Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 249
Hoff - HOKI

  

H. Hoffmann & Sønner, entreprenørforret­ning.

Grundl. i Esbjerg i 1865 af H. Hoffmann (f. 24. dec. 1839, d.1922).

I 1896 optoges hans to sønner, Chr. Hoffmann (f. 14, nov. 1867, d. 1935) og Vilh. Hoffmann, i firmaet og i 1908 indtrådte endvidere sønnerne, Aug. Hoffmann (f. 1. aug. 1880), Ernst Hoffmann (f. 9. sept. 1884) og Johannes Hoffmann (f. 28. febr. 1886). Efter faderens død i 1922 fortsættes firmaet af de tre sidstnævnte, der i 1935 optog Chr. Hoff­mann's søn, civilingeniør J. H. Hoffmann (f. 24 febr. 1907), som medindehaver.

I 1936 flyt­tedes firmaet til København.

Firmaet har des­uden en afdeling i Århus, Mindet 18.

Adresse: Trondhjemsgade 7, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Hoffmann & Søn, paraplyfabrik (fabri­kation af paraplyer - haveparasoller m. m. - spec. afd. f. regnfrakker).

Grundl. d. 18. april 1860 af Johs. Hoffmann (f. 1832, d. 1896), der i 1888 optog sønnen Hermann Hoffmann (f. 1862, d. 1924) og i 1891 sønnen Joseph Hoff­mann (f. 1868, d. 1929) som associés.

Efter grundlæggeren s død indtrådte hans enke Therese Hoffmann, f. Magner (f. 1835, d. 1910) i firmaet.

I 1919 indtrådte 3. generation i firmaet: fabrikant Johs. Hoffmann (f. 13. maj 1901), søn af Joseph Hoffmann, prokurist i 1923, med­indehaver i 1925 og eneindehaver i 1929.

Fabrikken grundlagdes i Pilestræde og flyt­tedes i 1891 til Købmagergade nr. 48.

I for­året 1932 byggedes i Sankt Jørgens Alle en fa­briksbygning, der strækker sig fra Vesterbro­gade til Gammel Kongevej. Hele denne 3. eta­ges bygning er nu indtaget til fabrikationen.

Adresse: Sankt Jørgen's Alle 3-11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karl Hoffmann & Søn, herreekviperingshandel.

Grundl. d. 1. april 1896 af M. Møller.

I 1910 blev forretningen overtaget af Karl Hoffmann (f. 1866, d. 1941).

I 1935 blev sønnen, Aage Hoffmann (f. 1893, d. 1948), medindehaver af firmaet, som i 1948 overtoges af fru D. R. Hoff­mann.

Adresse: Grønnegade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Hofman, optisk instrumentmagerforretning.

Grundl. d. 21. april 1841 af Th. Lassen (f. 1811, d. 1892); i okt. 1894 overtaget af sviger­sønnen, Chr. Hofman (f. 1845, d. 1907).

Inde­haver (siden 1946): enkefru Helga Aks (f. 1899).

Adresse: Bispensgade 11, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Hofman & Co., jern- og stålforretning.

Grundl. d. 25. jan. 1911 af C. Hofman (f. 1868, d. 1948) og V. A. V. Jørgensen (f. 1874, d. 1948).

I 1937 udtrådte sidstnævnte; samme år indtrådte C. Hofmans søn, Svend Hofman (f. 8. febr. 1898), som medindehaver; denne er siden 1948 eneindehaver.

Adresse: Sønder Alle 35, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hofman-Bang & Boutard, patentbureau.

Grundl. i 1870 som speditionsfirma af Peder Hofman-Bang (f. 28. sept. 1854, d. 1934) og Ernest Boutard (f. 19. jan. 1857, d. 1932).

I 1921 optoges Axel Hofman-Bang (f. 1888) og Hjalmar Erichsen (f. 19. maj 1879, d. 1947) som medindehavere.

Den 1. jan. 1950 optoges P. O. Langballe (f. 1904) og John Hofman-­Bang (f. 1921) som medindehavere og samtidig sammensluttedes firmaet med P. O. Langballes patentbureau.

Virksomheden videreføres under navnet Hofman-Bang & Boutard.

Firmaet dri­ver tillige virksomhed under navnet Inter­nationalt Bureau.

Adresse: Købmagergade 64, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H.O.K.I. A/S.

Den 7. sept. 1933 stiftede 20 købmænd fra Horsens og omegn på initiativ af købmand Gustav Astor Bjørn Rühne "Hor­sens og Omegns Kolonial Indkøb".

Købmand G. Bjørn Rühne (f. 1898) blev ansat som direktør for virksom­heden.

Det var firma­ets formål at frem­skaffe kolonialvarer og dermed beslægtede varer til de købmænd, der blev knyttet til HOKI.

Til at begynde med var HOKI opbygget på foreningsbasis, idet først Horsens lokalforening blev stiftet, derefter Esbjerg lokalforening, hvorefter oprettelsen af Landsforeningen HOKI fulgte den 8. febr. 1934.

 

G. Bjørn Rühne

 

Ved stiftelsen overtog HOKI firmaet Astor Bjørn Rühne & Søn, der var stiftet d. 1. nov. 1898 af købmand Astor Bjørn Rühne (f. 1868, d. 1929) og som omfattede en række agentu­rer, kolonial, sydfrugter og import en gros.

Foruden de allerede nævnte to lokalforenin­ger blev der i de følgende år oprettet lokal­foreninger i yderligere 11 byer.

Som et datterselskab af foreningen HOKI stiftedes i november 1936 A/S HOKI Ex­port & Import, hvis hovedopgave i begyndel­sen var dels at samle og eksportere æg og dels at importere de varer, som landsforenin­gen HOKI skulle bruge. Desuden startedes i 1940 Kaffesurrogatfabriken COLUMBUS, Kos­metikfabriken SIRIUS og Fabriken REMUS (teknisk-kemisk fabrik for husholdningsartik­ler) som bifirmaer til A/S HOKI.

Den 1. okt. 1946 overtog HOKI kolonial engros-firmaet J. Møller Kristiansens Eftf. i Holstebro (grundlagt d. 20. okt. 1919), der si­den d. 1. juli 1937 havde været drevet af køb­mand Emil Jensen (f. 1908), som stadig er le­der af A/S HOKI's filial i Holstebro.

I 1948 overtoges kolonial engros-firmaet Kristian Poulsen, Horsens (etableret 1947) og dets bygninger, og fra d. 1. jan. 1949 har A/S HOKI's filial i Horsens, haft domicil her.

Den 1. jan. 1949 blev kolonial engros-firma­et K. Jørgensen & Co., Ringsted, overtaget af HOKI. Det var stiftet af købmændene K. Jør­gensen (f. 24. aug. 1857) og P. H. Degn (f. 1858, d. 1928) og i 1898 overtog P. H. Degn fir­maet og drev det alene indtil sin død i 1928, hvorefter hans enke, fru Clara Degn omdan-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage