Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 277
Jens - Jens
 

 

Jensen & Stampes Trikotagefabrik.

Grundl. 1870 af Ivar Nielsen.

Den nuværende indeha­ver: H. Blaahøj Jensen (f. 1909) overtog fa­brikken i 1940.

Adresse: Hammerum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Wind, manufakturforretning, dame ­og herrekonfektion.

Grundl. d. 15. marts 1903 af H. J. Wind (f. 1878) og J. Jensen (f. 1875).

 

     

J. Jensen                  H. J. Wind

 

I 1948 overtog sidstnævnte firmaet som ene­indehaver.

Forretningen råder nu over alle 3 etager i ejendommen.

Adresse: Storegade 30, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jensen, auto- og maskinforhandlerforret­ning.

Grundl. i jan. 1900 af Lars Jensen.

Den 1. febr. 1910 overtaget af Anders Jensen (f. 1883).

Adresse: Sorøvej 10, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jensen's Eftf., instrumentsliberi.

Grundl. i 1892 af A. Jensen (f. 1860, d. 1925) og i 1925 overtaget af C. Jensen-Aaris (f. 1890).

I 1949 optoges sønnen, Henry Chr. Jensen-Aaris (f. 1917), som medindehaver.

Adresse: Sankt Mathias Gade 46, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jensen's Eftf. ved R. V. Nørring, glarme­sterforretning.

Grundl. d. 3. okt. 1878 af A. E. C. Jensen (f. 1847, d. 1898).

Indehaver siden 1948: R. V. Nørring.

Adresse: Krystalgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jensen's Tobaks- og Cigarfabrik.

Grundl. den 7. nov. 1843 af Anders Peter Jensen (f. 1814, d. 1871).

Indehaver siden 1928: Erik Stokkebye (f. 1897).

Adresse: Overgade 20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Jensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 27. nov. 1894 af Johan Rasmussen (f. 1868, d. 1943).

Indehaver siden 1935: Aage Jensen (f. 1895).

Adresse: Sønderbrogade 8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Jensen, manufakturforretning.

Grundl. i 1853 af Th. Barfoed. Overtaget i 1916 af den nuværende indehaver, Aage Jensen (f. 1887).

Adresse: Stengade 62, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Jensen, bødkerforretning.

Grundl. d. 1. aug. 1881 af N. O. Jensen (f. 1857).

Nuværen­de indehaver: A. C. Jensen (f. 1892).

Adresse: Bredgade 33, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Jensen, manufaktur- og trikotage en gros.

Grundl. i 1880 af A. C. Jensen (f. 1857).

Forretningen startedes som herreekviperings­forretning.

Siden 1946 udelukkende grossist­virksomhed.

Nuværende indehaver A. C. Jen­sen (f. 20. jan. 1911), er en nevø af grundlæg­geren.

Adresse: Toftegade 17, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ahle Jensen, isenkramforretning.

Grundl. i 1889 af S. Sørensen. Indehaver (siden 1930):

Ahle Jensen (f. 1896).

Adresse: Nygade 2, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alex. Jensen's Eftf., W. Frisch-Jensen, køb­mandsforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1844 af landstingsmand Carl L. Møller (f. 1815, d. 1886).

I 1907 overtaget af Alex. Jensen (f. 1859, d. 1930) og i 1930 af W. Frisch-Jensen (f. 1896).

Adresse: Slots gade 59, Hillerød.

 

Alfred Jensen's Stenhuggeretablissement.

Grundl. i 1870 af Carl P. Hansen (d. 1905).

In­dehaver (siden 1919): Alfred Jensen (f. 1884).

Adresse: Kapelvej 13, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vognmands- & Entreprenørforretningen Al­fred Jensen & Søn A/S.

Grundl. i 1899 af Al­fred Jensen (f. 1872, d. 1950).

Denne optog i 1940 sin søn, H. Kroll Jensen (f. 1904) som medindehaver.

Omdannet til et aktieselskab i 1943. Besty­relsen består af ovennævnte, H. Kroll Jensen, som er direktør samt fru Olga Jensen, født Kroll og landsretssagfører Jørgen Goldberg (f. 1907).

Adresse: Dronning Olgas Vej 18, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anders Jensen, Odense A/S, N. P. Knudsen's Eftf., træ- og finer handel.

Grundl. i 1871 af N. P. Knudsen (f. 16. febr. 1847, d. 8. jan. 1938).

I 1918 overtoges firmaet af sønnen, K. V. Knudsen (f. 1. nov. 1890).

Den 1. april 1949 overgik firmaet til et aktieselskab med An­ders Jensen (f. 1900) som direktør. Bestyrel­sen består af landsrets­sagfører Ejnar Bernt­sen (f. 1901), der er formand, Palle Bjørn Jensen (f. 1925) og ovennævnte Anders Jensen.

 

Anders Jensen

 

Virksomheden har siden 1895 været beliggende på den nuværende adresse.

Adresse: Store Glasvej 20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Jensen's Boghandel,

er grundl. i 1869 af J. F. Dauw og d. 1. juli 1886 overtaget af Andreas Jensen (f. 2. april 1861 i Besser på Samsø), samtidig med at han overtog en filial i Præstø af P. N. Tinglef i Fakse.

Den 1. juli 1924 overtoges forretningen af den nuværende indehaver: Andreas Jensens søn, Eggert An­dreas Jensen (f. 23. jan. 1894).

Adresse: Adelgade 39, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage