Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 248
Hjør - Hoff
 

Hjørring Sav- & Høvleværk, Chr. Højer.

Grundl. i 1890 af brødrene A. og P. Christian­sen.

I 1929 overtaget af Chr. Højer (f. 1881).

Adresse: Østergade 72, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Træskoforretning A/S.

Grundl. i 1910, vedtægter af 10. dec.

Nuværende direktør: H. M. Lüdemann (f. 1883).

Adresse: Tørholmsvej 4-6, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro Apotek.

Oprettet d. 29. april 1803.

Apo­tekets første indehaver var Anthon Jacobæus (f. 1779, d. 1865).

Indehaver (siden 1. okt. 1930): K. L. Ewald (f. 1898).

Adresse: Adelgade 18, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro Eksprestrykkeri.

Grundl. i 1902 af Chr. Schrøder.

I 1932 overtaget af Louis Møller (f. 1891), der har optaget sin søn, Fr. G. Møller (f. 1917), som medindehaver.

Adresse: Adelgade 40, Hobro.

Fr. G. Møller overtog firmaet i 1967 på Adresse: Adelgade 40, Hobro. 
I 1969 flyttede firmaet til Vestergade 6, hobro. 
I 1985 over tog Fr. G. Møller's  søn Gert Gundorph Møller og det findes på samme ardesse den dag i dag. Som er 3. generation af Hobro Ekspres-Trykkeri, men den 4. generation af bogtrykkere, da en oldefar var bogtrykker i Viborg som indehaver af Frederiks Møllers bogrtykkeri.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro Korn- & Foderstofforretning ved Jens Ejner Mundbjerg.

Grundl. d. 1. febr. 1900 af Christian Jensen (f. 1864, d. 1935).

Indehaver (siden 1936): Jens Ejner Mundbjerg (f. 1898).

Adresse: Havnen, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro Læderhandel,

Grundl. i 1881 af garver Rudolf Koppel.

Forretningen blev i 1893 over­taget af N. Kiørboe og i 1912 af A. Lundsgaard (f. 1864, d. 1945).

I 1945 overtaget af den nu­værende indehaver, C. Hansen (f. 1905).

Adresse: Adelgade 11, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro og Omegns Andelsslagteri.

Grundl. i 1904. Direktør (siden 1930): Johs. Mortensen (f. 1894).

Adresse: Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro Skibsværft.

Grundl. d. 1. okt. 1887 af J. Chr. M. Tommerup (f. 1865, d. 1924).

 

 

 

I 1924 overtaget af K. Tommerup (f. 1891). Omdan­net til et aktieselskab i 1943; aktieselskabet hævedes i 1950, og virksomheden overtoges at­ter af ovennævnte K. Tommerup.

Adresse: Skibsgade 56, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hobro Tømmerhandel A/S.

Grundl. d. 24. juli 1856 af Chr. Smith. Overgået til aktieselskab i 1912.

Direktør (siden 1912): J. C. Jensen (f. 1888).

Adresse: Hostrupvej 2, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. C. Hoeck, grossererforretning (rør og sani­tet).

Grundl. d. 16. okt. 1894 af N. C. Hoeck (f. 1858, d. 1929).

I 1927 overtaget af E. Th. Clausen (f. 1892).

Adresse: Vesterport, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Kgl., Hof-Apothek.

Grundl. d. 15. maj 1669 af kgl. hof- rejse- og feltapoteker Johan Gott­fried Becker og forblev i den Becker'ske slægts eje i 177 år.

Den nuværende indehaver, Otto Dahl (f. 1897), overtog apoteket d. 24. febr. 1946.

Adresse: Store Kongensgade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hoff's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 27. juni 1901 af Axel Hoff.

Nuværende indehaver (fra 1950): P. Dam (f. 1892).

Adresse: Finsensvej 86, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hj. Hoff, kunstdrejerforretning.

Grundl. d. 1. april 1872 af P. Chr. Hoff (f. 1846, d. 1926).

I 1910 overtaget af Hj. Hoff (f. 1885).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Hoffeldt, fotograf.

Grundl. d. 19. nov. 1896 af J. G. Elleby og V. H. Türck.

Indehaver (si­den 1932): F. Hoffeldt (f. 1903).

Adresse: Nørrebrogade 52, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DET HOFFENBERGSKE ETABLISSEMENT, A/S

Bogtrykkeri, Stentrykkeri og litografisk Etablissement. Jul. Hoffensberg (f. 1828, d. 1895) overtog i 1855 en afdød Broders litografiske Etablissement. I 1874 sammensluttedes hans Forretning med Otto Schwarts Eftf.s Boghandel (stiftet 1865) og Em. Bærentzen & Co.s litografiske Etablissement (stiftet 1838 eller 39 af Em. Bærentzen, f. 1799, d. 1868) Det nye Firma kom efter de respektive Indehavere Hoffensberg, E. Jespersen (Otto Schwartz Eftf., d. 1904) og Geh.-Konfr. I. P. Trap (Em. Bærentzen, d. 1885) til at hedde Hoffensberg Jespersen & Trap; det overtog tillige G. S. Eibes Bogtrykkeri (stiftet 1859). I Stedet for I. P. Trap indtrådte endnu samme År hans Søn, Fr. Trap; 1878 trådte E. Jespersen ud, men beholdt Forlagsboghandelen (E. Jespersens Forlag som endnu føres af hans Søn). Firmaet kaldtes derefter Hoffenberg & Trap og bestyredes efter Traps Død (1882) af Hoffensberg alene, indtil Alfred Grut 1887 optoges som Kompagnon. I 1888 trak Hoffensberg sig tilbage og P. Poulsen optoges i Forretningen, men døde allerede Året efter og i 1890 afstod Grut Etablissementet til et A/S under det nuværende Navn.

Adresse: Kronprinsessegade 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Det Hoffensbergske Etablissement A/S, bog­trykkeri.

Grundl. ca. 1844 af sergeant Frantz Hoffensberg sen.

I 1874 sammensluttedes fir­maet med Otto Schwartz Eftf.'s Boghandel, grundl. d. 17. sept. 1850 og Em. Bærentzen & Co.'s litografiske Etablissement, grundl. ca. 1839 af Em. Bærentzen (f. 1799, d. 1868); til­lige overtoges G. S. Wibes Bogtrykkeri, grundl. i 1859.

I 1890 omdannedes den samlede virk­somhed til et aktieselskab.

Nuværende direk­tør: H. J. Helger (f. 1882).

Adresse: Kronprinsessegade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hoffgaard A/S, manufakturhandel.

Grundl. i 1844. Overgået til aktieselskab i 1923 med A. G. K. Hundevadt, Haderslev (d. 1945) som di­rektør.

Bestyrelsen består af landsretssagfører Ja­cob Heinrich Miang, som er formand og di­rektør siden 1945, grosserer J. C. Møller og købmand Anton Hundevadt.

Adresse: Storetorv 3, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hoffmanns Hotel i Frederikshavn.

Grundl. d. 27. marts 1882 af M. C. Hoffmann (d. 1906).

Indehaver: Lars Christian Nielsen (f. 1898) (siden 1937).

Adresse: Danmarksgade 62, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl B. Hoffmann A/S, maskinfabrik.

Grundl. d. 3. juni 1903 af Carl B. Hoffmann (f. 1876, d. 1941). Omdannet til aktieselskab i 1941.

Nu­værende direktør: Ernst Vilh. Hoffmann (f. 1908).

Adresse: Strandbygade 26, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage