Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 224
Hans - Hans
 

Oluf Hansens Sønner, glarmesterforretning.

Grundl. d. 10. jan. 1910 af Oluf Hansen (f. 1879).

Den 1. jan. 1949 overtaget af sønnerne, Freddy Hansen (f. 1905) og Carlo Hansen (f. 1908).

Adresse: Sølvgade 101, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oluf C. Hansen, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1868 af F. A. Hansen (f. 1845, d. 1900).

Indehaver (siden 1927): Oluf C. Han­sen (f. 1884).

Adresse: Brogade 5-7, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. maj 1911 af Jens Bentzen.

Indehaver (si­den 1918): Oscar Hansen (f. 1895).

Adresse: Nørrebro 7 C, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Hansen & Co., speditions- og toldklare­ringsfirma.

Grundl. i 1878 af Otto Hansen (f. 1840, d. 1922).

Derefter overtaget af H. J. Han­sen (f. 1890).

Adresse: Havnen, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Hansen & Sønner, skibsbygningsfirma.

Grundl. d. 25. maj 1899 af Otto Hansen (f. 1873, d. 1947); i 1939 optoges sønnerne, Ove Hansen (f. 1901) og Kaj Hansen (f. 1902) som medindehavere, og overtog firmaet i 1947.

Adresse: østre Dossering, Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ove Hansen, bageri.

Grundl. i 1849 af Chr. Lorentzen.

Indehaver (siden 1937): Ove Han­sen (f. 1887).

Adresse: Blaagaardsgade 44, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hansen, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 20. nov. 1863 af M. F. Hansen (f. 1839, d. 1916).

I 1916 overtaget af sønnen, P. Hansen (f. 1878).

Adresse: Storegade, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hansen, fiskeriredskabsforretning.

Grundl. d. 15. marts 1877 af H. P. A. Hansen (f. 1844, d. 1909).

I 1909 overtaget af P. Hansen (f. 1869, d. 1942) og i 1943 af F. H. Hansen (f. 1906).

Adresse: Havnegade 10, Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hansen, købmandsforretning og mølleri.

Grundl. d. 7. marts 1833 af Christian Frede­rik Harder (f. 1807, d. 1841).

I 1889 overtaget af P. Hansen (f., 1862, d. 1908).

Nuværende in­dehavere: sønnerne, R. Falk Hansen (f. 1890) og K. Falk Hansen (f. 1895).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hansens Eftf., se Aksel Schølin's Bogtryk­keri.

 

P. Hansen's Eftf. ved Camilla Andersen, røge­riforretning.

Grundl. d. 24. april 1885 af P. Hansen.

Indehaver (siden 1916): Camilla An­dersen.

Spec.: ferskrøget laks.

Adresse: Store Kongensgade. 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hansens Læderhandel og Skotøjsforretning.

Grundl. d. 18. juli 1875 af P. Hansen (f. 1848, d. 1908).

Indehaver (siden 1948): J. M. Nør­gaard (f. 1898).

Adresse: Bredgade 12, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hansen & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1901 af P. Hansen (f. 1876), der i 1926 optog sin søn, L. Kruse Hansen (f. 1903) som medindehaver.

Siden 1939 har denne været eneindehaver af firmaet.

Adresse: Frederiks Alle 122, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paul Tegner Hansen, glarmester- og ramme­forretning.

Grundl. d. 11. marts 1820 af Chri­stian Jørgen Dahlgreen (f. 1798, d. 1855).

In­dehaver (siden 1944): Paul Tegner Hansen (f. 1911).

Adresse: Stjernegade 10, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Hansens Møbelforretning A/S.

Grundl. i 1896 af Peter Hansen (f. 1871 d. 1940). I 1934 omdannet til aktieselskab (vedtægter af 30. januar), med grundlæggeren som direktør.

Si­den hans død har hans Enke, fru Lilly Johanne Hansen (f. 1898) været selskabets direktør.

Selskabets aktiekapital er på 100.000 kr.

Adresse: Sortedam Dossering 47, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter M. Hansen's Tapet- & Farvehandel ved A. Ahrensbach Hansen. Grundl. i 1860 af C. P. Hansen (f. 1834, d. i896). Denne overdrog i 1888 forretningen til sin søn, Peter M. Hansen (f. 1861, d. 1923), hvorefter dennes enke, fru Sofie Ahrensbach Hansen videreførte forret­ningen med sønnen, Arne Ahrensbach Hansen (f. 1889), som forretningsfører.

Sidstnævnte overtog d. 1. febr. 1925 forretningen som ene­indehaver.

Adresse: Vestergade 15, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ph. Hansen & Co., bogbinderi.

Grundl. i 1897 af Ph. Hansen (f. 1853, d. 1937).

I 1928 over­taget af A. Jahns (f. 1879) (medindehaver 1920) og i 1948 af E. Madsen.

Adresse: Pilestræde 52 D, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Harhorn Hansen, isenkramforretning.

Grundl. i 1890 af Jens Petersen. Indehaver (si­den 1. sept. 1939): P. Harhorn Hansen.

Adresse: Østerbrogade 21, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Jul. Hansen, tømrerforretning.

Grundl. d: 24. nov. 1903 af Peter Jul. Hansen (f. 1875), der i 1933 optog sønnen, Poul Juel Hansen (f: 1906) som medindehaver; denne er siden 1949 eneindehaver.

Adresse: Solsortvej 49, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Hansen, skiltemalerforretning;

Grundl. i 1895 af P. Chr. Hansen (f. 1857, d. 1923).

I 1923 overtaget af Poul Hansen (f. 1897).

Adresse: Vimmelskaftet 11, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Snabe Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 11. okt. 1881 af Ephraim Jensen· (f. 1854, d. 1934).

I 1934 overtaget af Poul Snabe Hansen (f. 1898).

Adresse: Østergade 7, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage