Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 282
Jens - Jens
 

 

H. Jensen A/S, kornforretning.

Grundl. i 1889 af H. Jensen. Omdannet til aktieselskab d. 23. febr. 1930. Forretningsfører (siden 1930): Niels Jensen (f. 1884).

Adresse: Nørregade 87-89, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Jensen A/S, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 24. dec. 1883 af Hans Jensen (L 1859, d. 1915).

Efter denne fortsat af sønnen, konsul Henning Jensen (f. 1887, d. 1943). I 1943 omdannet til aktieselskab med Tage Ras­mussen (f. 1907) som direktør.

Adresse: Lauget 1-3, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Jensen & Co.'s Eftf., J. P. Steffensen, guld- og sølvvarefirma en gros. Firmaet star­tedes oprindelig i året 1889 af nu afdøde etats­råd Chr. Filtenborg, Århus, og grosserer J. V. Schmidt, København, med nu afdøde grosse­rer Jens Andersen som daglig leder, og man oparbejdede efterhån­den en betydelig en­gros handel såvel her i landet som i vore na­bolande, Norge, Sve­rige og Finland.

I året 1917 tiltrådte grosserer J. P. Steffen­sen (f. 1873, d. 1949) den daglige ledelse efter i mange år at have varetaget eksporten og han­delen ved den norske afdeling.

Efter etats­råd Chr. Filtenborgs død i 1919 overtog J. P. Steffensen d. 31. okto­ber 1919 firmaet Hans Jensen & Co., som ene­indehaver.

 

 

J. P. Steffensen

 

I 1934 oprettedes en afdeling i København, Farvergade nr. 4.

Efter J. P. Steffensen's død i 1949 videreføres fir­maet af hans enke, fru

L. M. Steffensen (f. 1883) med 2 sønner, Knud Th. Steffensen (f. 1908) og Jørgen Th. Steffensen (f. 1910), som forretningsførere.

 

Hans Jensen & Co.’s

Eftf., Århus

 

I året 1934 overtog firmaet sølvvarefabriken Hejl & Lorenzen i Randers; dette omdannedes til H e j l & C o. A/S og byggede en ny, me­get moderne fabrik, hvor der væsentlig fabri­keres sølv og sølvpletterede bijouterivarer med en efterhånden betydelig eksport til vore na­bolande og andre europæiske og oversøiske lande.

Adresse: Molsgade 2, Århus.

Afd. i Kbhvn.: Farvergade 4, Kbhvn. K. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Jensen's Eftf., trikotagefabrik.

Grundl. d. 24. marts 1893 af Hans Jensen (f. 1867, d. 1940); i 1942 overtaget af sønnen, Richard Jensen Spalk (f. 1902).

Adresse: Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Jensen's Stereotypi-Anstalt.

Grundl. i 1897 af Hans Jensen (f. 1846, d. 1916).

Nuvæ­rende indehavere: sønnen, W. M. Jensen (f. 1887) og sønnesønnen, K. M. Jensen (f. 1911).

Adresse: Sankt Gjertruds Stræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Holse Jensen, konditori.

Grundl. i 1884 af Hans Nottelmann (f. 1858).

Indehaver (si­den 1936): Hans Holse Jensen (f. 1912).

Adresse: Vestergade 6, Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. B. Jensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1850 af P. W. Møller.

Indehaver (siden 1. febr. 1944): H. B. Jensen (f. 1923).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Jensen & Søn.

Grundl. under firmanavn H. C. Jensen d. 10. nov. 1863 af H. Chr. Jen­sen (f. 1819, d. 1900).

I 1888 optoges sønnen, Søren Jensen (f. 1860, d. 1939), i firmaet, som derefter førtes under navnet H. C. Jensen & Søn.

Oprindelig forretning med uld, huder og skind. Uldforretningen ophørte i 1930. Siden 1893 afholder firmaet månedlige auktioner over huder og skind fra kbhvnske slagter­mestre.

I 1908 startede grosserer Søren Jensen med Grosserer Holger Meyer (f. 1870, d. 1930) som medindehaver firmaet D a n s k e p r o v i n s s l a g t e r m e s t r e s H u d e a u k ­t i o n s s a l g, som afholder månedlige auktio­ner over huder og skind fra danske provins­slagtermestre og siden 1927 tillige over tek­nisk fedt fra danske destruktører; desuden af­holdes i vintersæsonen månedlige auktioner over vildt- og farmskind, hare- og dyreskind etc.

Efter grosserer Holger Meyers død var grosserer Søren Jensen eneindehaver af sidst­nævnte firma, og efter dennes død var hans enke, fru Sigrid Søren Jensen, f. Ingemann, indehaver af begge de nævnte firmaer.

Fru Søren Jensen er død i 1949; men firmaerne fortsættes af hendes arvinger og ledes af de tidligere mangeårige prokurister, direktørerne Aage Rolff (f. 1889) og P. F. Heidensleben (f. 1899), som også har været ledere siden gros­serer Søren Jensens død i 1939.

Adresse: Saxogade 63-69, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Chr. Jensens Eftf. ved Olav Jensen, køb­mandsforretning.

Grundl. ca. 1904 af C. J. Christensen.

I 1908 overtaget af H. Chr. Jen­sen og i 1935 af Olav Jensen (f. 1905).

Adresse: Strandvej 34, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helge Jensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1880 af købmand Schrøder. Indehaver siden 1934: I. P. Helge Jensen (f. 10. maj 1908).

Adresse: Adelgade 8, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henning Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1904 af J. N. Kløcker (f. 1877). Indehaver (siden 1942): Henning Jensen (f. 1914).

Adresse: Nørregade 7, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1896 af Søren Dam (f. 1862, d. 1904).

Indeha­ver (siden 1936): Henry Jensen (f. 1912).

Adresse: Brammersgade 66, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage