Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 278
Jens - Jens
 

Andreas Jensen & Høimark, grosserer- og agenturforretning.

Grundl. i aug. 1880 af An­dreas Jensen (f. 1850, d. 1936).

Overtaget i 1921 af Johs. Høimark (f. 1866) og i 1943 af Louis Tegner.

Adresse: Gothersgade 175, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Jensen & Søn, cykler en gros.

Grundl. d. 1. marts 1903 af Andreas Jensen (f. 1873, d. 1934).

I 1934 overtaget af sønnen, Ejnar Jensen (f. 1902) (medindehaver 1924).

Adresse: Store Kirkestræde 18, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Jensen & Sønner, maskinfabrik.

Grundl. i 1848 af Rasmus Jensen og fortsat af sønnen, Andreas Jensen (f. 1866, d. 1932), der tillige var gas- og vandmester.

I 1932 over­toges virksomheden af Frode Jensen (f. 1901).

Adresse: Vestre Strandvej 6, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas E. Jensen, kulforretning.

Grundl. i 1882 af Andreas E. Jensen (f. 1855, d. 1914).

Nuværende indehaver: Anker Jensen (f. 1891).

Adresse: Borgergade 7, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anthon Jensen, farvehandel en gros, farveim­port.

Grundl. d. 30 dec.1892 af Anthon Jen­sen (f. 1864, d. 1926). Efter hans død fortsat­tes forretningen af hans enke, fru Anthon Jensen (f. 1874, d. 1941) med sønnen Ejvind Løchte Jensen (f. 1900) som bestyrer.

Siden 1932 har denne været eneindehaver af forret­ningen.

Adresse: Strømgade 2, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anthon Jensen A/S, trikotagehandel en gros og en detail.

Grundl. d. 25. okt. 1894 af Søren Jensen (f. 1869, d. 1947) og broderen, Anthon Jensen (f. 1872, d. 1946).

I 1932 overtog Anthon Jensen forretningen som eneindehaver.

Den omdannedes i 1946 til et aktieselskab, hvis ved­tægter er af 9. sept. og 17. dec. 1946, og hvis aktiekapital er på kr. 85.000.

Bestyrelsen be­står af selskabets direktør A. Weien (f. 1912) og sparekassedirektør Chr. Torp-Pedersen, Ny­borg (f. 1891), læge Erik Torp-Pedersen og sparekasseassistent Fritz Torp-Pedersen.

Adresse: Houmeden 7, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arne Munk Jensen, urmagerforretning.

Grundl. i 1900 af Jens Nielsen.

Den 2. jan. 1925 over­taget af Arne Munk Jensen (f. 1894).

Adresse: Adelgade 117, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jensen, bødkerforretning.

Grundl. 1897 af Axel Jensen (f. 1872), der stadig er inde­haver af forretningen.

Adresse: Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jensen, fabrikation af dørlukkere m. m.

Grundl. d. 4. maj 1903 af Axel Jensen (f. 1882), som stadig er indehaver af virksomhe­den.

Adresse: Kapelvej 55, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jensen, kurvemagerforretning.

Grundl. i 1835 af P. Jensen (f. ca. 1805, d. ca. 1880).

In­dehaver siden 1939: grundlægger en s sønnesøns søn, Axel Jensen (f. 1916).

Adresse: Nørregade 23-25, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jensen, manufakturforretning.

Grundl. d. 8. okt. 1909 af Axel Jensen (f. 1882), der sta­dig er indehaver af forretningen.

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jensen A/S, isenkram en gros.

Grundl. i 1890. I 1945 omdannedes denne til aktiesel­skab.

Nuværende direktør: Axel Jensen (f. 1886).

Adresse: Østergade 5, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bertel Jensen (fh. Jørgen Jensen's Eftf.), grossererfirma, hørkram og markfrø. Grundl. d. 18. dec. 1841 af Jørgen Jensen (f. 1814, d. 1893).

Indehaver 1934-41 var Bertel Jensen (f. 1878, d. 1941); efter hans død videreføres virk­somheden af enken, fru Anna Jensen og søn­nen, Jørgen Jensen.

Adresse: Strandgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Jensen's Eftf. ved Harald Sloth Møller, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1825. Senere var brødrene Th. Jensen og Peter Jensen inde­havere af forretningen.

I 1931 overtoges den af Harald Sloth Møller (f. 1906).

Adresse: Algade 13, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Jensen's Eftf., Axel Schiøler, sten- og billedhuggeri.

Grundl. d. 26. juli 1870 af F. A. Jensen (f. 1845, d. 1881).

Indehaver (siden 1938): Axel Schiøler (f. 1913).

Adresse: Jernbanegade 36, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Børge V. Jensen, smedeforretning.

Grundl. d 7. marts 1873 af Olaf Rye Jensen.

I 1908 blev forretningen overtaget af Chr. P. Dahl (f. 1885), i 1948 af H. E. Hansen og i 1949 af Bør­ge V. Jensen (f. 1. dec. 1915).

Adresse: 0stergade 26, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jensen, cykleudsalg.

Grundl. i 1896 af A. P. Andersen (f. 1869). Indehaver siden 1942:

Carl Jensen (f. 1891).

Adresse: Sønderbrogade 7, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1899 af Carl Jensen (f. 1869, d. 1936).

Siden dennes død har forretningen været drevet af hans enke, fru Agnes Jensen, f. Christensen (f. 1871, d. 1950); en søn, Kaj Jonstrup Jensen (f. 1911) overtog derefter forretningen.

Adresse: Søndergade 6, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jensen, skilte- og malerforretning.

Grundl. i 1869 af malermester C. Jensen (f. 1843, d. 1909), overtaget i 1909 af sønnen, den nuværende indehaver, Carl Aage Jensen (f. 1887).

Adresse: Danmarksgade 20, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jensen, smedeforretning.

Grundl. ca. 1800 af Hans Christian Jensen.

Nuværende indeha­vere: Willy Jensen (f. 1899) og Charles Jensen (f. 1895) (4. generation).

Adresse: Store Gråbrødrestræde 14, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage