Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 235
Heim - Hell
 

F. Heimann & Co., materialhandel en gros.

Grundl. i 1878 af F. Heimann. Indehaver (si­den 1941): Peer Abrahamson (f. 1917).

Adresse: Dronningens Tværgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FERD. HEIMANN

Grossererfirma, er grundlagt 1858 af Ferd. Heimann (f. 1832, d. 1896), efter hvem Forretningen gik over til hans Enke, Laura Ottilie Heimann, født Petersen

Adresse: Badestruestræde 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Isidor Heimann & Co., assuranceforretning.

Grundl. i 1906 som maskinhandel af Isidor J. Heimann (f. 1884), der stadig er indehaver af forretningen.

I 1931 omdannet til assurance­forretning.

Adresse: Vimmelskaftet 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Heimbürger, guldsmedefirma.

Grundl. d. 17. marts 1899 af Fritz Heimburger.

Indeha­ver (siden 1945): Fru A. M. F. Heimburger.

Adresse: Købmagergade 63-65, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Heimdal, dampskibsselskab, se Dampskibssel­skabet Heimdal A/S.

 

I. H. Heine & Co. ved C. Heine, hørkram en gros.

Grundl. i 1884 som urtekramforretning af I. H. Heine (f. 1847, d.1936).

Indehaver (si­den 1947): C. Heine (f. 1876).

Adresse: Vendersgade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christian E. Heineth, købmandsforretning.

Grundl. i 1834 af Christen Stursted. Indehaver (siden 1936): Chr. E. Heineth (f. 1909).

Adresse: Nørregade 42, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Heinrich & Poulsen A/S, grossererfirma, foto­grafiske artikler.

Grundl. d. 26. okt. 1889 af J. D. T. Heinrich (f. 1854, d. 1923) og Th. Poul­sen (d. 1923).

I 1928 omdannet til et aktiesel­skab. Nuværende direktør: S. Heinrich (f. 1897).

Adresse: Højbro Plads 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. HEINRICY´s ENKE

Bagerfirma, er grundlagt 1827 af Georg V. A. Heinricy (f. 1796, d. 1869), en indvandret Meklenborger, i samme Ejendom, hvori Virksomheden endnu drives. Efter Stifterens død overgik Firmaet til Sønnen, H. Heinricy (d. 1896), of efter dennes Død til hans Søn, M. Heinricy (f. 1869, d. 1900), hvis Enke er den nuværende Indehaver (f. 1867)

Adresse: Strandgade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. Heins & Sønner's Eftf., motorfabrik.

Grundl. i 1878 af Hans Henrik Hein og sønner, Hans Heinrich Hein og Peter Hansen Hein. Aktie­selskab 1913-40.

I 1940 overtaget af Adolf Jensen (f. 1898, d. 1945). Efter hans død vide­reført af enken, fru Petra Jensen (f. 1899).

Adresse: Strømmen, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Heitmann & Søn, bogbinderforretning.

Grundl. d. 1. juli 1904 af V. Heitmann (f. 1865). I 1934 overtaget af sønnen, Walter Heitmann (f. 1895).

Adresse: Frederiksberg Alle 5, Kbhvn. V:

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hejmdal (venstreblad).

Grundl. i 1879 af bog­trykker Heinrich Matzen.

Overtaget i 1893 af H. P. Hanssen, Nørremølle (f. 1862, d. 1936), som var bladets redaktør til sin død.

I 1900 overgået til et aktieselskab.

I 1932 tiltrådte H. P. Hanssens søn, Ejnar Bjørn Hanssen (f. 1902) som direktør og medredaktør. Fra 1936 er Ejnar Bjørn Hanssen eneredaktør.

Adresse: Rådhusgade, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Helder, jern-, stål- og kulforretning.

Den. 12. jan. 1860 lejede Harald Siegfred Edvard Hee (f. 1826, d. 1901) den af købmand Rafael Meyer tidligere drevne forretning, der på grund af ildløs havde været standset i nogen tid, men hvis historie iøvrigt går meget længe­re tilbage.

Indehaver (siden 1906): Carl Helder (f. 1878).

Adresse: Algade 81, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Hellberg, skrædderforretning.

Grundl. i 1890. I 1910 overtaget af N. P. Hellberg (f. 1874).

Adresse: Klareboderne 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellebæk Fabriker A/S, klædefabrik.

Grundl. d. 12. april 1873 under navnet Hellebæk Klæ­de- og Tæppefabrik.

I 1877 anlagdes et bom­uldsvæveri ved Bondedammen.

Nuværende di­rektør: T. H. C. Eyrich (f. 1893).

Adresse: Vognmagergade 7, Kbhvn. K. (ho­vedkontor).

Fabrikken: Hellebæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellemann Nielsen, Fausbøll's Eftf., boghandel.

Grundl. i 1843 af F. C. Lund (d. 1846).

Inde­haver (siden 1903): K. N. Hellemann Nielsen (f. 1875).

Adresse: Storegade 2, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. HELLERUNG, H. GAMST & H. C. LUND´s EFTERFØLGER

Maskinfabrik, er grundlagt 1766 af Brøderne Hans Christian Gamst (f. 1737, d. 1803) og Johannes Gamst (f. 1751, d. 1829), der anlagde et Metalstøberi, senere sat i Forbindelse med et mekanisk Værksted. Den førstnævntes Søn, Henrik Gamst (f. 1788, d. 1861) blev i 1813 Medbestyrer og i 1829 Eneindehaver af Virksomheden; i 1836 optog han sin Søstersøn, Hans Christian Lund, som Kompagnon, hvorefter der blev anlagt et Jærnstøberi. I 1854 gik Forretningen over til P. J. Winstrup og V. C. Gamél, som i 1872 solgte den til Johannes Henrik Hellerung (f. 1818) og J. C. Hauberg (f. 1814, d. 1899). I 1879 udtrådte J. C. Hauberg af Firmaet, og Sønnen, S. C. Hauberg (f. 1848), der siden 1872 havde været knyttet til Forretningen, blev nu Komgagnon til 1884, da J. H. Hellerung blev Eneejer og fortsatte Firmaet til sin Død i 1893. Hans Søn, Albert Georg Hellerung var Indehaver fra 1891 til sin Død i 1905; en anden Søn, Vilhelm Ludvig Hellerung, er fra dette År Eneindehaver.

Adresse: Max Müllers Vej 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hellerup Apotek.

Oprettet d. 27. febr. 1900. Apotekets første indehaver var Sophus August Colding (f. 1854, d. 1940); i 1938 overtaget af Axel Claudius Hoffmann (f. 1888).

Adresse: Strandvejen 165, Kbhvn. Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellerup Bogtrykkeri ved H. Pejdal.

Grundl. d. 26. april 1848 af Joh. Henriksen.

Indehaver (siden 1. dec. 1935): fru H. Pejdal (f. 1890).

Adresse: Callisensvej 7, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellerup Glasværk, se Kastrup Glasværk A/S.

 

Hellerup & Glødefri Tændstikfabrik A/S.

Stif­tet 1921 ved en sammenslutning af Actietænd­stiksfabrikken Glødefri A/S (stiftet d. 1. sept. 1901) og Hellerup Tændstikfabrik A/S (stiftet i 1903).

Direktør (siden 1921): H. A. Rasmus­sen (f. 1887).

Adresse: Heimdalsgade 37 A-39, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellerup Kulimport A/S.

Grundl.  d. 1. okt. 1886 under navnet Hellerup Brændselsforsy­ning.

I 1925 blev firmaet overtaget af O. Ancher Nielsen som eneindehaver.

I 1930 blev det om­dannet til et aktieselskab.

 

A/S Hellerup Kulimport

 

Bestyrelsen består af højesteretssagfører N. J. Gorrissen (f. 1896),

overretssagfører V. Falbe-Hansen (f. 1875) og direktøren, oven­nævnte O. Ancher Nielsen (f. 23. juni 1886).

Aktiekapitalen udgør kr. 300.000.

Adresse: Tuborg Havn, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage