Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 231
Haut - Heck
 
 

Robert Haut, gørtlermester og metalstøber.

Grundl. d. 21. maj 1885 af Robert Haut (f. 1859, d. 1946).

Nuværende indehaver: sønnen, Robert V. Haut (f. 1894).

Adresse: Skindergade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LION W. HAUROWITZ´s EFTERFØLGER

Kgl. Hof-Handskefabrik, er grundlagt 1851 af Lion W. Haurowitz (f. 1824, d. 1905) I 1886 overtoges Forretningen af den nuværende Indehaver, P. Aug. Nielsen (f. 1850) 

Adresse: Store Kongensgade 27, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Havemann's Magasin A/S.

Grundl. i 1888 un­der navnet Magasin du Nord, Vesterbro Afde­ling.

I 1898 ansattes Johan Havemann (f. 1870, d. 1944) som forretningsbestyrer, og i 1919 overtog han virksomheden for egen regning.

I 1938 antoges det nuværende firmanavn.

I 1942 omdannet til aktieselskab. Direktion: Joh. G. Havemann (f. 1910), Axel Havemann (f. 1899) og Einar Jensen (f. 1891).

Adresse: Vesterbrogade 74-76, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Havemann's Eftf., grossistforretning i elektriske artikler med specielle afdelinger for røntgen-, svagstrøms-, belysnings- og radioar­tikler samt eltermiske apparater.

Grundl. d. 27. maj 1902 af Aage Havemann (d. 1907).

Ef­ter hans død videreførtes firmaet af Chr. Alb. Olsen (f. 1879, d. 1946), der i 1916 optog A. M. B. Nordrup (f. 1879) som medindehaver.

Nu­værende indehavere: ovennævnte A. M. B. Nordrup og Jens J. Palle (f. 1889); sidstnævn­te indtrådte som medindehaver i 1947.

I 1914 oprettedes en afdeling i Århus; senere er op­rettet afdelinger i Odense (1929), Aalborg (1929), Haderslev (1931), Nykøbing Falster (1933) og i Holstebro (1936).

I 1926 oprettedes filial i Helsingfors.

Adresse: Nikolaj Plads 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bredal Havemann, manufakturhandel.

Grundl. d. 31. aug. 1883 af Bredal Havemann (f. 1857, d. 1940).

Indehavere siden 1940: E. Hartmann Jørgensen (f. 1904) og Karen Marie Petersen (f. 1894).

Adresse: Østergade 44, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Havnemøllen A/S.

Denne virksomhed er grundlagt d. 4. okt. 1904 som aktieselskab.

Den første direktion bestod af N. Bang og E. F. Levin. Denne direktion sad indtil 1922, hvor den afløstes af C. E. Ekberg (f. 1874, d. 1937) som enedirektør. Han efterfulgtes i 1937 af den nuværende direktør C. G. Bøggild (f.1902).

Bestyrelsen består af generalkonsul J. J. Ol­sen (f. 1876), der er formand, fru V. Ekberg og overretssagfører C. L. H. Bernth (f. 1881).

Aktiekapitalen er på 400,000 Kr.

Adresse: Bådsmandsstræde 3-5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Havnens Skibsreparationer A/S, maskinfabrik.

Denne virksomhed er grundlagt i 1902 af fa­brikant Frits Bøckmann (f. 1867, d. 1942) og fabrikant R. P. Nielsen. Den 18. febr. 1947 omdannedes fabrikken til et aktieselskab med E. Olsen (f. 4. dec. 1912) som direktør.

Adresse: Christiansholms ø, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Havnemøllen A/S i Aalborg.

Grundl. d. 6. marts 1907. Selskabet ejer Havnemøllen i Aal­borg, der er bygget ved havnen på en grund, der tilhører Aalborg kommune.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på kr. 40.000, er senere udvidet til kr. 400.000.

Bestyrelsen består nu af købmand Chr. Pe­dersen, ingeniør Palle Hansen,

 

Havnemøllen i Aalborg

 

 

enkefru Mathilde Krebs, enkefru Johanne Marthine Nør­mølle og selskabets direktør siden 1912, Mar­tin Nørmølle (f. 1883).

Adresse: østre Havn, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Havnens Skibsreparationer A/S, se foregåen­de spalte.

 

Havreholm Papirfabriks Udsalg, papirforret­ning en gros.

Den 1. juli 1869 grundlagde Ni­colai Hansen Havreholm Papirfabriks Ud­salg og d. 2. maj 1871 overgik forretningen til Waldemar Larsen (d. 1892), efter hvis død den overtoges af Kay Culmsee (f. 1868, d. 1915), søn af fabrikant Vald. Culmsee, Havreholm Papirfabrik.

I 1913 optoges H. P. Ottesen (f. 1876, d. 1923) i firmaet. Efter dennes død vi­dereførte hans enke, fru Hedvig Ottesen (d. 1947) forretningen.

Den 1. jan. 1933 indtrådte Sven Ottesen (f. 14. aug. 1903) som medinde­haver af firmaet, efter at have været ansat i forretningen siden d. 1. sept. 1922; sidstnævnte er nu eneindehaver.

Firmaet handlede indtil 1931 udelukkende med provinsen, men har fra 1931 udvidet til også at omfatte København.

Adresse: Vandkunsten 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Hebsgaard, trikotage- og strømpefabrik.

Grundl. i 1901 i Ikast af Søren Hebsgaard (f. 1870, d. 1946).

I 1917 flyttet til Herning.

I 1946 overtaget af sønnen, Axel Hebsgaard (f. 1896) (medindehaver 1920).

Adresse: Silkeborgvej 9, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JULIUS HECKSCHER

Grossererfirma, Assurance- og Agenturforretning, er grundlagt 1858 af Julius Berendt Heckscher (d. 1897). Frederik Heckscher (f. 1863), indtrådte 1892 som Deltager i Forretningen, og fra 1897 er han Eneindehaver.

Adresse: Store Kirkestræde 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Julius Heckscher A/S, assuranceforretning.

Den 2. okt. 1852 grundlagde Julius Heckscher (f. 1826, d. 1897) sammen med William Heil­buth (d. 1898) en agenturforretning og over­tog samtidig repræsentationen for et Østrigsk forsikringsselskab.

I 1858 udtrådte sidstnævnte af firmaet.

I 1892 optoges sønnen, Frederik Heckscher (f. 1863, d. 1917), som medindeha­ver og d. 9. juli 1916 dennes søn, Bruno Hecks­cher (f. 1891, d. 1941).

Den 1. jan, 1922 om­dannedes forretningen til et aktieselskab med Bruno Heckscher som adm. direktør.

I jan. 1937 tiltrådte desuden Joerges Bagger (f. 1886). Ved Bruno Heckschers død i 1941 til­trådte prokurist V. Juhl (f. 1893), som havde været tilknyttet firmaet siden 1912, som direk­tør og ved Joerges Baggers død i 1945 indtråd­te fru Ellen Bagger i direktionen.

Adresse: Østergade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage