Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 223
Hans - Hans
 

Lauritz Hansen, vinhandel.

Grundl. i 1850 af C. F. Schaarup. Senere hed forretningens inde­haver Koefoed; efter dennes død fortsattes for­retningen af enken, der afstod den til H. N; Holten.

I april 1902 Solgte sidstnævnte forret­ningen til Lauritz Hansen (f. 1859, d. 1907). Hans enke fortsatte forretningen, indtil hun d. 1. april 1931 overdrog den til sønnen, den nu­værende indehaver, Lauritz Peter Johs. Han­sen (f. 31. juli 1885).

Vinhandelen er kombineret med en gammel udskænkningsbevilling af 1. april 1906.

Adresse: Bruunsgade 28, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Hansen ved Ejnar Hansen, farveri.

Fra d. 9. aug. 1713 ejedes farveriet af Jokim Studs enke og sønnen Johan Corison.

I 1881 overta­get af L. P. Hansen (f. 1854, d. 1940), i 1918 af dennes søn, Ejnar Hansen (f. 1885).

Adresse: Nørregade 10, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig N. B. Hansen, urmagerforretning.

Grundl. d. 27. april 1880 af Ludvig N. B. Han­sen (d. 1925).

Nuværende indehavere: Otto Bertel Hansen (f. 1887), Johannes Ludvig Brorson Hansen (f. 1894), Bernhard Emanuel Boye Hansen (f. 1902) og H. L O. Hansen (f. 1919).

Adresse: Store Strandstræde 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Hansen & Co., stenhuggeri.

Grundl. i 1856 af C. Schwartz (f. 1880, d. 1920).

Overtaget af enken i 1920 og i 1922 af: Mathias Hansen (f. 1880), Leo Sand au (f. 1898) og Wilh. Batzlaff (f. 1891).

Adresse: Jomfrustien 32-34, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Hansen's Eftf., manufakturforretning.

Grundl. i 1889 af J. Albrechtsen (f. 1862, d. 1948).

I 1898 overtaget af Mads Hansen (f. 1873) og i 1948 af dennes sønner, Johannes Møller Hansen (f. 1904) og Hans Jørgensen Hansen (f. 1903).

Adresse: Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Hansen jun. Tobaksfabrik A/S.

Grundl. i 1815 af Mathias Hansen.

I 1919 overtaget af M. Hansen, der i 1931 omdannede virksomhe­den til et aktieselskab, for hvilket han frem­deles er direktør.

Adresse: Storegade 3, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Hansen, trikotageforrretning.

Grundl. d. 22. april 1887 af Magnus Hansen.

Indehaver (siden 1921): Knud Vildberg-Hansen (f. 1898).

Adresse: Hovedgaden 18, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marie & Margrethe Hansen, manufakturfor­retning.

Grundl. d. 17. april 1874 af Peter Hansen (f. 1840, d. 1918).

Indehavere (siden 1918): Marie Hansen (f. 1879) og Margrethe Hansen (f. 1877).

Adresse: Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Hansen, bødkerforretning.

Grundl. i 1863 af Stefani Petersen (d. ca. 1890), efter hvem sønnen, Henrik Petersen· (f. 1850, d. 1920) overtog forretningen.

Nuværende inde­haver: Marius Hansen (f. 1882).

Adresse: Frederiksgade 50, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marthin Hansen & Co., kolonial en gros.

Grundl. i 1887 af Marthin Hansen.

Indehaver (siden 1914): C. V. Nielsen (f. 1888).

Adresse: Studsgade 33, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Hansen & Søn, bagerforretning.

Grundl. i 1892 af Martin Hansen (f. 1866).

I 1934 blev forretningen overtaget af sønnen, O. J. Hørvig (f. 1898).

Adresse: Øster Farimagsgade 73, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Hansen, købmandsforretning.

Grund!' d. 20. aug. 1877 af A. P. Ipsen (f. 1850, d. 1915).

I 1915 overtaget af M. P. Ipsen og i 1923 af N. Hansen (f. 1895).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Hansen, savværk.

Grundl. d. 17. nov. 1881 af N. Hansen (f. 1851, d. 1908).

Indehaver (si­den 1908): Charles Hansen (f. 1883).

Adresse: Havnen 1, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. F. Hansen, urmagerforretning.

Grundl. d. l. marts 1862 af F. T. Kehlet (f. 1837, d. 1910).

Indehaver (siden 1935): N. F. Hansen (f. 1913).

Adresse: Bagerstræde l, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Hansen & Co.'s Eftf., E. P. Christiansen, støbegodsforretning.

Formentlig grundlagt af brødrene Tandrup i første halvdel af det 19. årh.

I 1879 overtaget af Niels Hansen (f. 1851, d. 1922).

Indehaver (siden l. jan. 1950): E. P. Christiansen.

Adresse: Brotorv 7, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Hansen's Enke, manufakturforretning.

Grundl. i 1899 af Niels Hansen (f. 1876, d. 1942); fortsættes af hans enke, fru Nanna Hansen (f. 1888).

Adresse: øster Boulevard 1, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Hansen's Sønners Fiskeeksport.

Grundl. d. 16. jan. 1876 af Niels Hansen (f. 1853, d. 1931).

Indehaver siden 19'35; Johs. Hansen (f. 1881).

Adresse: Dosseringen 8, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Møller Hansen, bageri.

Grundl. i 1883 af Chr. Hansen.

Senere overtaget af Niels Møl­ler Hansen (f. 1891) og d. 20. marts 1949 af Johanne Møller Hansen (f. 1895).

Adresse: Korinth.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Hansen & Co., speditionsforretning.

Grundl. d. 1. april 1907 af N. P. Hansen (f. 1874), der fremdeles er medindehaver af for­retningen.

Fra 1910 til 1946 var C. Hansen (f. 1881, d. 1946) medindehaver.

I 1943 blev grund­læggerens søn, H. P. Hansen (f. 1898), optaget som medindehaver, og i 1947 C. Hansen's søn, P. Dam Hansen (f. 1916).

Adresse: østre Havn, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. HANSEN

Fødevareforretning en gros, er grundlagt i Okt. 1858 af Ole Hansen (f. 1829, d. 1883) og efter hans Død fortsat af Sønnen, Johs O. Hansen (f. 1860).

Adresse: Studiestræde 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

O. Hansen, købmandsforretning.

Oprettet i 1860 af A. G. Larsen (d. 1880). Indehaver (si­den 1945): O. Hansen (f. 1907).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Hansen, viktualieforretning.

Grundl. d. 17. nov. 1908 af Ole Hansen (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Fredensgade 6, Kbhvn, N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage