Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 230
Hass - Haug
 

Steen Hasselbalch's Forlag A/S.

Stiftet i 1923 til overtagelse af Steen Hasselbalchs Forlags-boghandel (stiftet d. 2. jan. 1916), Jacob Ers­levs Forlag (stiftet 1854) og firmaet Ers­lev & Hasselbalch (stif­tet 1909).

 

Steen Hasselbalch

 

Jacob Erslevs Forlag var grundlagt d. 15. maj 1854 af Jacob Ers­lev (f. 1819, d. 1902); efter dennes død over­gik firmaet i 1903 til et kommanditselskab: K. S. A. Erslev (grundlæggerens søn, historikeren, professor Kri­stian Erslev (f. 1852, d. 1930)); i 1909 over­gik det til et aktieselskab, i hvis bestyrelse Kristian Erslev var formand og for hvilket Steen Hasselbalch (f. 1881) og Aage H. Erslev (f. 1883, d. 1947) var direktører.

I 1915 hæve­des aktieselskabet og virksomheden overtoges af Steen Hasselbalch under eget navn; som allerede nævnt ovenfor overgik firmaet i 1923 til A/S Steen Hasselbalch's Forlag.

Bestyrelsen består af Steen Hasselbalch, der er formand og tillige selskabets direktør, direktør G. Jervin (f. 1896) og landsretssagfører Henrik Tiemroth (f. 1911).

Adresse: Nyropsgade 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. V. HASSELPFLUG

Rebslagerfirma, er oprettet i 1840érne af F. V. Hasselpflug (f. 1815, d. 1892) og fortsat af hans Søn, F. V. Hasselpflug (f. 1846), der har Bane på Resten af Østervold, og således er den sidste Voldrebslager.

Adresse: Høyensgade 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Hassing & Søn, malerforretning.

Grundl. d. 9. febr. J885 af Johan Gustav Hassing (f. 1860, d. 1939).

Efter dennes død overtaget af søn­nen, Francis Hassing (f. 1888).

Adresse: Danmarksgade 11, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilh. Hastrup, grossererforretning i bogbinde­riartikler o. l.

Grundl. d. 1. juli 1901 af Vil­helm Hastrup (f. 1873), der fremdeles er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Brolæggerstræde 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hatten & Co. A/S, købmandsforretning, jern, stål, støbegods, isenkram m. m. Grundl. i 1812 af Jacob Jacobsen Lunddahl. Siden nov. 1920 er Henry Petersen (f. 1892) direk­tør for det aktieselskab, der da overtog virk­somheden.

Aktiekapitalen er på 300.000 kr.

Fra 1924 omfatter virksomheden tillige en afdeling i Nakskov, idet selskabet købte fir­maet Knud Dan & Co.'s Købmandsgaard i Nakskov.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Hatting, slagterforretning.

Grundl. d. 20. okt. 1897 af Charles Hatting (f. 1873).

Nuvæ­rende indehaver: sønnen, Poul Hatting (f. 1907).

Adresse: Valby Langgade 25, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hauchsborgs Fiskehalle.

Grundl. i 1908 af Ja­cob Jørgensen (f. 1878, d. 1930).

I 1930 over­taget af enken, fru Augusta Jørgensen (f. 1883).

Adresse: Gammel Kongevej 105, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Reinh. van Hauens bageri, Frederiksberggade 23. Der har, såvidt det kan oplyses, været ba­gergård på stedet (mtr. nr. 14 vester kvarter) allerede før den store brand 1728, men den før­ste bager af navnet van Hauen, der ejede ejendommen, var Thiel van Høven, optaget i Bagerlauget d. 13. jan. 1749. Navnet har gen­nem tiderne været stavet "van Haven, van Hø­ven og van Hauen". Til trods for, at enkelte ejere i den forløbne tid ikke selv har været bagere, har der dog til stadighed været bageri i ejendommen. Den nuværende indehaver, Leo Mac van Hauen (f. 1901), blev optaget i Ba­gerlauget d. 13. juni 1922 og overtog bageriet i 1932 og ejendommen i jan. 1933 efter sin fa­der, Reinh. van Hauen (f. 1864, d. 1937), der var optaget i Bagerlauget d. 25. maj 1890.

Adresse: Frederiksberggade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Reinh. van Hauen's bageri og biscuitfabrik, Gammel Kongevej 177.

Grundl. 20. juli 1876 af H. O. Pløtz. Overtaget i 1897 af Reinhard van Hauen (f. 1864, d. 1937). Nuværende indeha­ver: sønnen, James van Hauen (f. 1904).

Adresse: Gammel Kongevej 177, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Hauerslev, fotografisk atelier.

Grundl. d. 1. sept. 1865 af Th. Olsen.

I 1887 overtaget af Johannes Hauerslev (f. 1860, d. 1921).

Indehaver (siden 1918): A. M. Munk-­Andersen (f. 1892).

Adresse: Fælledvej 9, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Haug, fabrik for bygningsbeslag.

Grundl. i 1872 af smedemester Miede.

Indehaver (siden 1932): H. C. Haug (f. 1881).

Adresse: Jenagade 24, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bendt Haugsted's Boghandel.

Grundl. d. 1. marts 1896 af Edv. G. Hansen (f. 1859, d. 1914).

Indehaver (siden 1915): Bendt Haug­sted (f. 1890).

Adresse: Vestergade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Haugsted, kobbersmedeforretning.

Grundl. d. 9. marts 1877 af Carl Henrik Haugsted (f. 1841, d. 1905).

Efter dennes død overtaget af sønnen, Carl Haugsted (f. 1878).

Adresse: Møllergade 57, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Ove Haugsted, Danish Shipping Company Ltd., dampskibsekspedition, speditionsfirma.

Grundl. d. 1. april 1887 af O. J. M. Haugsted (f. 24. oktober 1862, d. 4. august 1938). Om­dannet til aktieselskab i 1934.

 

H. Ove Haugsted

 

Nuværende direktør: Herman Ove Haugsted (f. 2. oktober 1894).

Magasin og garager: Østbanegade 169, Kø­benhavn Ø. Frihavnsla­ger: Østmolen, Køben­havn Ø.

Hovedkontor: Sankt Annæ Plads 26, Køben­havn K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. HAUNSTRUP

Sengeudstyrsforretning. Jacob Chr. Haunstrup (d. 1893) etablerede sig 1840. Hans Virksomhed overtoges i 1881 af Anton Christian Haunstrup, der drev den under Firmanavnet: ”J. C. Haunstrup” indtil 1893, da det forandredes til det ovenfor anførte Navn.

Adresse: Lille Kongensgade 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage