Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 262
Houl - Hund
 

S. Houlberg A/S, pølse-, leverpostej- og kon­servesfabrik.

Grundl. d. 28. marts 1889 af Sø­ren Houlberg (f. 23. nov. 1862, d. 1938).

I 1917 omdannet til aktieselskab med en aktiekapi­tal på 180.000 kr.

Selskabets første direktion bestod af grundlæggeren og sønnen, August Houlberg (f. 30. sept. 188·7, d. 1937); efter sidstnævntes død var hans enke, fru Ella Houlberg (f. 1. juni 1894, d. 1940), direktør for selskabet indtil hun afgik ved døden.

Besty­relsen består af landsretssagfører H. Mosbæk (f. 30. juli 1905), sagfører, cand. jur. Claus Pe­dersen (f. 19. febr. 1897), konditor Wilh. Otto Schmidt (f. 30. sept, 1902) og selskabets di­rektør Arne Houlberg (f. 22. jan. 1914).

Virksomheden havde oprindelig til huse i Lille Strandstræde 8.

I 1914 flyttedes til egen opført fabrik i Syndergaardsgade og i 1934 til Kødbyen.

Adresse: Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Egon Houmann, gartneri og blomsterhandel.

Grundl. i april 1879 af Jens Andersen (f. 1846, d. 1940).

I 1920 overtaget af Anders Vilh. An­dersen (f. 1884, d. 1945) og i 1946 af Egon Houmann (f. 1906).

Adresse: Vestergade 82, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Houmedens Læderhandel.

Grundl. d. 21. april 1854 af J. F. Falkenberg.

I 1882 blev forret­ningen overtaget af sønnen L. F. Falkenberg, i 1910 af Chr. Olsen (f. 1864, d. 1934), hvis enke fortsatte forretningen, indtil den i 1944 blev overtaget af Gunnar Petersen (f. 1917).

Adresse: Houmeden 15, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Houstoer, købmandsforretning (kolo­nial, korn, foderstoffer, trælast, kul). Grundl. i 1840 af Mathias Møller (f. 1810, d. 1893).

Indehaver (siden 1944): Holger Houstoer (f. 1912).

Adresse: Vestergade 7, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hovedstadens Compagni for Metal- og Vin­duespolering.

Grundl. i jan. 1902 af Alfred Chr. Ahrensbøll. Indehaver (siden 1946): A. Sylvest Pedersen (f. 1905).

Adresse: Købmagergade 63-65, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hoverby, malerforretning.

Grundl. d. 14. juli 1896 af J. P. Hoverby (f. 1871, d. 1935).

I 1925 overtaget af sønnen, Harry Hoverby (f. 1900).

Adresse: Allégade 23, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. Hovmand, agenturfirma.

Grundl. d. 2. jan. 1907 af A. F. Flovmand (f. 1877, d. 1942); efter dennes død fortsat af enken, fru Gudrun Hovmand; i 1947 overtaget af sønnen, Henrik Hovmand (f. 1921).

Adresse: Dronningens Tværgade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl v. d. Hude, skibsmæglerfirma.

Grundl. i 1876 af Niels Regnar Theodor Jørgensen og konsul Carl v. d. Hude (f. 1847 i Svendborg, d. 1937).

I 1911 optoges sønnen, Hjalmar v. d. Hude (f. 1882), som medindehaver; ved fade­rens død overtog han firmaet som eneindeha­ver. Hj. v. d. Hude er vicekonsul for England og Portugal og agent for Lloyds, London.

Adresse: Havnegade 24-26, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chas. Hude, patentbureau.

Grundl. d. 5. jan. 1896 af Chas. v. d. Hude (f. 1871), der stadig er indehaver af virksomheden, siden 1943 sam­men med sønnen, Harry v. d. Hude (f. 1907) og civilingeniør Knud Nørgaard (f. 1908) som medindehavere.

Firmaet beskæftiger et perso­nale på' ca. 45 ingeniører og kontorfolk.

Adresse: Dantes Plads 33, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. W. v. d. Hude & Søn ved A. Them, skibs­- og varemæglerfirma, dampskibsekspedition og befragtningsforretning.

Grundl. i 1852 af E. W. v. d. Hude (f. 1811, d. 1870).

I 1865 indtrådte Sønnen, L. W. v. d. Hude (f. 1841, d. 1914), som kompagnon.

Efter sidstnævntes død over­taget af dennes nevø, A. Thejll (f. 1886).

Adresse: Havnen 2, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Hueg, møbelforretning.

Grundl. i 1905 af A. Hueg (f. 1880, d. 1937).

I 1937 overtaget af sønnen, Fritz Hueg (f. 1905).

Adresse: Griffenfeldtsgade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hugo's Møbelmagasiner.

Grundl. i 1899 af Peter Hansen (f. 1858, d. 1946).

I 1937 over­taget af Hugo Peter Hansen (f. 1898).

Adresse: Falkoner Alle 5, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. C. Huhn, bødkerforretning.

Grundl. d. 29. okt. 1883 af C. C. Huhn (f. 30. sept. 1859, d. 1945).

I 1912 indtrådte sønnen, C. C. Huhn (f. 1898), i forretningen som lærling; i 1943 over­tog han firmaet som eneindehaver.

Adresse: Nørregade 5, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Huld & Søn, møbelsnedkerværksted.

Grundl. d. 1. juni 1878 af Th. Huld (f. 1839, d. 1920) videreført af sønnen, Ejner Huld fra 1915 til 1946. Indehaver (siden 1946): H. R. Wæde (f. 1909).

Adresse: Skydebanegade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Caroline Humle's Annoncebureau.

Grund!' d. 26. okt. 1877 af Jacob Trier (f. 1814, d. 1882), ved hvis død forretningen overtoges af hans søn, Emil Trier (f. 14. jan. 1854, d. 15. nov. 1899).

Efter dennes død fortsattes forretningen af hans enke, fru Johanne Trier, f. Kalckar (f. 1861), indtil 1943, i hvilket år den overtoges af Caroline Humle (f. 13. nov. 1882).

Adresse: Nørre Voldgade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laurits Hummelgaard, møbelfabrik.

Grundl. d. 19. april 1909 af Laurits Hummelgaard (f. 1880), der stadig er indehaver af virksomhe­den.

Adresse: Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hundborg's Boghandel, Johs. Bachmann's Eftf.

Grundl. d. 12. aug. 1886 af Johannes Andreas Henchel Bachmann (f. 1857).

I 1934 overtoges forretningen af Reinhold Hundborg (f. 1905).

Adresse: Kirkegade 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hundested Baadebyggeri.

Grundl. i 1906 af. Jens Vej mand.

Nuværende indehaver (fra 1. jan. 1950): P. Molich (f. 1918).

Adresse: Hundested.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage