Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 265
Hvid - Hvor
 

nævnte, og dennes sønner, Lauritz Nielsen og Charles Nielsen, indtrådte i firmaet; P. W. Sølling udtrådte i 1898 og i 1906 afstod brød­rene Nielsen virksomheden til firmaets mange­årige medarbejder, J. W. Hvidberg (f. 1857, d. 1928).

Nuværende indehavere: frøken Aase Hvidberg og Knud E. Hansen (f. 27. okt. 1898).

Adresse: Vimmelskaftet 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Hvide Flip ved Charles Olsen, herreekvi­peringsforretning.

Grundl. d. 6. maj 1881 af Charles Olsen (f. 1855), der fremdeles er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Nikolaj Plads 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hvidehus Boglade.

Grundl. d. 10. dec. 1902 af Jul. Jensen (f. 1877); i 1936 optoges Jens Hag­ner (f. 1892), som medindehaver.

Adresse: Nørregade 6, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Hvide Hus, Carl R. Hansen, købmandsfor­retning.

Grundl. i 1842 af F. Vilh. Nielsen (d. 1902). Indehaver (siden 1933): Carl R. Hansen (f. 1884).

Adresse: Slagelsegade 14, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Hvidt's Eftf. v. P. Madsen, kolonial-, vin- og delikatesseforretning.

Grundl. d. 21. sept. 1880 af Ludvig Møller, der i 1923 over­drog forretningen til Georg Hvidt.

Den 1. april 1931 overtog den nuværende indehaver, Peter Charles Madsen (f. 1895), forretningen og an­tog det nuværende firmanavn.

Adresse: Frederiksborggade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Hviid & Søn, linoleumsforretning.

Grundl. i 1905 af Anders Dahl.

I 1908 over­taget af Aage Hviid (f. 1879), der i 1950 op­tog sin søn, Poul Hviid (f. 1920), som med­indehaver.

Adresse: Vesterbrogade 58, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ERNST HVIID

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1723 af C. Henrichsen, der havde Forretningen til 1730; de senere Indehavere er Jens Giemsen til 1740, Tjæbe til 1762, J. Kopp til 1773, Dreyers Enke til 1795, Lars Kühr til 1800, Abraham Preus til 1834, N. V. C. Andrup til 1839, J. A. Andersen til 1845, Hansen & Andrup til 1882, Ernst Hviid (f. 1843, d. 1898); nuværende Indehaver: Enkefru H. M. Hviid.

Adresse: Kongens Nytorv 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ernst Hviid's Vinstue.

Grundl. i 1723 som vin­handel af C. Henrichsen. Indehaver siden 1947:

Aage Sørensen (f. 1897).

Adresse: Kongens Ny torv 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Hviid's Maskinfabrik ved Marie Hviid, maskiner, kedelsmedie, lokomotivkedelrepara­tion m.v.

Grundl. i 1895 af Hans Hviid (f. 1869, d. 11. febr. 1945).

I 1945 overtaget af fru Marie Hviid (f. 1888).

Adresse: Frederiksgade 15, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. C. Hvilsoms Sønner, bogtrykkeri, papir­handel & protokolfabrik.

Grundl. som papir­handel og posefabrik d. 19. juli 1888 i Knabro­stræde nr. 3 af F. C. Hvilsom (f. i Nibe 1830, d. 1903).

 

F. C. Hvilsom

 

 

Efter F. C. Hvilsoms død fortsattes firmaet af enken, fru Rosalie Hvilsom, sam­men med 2 sønner, E. E. Hvilsom (f. 1881, d. 1927) og F. V. Hvilsom (f. 1880, d. 1936).

 

       

E. E. Hvilsom            F. V. Hvilsom

 

 

Til firmaet knyttedes nu et akcidenstrykkeri, belig­gende Rolighedsvej nr. 18.

I 1906 overtog sønnerne forretningen, der flyttedes til Gothersgade nr. 75, hvor lokalerne dog hurtigt blev for små og virksomheden flyttedes derfor i 1909 til Gothersgade nr. 46, hvor den siden har gennemgået forskellige udvidelser. Efter E. E. Hvilsoms død i 1927 erhvervede F. V. Hvil­som hele ejendommen og udvidede butikken til 2 etager med en afdeling på 1. sal for festartikler, trylleartik­ler, spøg og skæmt til private, foreninger og restauratører.

 

 

Siden F. V. Hvilsoms død i 1936 fortsættes forretningen af den­nes hustru, fru A. Hvil­som og sønnen C. E. Hvilsom (f. 9. juni 1908).

 

C. E. Hvilsom

 

Firmaet omfat­ter nu bogtrykkeri, bogbinderi, papirvare­fabrik & protokolfabrik og papirhandel en gros & en detail, og beskæf­tiger ca. 35 personer.

Firmaet har stadig til huse Gothersgade nr. 46, og har papirlager Åbenrå nr. 24. Iblandt forretningens kunder findes en række af vore større handelshuse, banker og selskaber.

Adresse: Gothersgade 46, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

  

Arthur Hvilsted, papirforretning en gros.

Grundl. d. 10. juni 1884 af Arthur Hvilsted (f. 1858, d. 1939).

Indehaver siden 1939: Axel Hvilsted (f. 1897).

Adresse: Graven 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Hvorup's Ligkisteforretning.

Grundl. d. 28. marts 1885 af E. Hvorup (f. 1854, d. 1930).

I 1930 overtaget af datteren, frk. Ingeborg Hvo­rup.

Adresse: Østerågade 16, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage