Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 236
Hell - Helm
 

 

Hellerup Ligkistemagasin, Erik Petersen

Grundl. i 1905 af Emil Jacobsen (f. 1875, d1948).

I 1942 overtaget af Erik Petersen (f. 1901).

Adresse: Strandvejen 153, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellerup Skolæstefabrik A/S (Skandinavisk, Skomodelfabrik).

Grundl. d. l. april 1888 af Rudolf Nielsen.

Fra 1916-36 ejedes fabriken af Hjalmar Madsen (f. 1872, d. 1936).

Omdan­net til aktieselskab d. l. jan. 1945.

Direktør (siden 1936): sønnen, Chr. Madsen (f. 1901).

Adresse: Aldersrogade 3, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helles ens Enke & V. Ludvigsen A/S, se næste side.

 

W. Hellesen & Co. A/S, grossererforretning.

Grundl. d. 19. febr. 1863 af Wm. Hellesen.

l 1939 omdannet til aktieselskab. Nuværende in­dehaver: Theodor Lund & Petersen A/S (se dette).

Adresse: Toldbodgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hellesen & Malmstrøm, assuranceforretning.

Grundl. d. 19. sept. 1856 af George Meyer som general-agent for Mag­deborger Brandforsik­rings-Selskab.

Juni 1861 overgik general-agen­turet til W. O. Funder.

I nov. 1865 grundlagdes Firmaet J. L. Madsen & Gøricke, indehavere:

Joh. L. Madsen (f. 1831, d. 1908), udtrådt 1. juli 1879, og Jul. Gøricke (f. 1837, d. 1902), ud­trådt 31. dec. 1901. Den 25. aug. 1868 forandredes firmanavnet

til Madsen, Hellesen & Co., indehavere: Joh. L. Madsen, Jul. Gøricke og Chr. Hellesen (f. 1835, d. 1910).

 

Johs. Malmstrøm

 

 

Den l. juli 1879 ændredes firmanavnet til Hellesen & Gøricke, indehavere: Chr. Hellesen og Jul. Gøricke samt fra l. jan. 1896 J. Malm­strøm (f. 1860, d. 1935).

Den 1. jan. 1902 ændredes firmanavnet til Hellesen & Malmstrøm, indehavere: Chr. Hel­lesen (til 1910), J. Malmstrøm (til 1935), Vic­tor Petersen (f. 1875, d. 1933) fra 1. marts 1925-22. febr. 1933 og Johs. Malmstrøm (f. 1890) fra 1. marts 1925, fra 27. marts 1935 eneindehaver.

Adresse: Frederiksgade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. V. Helm, læderhandel.

Grundl. d. 1. marts 1873 af Mads Højland Helm (f. 15. jan. 1845, d. 23. marts 1887). Den 2. sept. 1902 overtog dennes søn, P. M. Helm (f. 10. okt. 1877, d. 3. aug. 1937), forretningen, som han d. 1. juni 1937 afstod til sin søn, den nuværende inde­haver, R. V. Helm (f. 17. maj 1909).

Adresse: Nørregade 31, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Helm-Petersen's Frøavl A/S.

Grundl. d. 15. okt. 1901 af J. C. Helm-Petersen (f. 1874, d. 1944).

I 1921 deltes firmaet (se Carl Niel­sen, I. C. Helm-Petersen & Co.'s Eftf.), og

grundlæggeren videreførte alene markfrøafde­lingen, fra 1921 under navnet Aarhus Mark­frøkontor.

Grundlæggeren var eneindehaver af mark­frøkontoret indtil 1943, hvor det omdannedes til aktieselskab under direktion af grundlæg­gerens søn, P. H. Helm-Petersen (f. 1913) og Børge W. W. Hansen (f. 1910). Sidstnævnte fratrådte i 1948, og førstnævnte er nu selska­bets enedirektør.

Bestyrelsen består af fru Aslaug Helm-Pe­tersen, direktør L. Bonde Pedersen og fru E. Warnich Hansen.

Aktiekapitalen er på 100.000 kr.

Adresse: Vestergade 58, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Helmbæk Fransk-Dansk Vinimport A/S.

Grundl. d. 2. nov. 1900 på Værnedamsvej nr. 10 af grosserer og vinhandler Knud Jørgensen, der nedstammer fra en gammel og anset Flensborg - familie.

I 1904 flyttedes firmaet til Gammel Konge­vej nr. 29, og i 1906 overtoges det af vinhand­ler Jens Petersen, der antog firmanavnet "Fransk-Dansk Vinimport".

Da Det nye Teater skulle opføres, måtte fir­maet i 1908 flytte og fandt sig nye lokaler på Vesterbrogade nr. 12-14, hvor det frem­deles har til huse.

Vinhandler Jens Helmbæk (f. 12. nov.), som har været tilknyttet firmaet siden d. 2. nov. 1902, overtog det­te d. 15. jan. 1911.

 

Jens Helmbæk

 

Fir­maet blev d. 1. juli 1943 omdannet til ak­tieselskab under nav­net "Jens Helmbæk Fransk-Dansk Vinim­port A/S" med Jens Helmbæk som adm. direktør.

Selskabet, som ude­lukkende driver en gros handel med restaurationer, købmænd

og tobakshandlere, har, efter en stadig stigen­de omsætning og forøgelse af kundekredsen, foretaget gentagne udvidelser af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 12-14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helmer & Jørgensen, Viggo Jørgensen & Søn, manufakturforretning.

Grundl. d. 29. april 1903 af Harald Helmer (f. 1877) og Viggo Jør­gensen (f. 1880); fra 1. aug. 1950 er sidst­nævnte indehaver af firmaet sammen med Viggo Jørgensen jun. (f. 1907).

Adresse: Perlegade 28, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Helmer, isenkramforretning.

Grundl. d. 30. sept. 1903 af Axel Helmer (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Perlegade 34, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Helms' Boghandels Eftf.

Grundl. d. 23. nov. 1854 af N. P. C. Hornum (f. 1825, d. 1914). Indehaver (siden 1. okt. 1944): Børge Bøgh Nielsen (f. 1914).

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage