Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 283
Jens - Jens
 

H. I. Jensen A/S, maskinfabrik.

 Grundl. i 1894 af H. I. Jensen (f. 4. juni 1859, d. 13. sept. 1943). Direktør siden 1943 O. F. Jensen (f. 4. dec. 1887).

Adresse: Doktorbakken 19, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjalmar Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1840 af Ferd. Jørgensen. Indehaver (siden 1919): Hjalmar Jensen (f. 1881).

Adresse: Nytorv 1, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. JENSEN & Co.

Jernstøberi og Maskinfabrik. H. P. Jensen (f. 1831) nedsatte sig i 1857 som Klejnsmedemester. Efter nogle Aars Forløb udvidedes Virksomheden til at omfatte Maskinbyggeri og i 1884 opførtes et Jernstøberi, samtidig med at C. Schaarup og Fr. Hasselriis indtrådte som Interessenter og Firmaet antog ovennævnte Navn. I 1898 sammensluttedes Firmaet med L. Lange & Co. til A/S L. Lange, H. P. Jensen & Co., der i 1906 udvidedes til A/S De forenede Jernstøberier.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. P. Jensen, fiskefarsfabrik.

Grundl. d. 1. febr. 1899 af H. P. Jensen (f. 1866, d. 1937).

I 1937 overtaget af enken, fru J. M. Jensen.

Adresse: Flæsketorvet 32, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Jensen, vognmandsforretning.

Grundl. i 1865 af Hans Jensen (f. 1843, d. 1918); i 1918 overtaget af H. P. Jensen (f. 1882, d. 19'46) og siden 1946 videreført af dennes enke, fru K. Jensen (f. 1883).

Adresse: Tranegårdsvej 43, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Jensen's Eftf., Adda & Viggo Christiansen, fotografisk etablissement.

Grundl. i 1864 af malermester J. J. Jensen (f. 1819, d. 1881).

Forretningen er en af landets ældste i faget.

Efter grundlæggerens død overtoges den af søn­nen, H. P. Jensen (f. 1855).

Siden 1931 har etablissementet været drevet af Adda Christi­ansen (f. 1905).

Adresse: Kirkegade 23, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Jensen's Eftf. Georg H. Jensen, manu­fakturforretning.

Grundl. d. 31. aug. 1874 af V. Wegener (f. 1849, d. 1927).

I 1893 overtaget af H. P. Jensen og d. 1. jan. 1923 af Georg H. Jensen (f. 1890).

Adresse: Torvegade 3, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Jensen og Søn, maskinsnedkeri og sav­værk.

Grundl. i 1890 af Chr. P. Fruergaard.

Nuværende indehavere: H. P. Jensen (f. 1880) og sønnen, N. Aa. Jensen (f. 1908).

Adresse: Korsgade 5, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. C. Bagger Jensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. april 1902 af r. C. Bagger Jensen (f. 1877).

Forretningen videreføres nu af den­nes søn, Finderup Bagger Jensen (f. 1907).

Adresse: Bredgade 84, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ingv. M. Jensen, cykleforretning.

Grundl. ca. 1898 af Søren Sørensen.

Indehaver (siden 1948): Ingv. M. Jensen (f. 1905).

Adresse: Nørregade 3, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Jensen, grosserer- og agenturforretning.

Grundl. d. 19. april 1888 af J. Jensen (f. 1860, d. 1942).

Siden 1942 videreført af Børge Ehlers (f. 1908).

Adresse: Søndre Fasanvej 63, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Jensen, isenkram- og støbegodsforretning.

Grundl. d. 1. jan. 1907 af Jens Jensen (f. 1878, d. 1948).

Nuværende indehaver: enkefru Jenny Jensen og sØn Kai Jensen (f. 1908).

Adresse: Østergade 5, Vamdrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. A. Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1868 af C. M. Schubert (d. 1902), overtaget i 1893 af J. A. Jensen (f. 1859, d. 1932). Efter dennes død overtaget af enken, fru E. M. Jen­sen (f. 1872, d. 1945); i 1946 overtaget af søn­nerne, G. K. Jensen (f. 1895) og Axel Jensen (f. 1908).

Adresse: Bredgade 18, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob Jensen & Co.'s Trikotagefabrik A/S.

Grundl. d. 4. april 1893 af Jacob Jensen (d. 1931).

I 1938 overgik virksomheden til et fa­milieaktieselskab med en aktiekapital på kr. 150.000,00, senere udvidet til kr. 250.000,00.

Nuværende direktør: Laurids Knudsen (f. 1907).

Adresse: Hammerum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Bek Jensen, urmagerforretning. Grundl. i 1880 af H. Friis Jacobsen (f. 1854, d. 1921). I 1921 overtaget af J. Bek Jensen (f. 1890).

Adresse: Volden 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Jensen, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. d. 12. sept. 1882 af J. C. Jensen (L 1860, d. 1932).

I 1920 overtaget af J. C. Jen­sen (f. 1891).

Adresse: Lavgade 2, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Jensen & Co., Odense Dampdrejeri & Møbelfabrik.

Grundl. ca. 1884 af drejer Chri­stiansen (f. ca. 1855, d. 1938).

I 1904 overta­get af J. C. Jensen (f. 1879), der i 1945 optog A. Jacobsen (f. 1914) som medindehaver.

Adresse: Dronningensgade 21, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Jensen, Magasin Marstal, manufakturfor­retning.

Grundl. d. 1. nov. 1876 af J. C. Jensen (f. 1848, d. 1928).

I 1928 overtaget af sønnen, Chr. Jensen (f. 1883).

Adresse:· Kirkestræde, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Chr. Jensen, bryggeri.

Grundl. d. 1. juni 1830 af brygger og væver Petersen.

I 1926 overtaget af J. Chr. Jensen (f. 1886).

Adresse: Østergade 3, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Chr. Jensen, manufakturforretning.

Grundl. i 1836 af Søren Johan Tvermoes. J. Chr. Jen­sen (L 1887, d. 1947) var indehaver af forret­ningen til sin død; den overtoges da af enken, fru Margrethe Jensen.

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Chr. Jensen's Galvaniserings-Etablissement.

Grundl. i 1870 af brødrene Johan Chr. Jensen (f. 1845, d. 1914) og Niels Jensen (f. 1848, d. 1926).

I 1937 indregistreredes Danske Galvani­serings-Fabrikker, Københavns Fortinneri, Kø­benhavns Kromfornikleri, Københavns Cadmi­erings Anstalt, Dansk Meta1sprØjteri og i 1950 indregistreredes Dansk Prodor Glas.

Virksomhedens nuværende indehaver er fa­brikant H. Busch-Jensen (f. 1889), som ind­trådte som medindehaver i 1922 og overtog virksomheden som eneindehaver i 1937.

Adresse: Holmbladsgade 39-47, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage