Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 261
Hors - Houl
 

I 1906 anlagdes et træskæreri, og i 1907 er­hvervedes tillige konsul P. Mørchs forretning:

Horsens Damphøvle- og Savværk.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på kr. 300.000, udvidedes i 1907 til det nuværende beløb kr. 550.000.

Selskabet lededes fra stiftelsen i 1900 til 1940 af konsul Harald Blegvad Jørgensen (f. 1874, d. 1940).

 

 

 

Bestyrelsen består nu af landsretssagfører Hugo Zieler (f. 1894), der er formand, tobaks­fabrikant Poul Petersen (f. 1907) og civilin­geniør, konsul J. Sardemann, Århus (f. 1878).

Direktør (siden 1940): konsul P. Aa. Christen­sen (f. 1884), der har været knyttet til virk­somheden siden d. 1. maj 1907.

Underdirektø­rer: T. C. M. Hansen (siden 1940) og Torben Christensen (siden 1950).

Adresse: Åboulevarden 16-24, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Træsko- og Trævarefabrik, Anton Nielsen & Søn ved Carl Evald Nielsen.

Grundl.i 1893 af Anton Nielsen (f. 1871). Sønnen, Carl Evald Nielsen (f. 12. juli 1914), optoges i firmaet som medindehaver d. 1. jan. 1940; d. 1. april 1949 overtog han det som eneinde­haver.

Firmaet har specialiseret sig i frem­stilling af havemøbler og trævarer.

Adresse: Åboulevarden 86, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horwitz & Kattentid A/S, se Chr. Augustinus Fabrikker A/S.

 

Alfred Horwitz & Co., vekselererfirma.

Grundl. d. 2. febr. 1904 af Alfred Horwitz (f. 1877, d. 1946), der i 1913 optog sin broder, Carl Hor­witz (f. 1877, d. 1949) som medindehaver.

I 1945 optoges Axel Lindblad (f. 1898) og Ei­vind Brandt (f. 1918) som medindehavere.

I 1948 optoges Alfred Horwitz' søn, S. A. Hor­witz (f. 1923) i firmaet.

Adresse: Ved Stranden 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hostrup- Pedersen,glarmesterforretning.

Grundl. i 1884 af I. C. Hostrup-Pedersen (f. 26. febr. 1861, d. 16. febr. 1930) og d. 1. jan. 1918 over­taget af sønnen, den nuværende indehaver, Svend Hostrup-Pedersen (f. 5. maj 1888 i Sil­keborg), der havde været medindehaver af. firmaet siden 1915; sidstnævnte optog i 1950 sin søn, Alf Hostrup-Pedersen (f. 10. juni 1919), som associé i firmaet.

Adresse: Søndergade 8, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Hotaco.

Stiftet den 21. oktober 1899 under navnet: Holbæk Tagpap- & Cementvarefabri­ker. Indehaver var indtil 1918 grosserer H. H. Christiansen.

Den 18. december 1918 blev firmaet omdan­net til et aktieselskab. Stiftere var: højesterets­sagfører C. L. David, dr. Petrus Beyer, fabri­kant Lauritz Schou og direktør, konsul Aage Beyer. Sidstnævnte har siden stiftelsen været administrerende direktør for selskabet.

 

A/S Hotaco har hovedkontor i Holbæk og afdelingskontorer i København og Horsens. Fir­maets fabrikker er beliggende i Holbæk, Ros­kilde, Grevinge og Horsens.

Selskabet driver også virksomhed under fir­manavnene: A/S Holbæk ØTA-Kompagni,

A/S Nordisk Tric1air og A/S Hotaco-Bygningsar­tikler.

 

A / S H o t a c o' s hovedproduktioner er: tagpap, asfalt- og tjæreprodukter, vejmateria­ler, isoleringsmaterialer og betonvarer.

ØTA-Kompagniet A/S producerer kalkholdige foderstoffer med knuste østers­skaller som speciale. En væsentlig del af pro­duktionen eksporteres.

 

A / S N o r d i s k  T r i c l a i r, som har do­micil på Hotaco's afdelingskontor i Køben­havn, er specialister i rensningsanlæg til spil­devand og drikkevand.

 

A/S Hotaco-Bygningsartikler er et specialfirma indenfor bygningsartikelbran­chen, der foruden at forhandle egne fabrikata repræsenterer førende inden- og udenlandske huse.

Hovedkontorets adresse: Erik MenvedsVej 17, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel….., se under hotellets navn.

 

Herman Hou's Eftf., skomagerforretning.

Grundl. i 1899 af Herman Hou (f. 1868).

I 1942 overtaget af Carl Hou (f. 1909) og Marie Hou (f. 1900).

Adresse: Slotsgade 22, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Hougaard & Søn,glarmesterforretning.

Grundl. i 1903 af Henry Peter Hougaard (f. 1871); i 1919 optoges sønnen, K. K. H. Hou­gaard (f. 1897), som medindehaver.

Adresse: Houmeden 21, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karen-Margr. Hougaard, kjoleforretning.

Grundl. i 1849 af Julius Børre (f. 1823, d. 1898) og Emil Lorenzen (f. 1822, d. 1902). Nu­værende indehaver: Karen-Margr. Hougaard.

Adresse: Østergade 17-19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Houlberg jun.,manufakturforretning.

Grundl. d. 13. okt. 1896 af P. Houlberg (f. 1869, d. 1947).

I 1949 overtaget af sønnen, Peter Houl­berg (f. 1903).

Adresse: Søndergade 30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage