Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 264
Hval - Hvid
 

Hvalsø Fourageforretning, korn og kartofler en gros.

Grundl. d. 1. okt. 1905 af Johs. E. Jen­sen, (f. 1881), der stadig er indehaver af for­retningen.

Adresse: Hvalsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hvalsø Hotel.

Grundl. ca. 1871.

Nuværende indehaver: Svend Rasmussen.

Adresse: Hvalsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Hvalsøe & Erlandsen, manufakturfirma en gros.

Grundl. i juni 1862 af Jacob Christian Hvalsøe (f. 1827 i Middelfart, d. 1907) og

An­ders Erlandsen (f. i Helsingør, d. 1894).

I 1883 optoges førstnævntes søn, Vald. Chr. Hvalsøe (f. 1856, d. 1933) i firmaet, af hvilket han var eneindehaver fra 1907 til sin død i 1933.

Virk­somheden omdannedes da til et aktieselskab med K. W. Seidelin-Jensen (f. 1878) som di­rektør fra 1933-1. april 1950; nuværende di­rektør: E. L. P. Hageskov (f. 1909).

Adresse: Ny torv 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Hvalsøe & Co.'s Eftf., isenkramforretning.

Grundl. i april 1881 af Hother Hvalsøe (f. 1853, d. 1923) under firmanavnet H. Hvalsøe & Co.

I april 1911 blev firmaet overtaget af den nuværende indehaver, Axel Leth (f. 23. juli 1878) og det nuværende firmanavn antoges.

Adresse: Store Strandstræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Hvalsøe's Eftf. ved Knud Schulze, syge­plejeartikler.

Grundl. i 1880 af Carl Hvalsøe (d. 1922).

Efter denne videreført af sviger­sønnen, Kn. Schulze (f. 1884, d. 1946) som forretningsfører og indehaver.

Nuværende indehaver: fru Kaja Anna Schulze (f. 1890).

Adresse: Vester Farimagsgade 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. S. Hvass, møbeludsalg.

Grundl. d. 30. jan. 1901 af L. S. Hvass (f. 1885), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Ny torv 8, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. K. Hvid & Søn, snedkerforretning.

Grundl. i 1909 af P. K. Hvid (f. 1871, d. 1935). Inde­haver (siden 1935): K. Hvid (f. 1896).

Adresse: Fenrisgade 6, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Rasmussen Hvid & Søn, snedkerforretning.

Grundl. d. 27. april 1896 af S. Rasmussen Hvid (f. 1859, d. 1943).

I 1933 overtaget af sønner­ne, Niels Hvid (f. 1887) og R. E. Hvid (f. 1891), sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1941.

Adresse: Hjortensgade 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sylvester Hvids Reklamebureau.

Grundl. d. 14. okt. 1899 af Sylvester Hvid (f. 29. marts 1866, d. 5. aug. 1928) og efter dennes død overtaget af sønnen, Sven Sylvester-Hvid (f. 7. juli 1894).

Bureauet har siden sin start væ­ret blandt de førende indenfor reklamefaget.

Det var således blandt de første, der foretog systematiske markedsundersøgelser til under­byggelse af reklamens midler og mål, og bu­reauet har udbygget sine produktionstekniske afdelinger, således at alle afskygninger af mo­derne reklamemidler fremstilles af bureauets egne eksperter.

I annonceafdelingen er der gennem tiderne udarbejdet en mængde annoncer, som kendes den dag i dag af hele befolkningen, ligesom bureauet har udarbejdet og stadig udarbejder annoncer for statsinstitutioner samt store landskendte firmaer i praktisk talt alle bran­cher. Bureauets afdeling for udenlandske an­noncer udarbejder og ekspederer mange ver­denskendte firmaers annoncer til de danske blade, og - omvendt - besørger danske fir­maers annoncer til udenlandske blade.

 

Frederiksberggade nr. 21

 

Tryksagsafdelingen har i 1950 bestået i 40 år og har gennem årene bragt en række ny­heder på markedet indenfor brochurer, plaka­ter, skilte og plastiske reklamegenstande og beskæftiger i dag en stor stab af teknikere, der hver især er specialister på sit felt.

Firmaet oprettede i 1940 en afdeling specielt for teatre, biografteatre og andre forly­stelsesetablissementer, og denne afdeling er i årenes løb udbygget, således at mange køben­havnske teatre og biografteatre nu har sam­arbejde med Sylvester Hvid vedrørende alle deres reklamemidler, herunder programmer, film og lysbilledplader.

Omtales må tillige afdelingen for danske og internationale avisudklip. Denne afdeling om­fatter udklip til store dele af de førende dan­ske erhverv, ligesom den naturligvis også har mange udenlandske kunder og benyttes af et utal af enkeltpersoner.

Endelig skal nævnes Sylvester Hvids Kon­torhåndbog, hvis 50. årgang udkom i 1950.

Adresse: Frederiksberggade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. W. Hvidberg, klædefirma en gros.

Grundl. i 1780 af Henrik Hansen Lund og efter denne over­taget af sønnen, r. C. Lund. Den 11. nov. 1826 overtoges firmaet af r. D. Schmidt, der d. 15. jan. 1855 afstod virksomheden til sine søster­sønner, L. C. Nielsen (f. 1825, d. 1908) og P. W. Sølling (f. 1828); i 1884 udtrådte først-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage