (f. 1885).

Adresse: Havnen, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 26. okt. 1894 af E. P. Eriksen.

I 1919 overta­get af Johannes Hansen (f. 1888).

Adresse: Assensvej 1, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Hansen, manufakturforretning.

Grundl. i 1900 af Anton Hansen (f. 1852, d. 1926).

I 1918 overtaget af sønnen, Johs. Han­sen (f. 1892).

Adresse: Storegade 21, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

John Hansen's Boghandel.

Grundl. d. 15. okt. 1888 af R. Hertel (f. 1855, d. 1929).

Indehaver (siden 1926): John F. Hansen (f. 1896).

Adresse: Østergade 33, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Hansen Trikotagefabrik A/S.

Grundl. d. 1. nov. 1911 af Julius Hansen (f. 1887, d. 1948).

Omdannet til aktieselskab i 1946 med grund­læggeren og S. Nielsen (f. 1901) som direktø­rer; efter grundlæggerens død i 1948 indtrådte hans datter, frk. Grete Hansen i direktionen.

Adresse: Gartnerivej 5. Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Wienberg Hansen, viktualieforretning.

Grundl. i 1863 af Anders Jørgensen (d. 1912).

Indehaver (siden 1944): Chr. J. Wienberg Han­sen (f. 1911).

Adresse: Ravnsborggade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. A. Troldahl Hansen, blomsterforretning.

Grundl. i 1816 af N. P. Rasmussen (f. 1786, d. 1867).

Indehaver (siden 1934): K. A. Troldahl Hansen (f. 1897).

Adresse: Kirkegårds Alle 31 B, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Hansen, grossererforretning.

Grundl. i 1891 af L. Hansen (f. 1863, d. 1938) som omfatten­de kolonialvarer, import af tøndebånd, tørve­strøelse m. v.

I 1935 udskiltes kolonialafdelin­gen (se Victor Hansen), og grundlæggeren vi­dereførte de Øvrige grene af firmaet.

I 1938 overtaget af hans søn, Leonard Hansen (f. 1902).

Adresse: Nørrebro 79, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lars Hansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1814 af Israel Mendel.

Indehaver (siden 1935): Lars Hansen (f. 1902).

Adresse: Smedelundsgade 14, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laurids Hansen's Møbelsnedkeri.

Grundl. d. 1. marts 1898 af Laurids Hansen (f. 1873).

Den 1. marts 1935 overtaget af sønnen, Anker Hansen (f. 1909).

Adresse: Storegade, Bramminge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 3. aug. 1898 af Lauritz Hansen (f. 1863, .d. 1934).

Indehaver (siden 1936): Villy K. Blum Hansen (f. 1905). 

Adresse: øster gade 18, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage