Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 287
Jens - Jens
 

 Nic. Jensen's Eftf., Ivar Th. Petersen, kolo­nial- og produkthandel.

Formentlig grundlagt omkring midten af det 17. århundrede.

I 1876 overtaget af Nic. Jensen (f. 1852, d. 1919) og efter dennes død af Ivar Th. Petersen (f. 1892).

Adresse: Tønnesgade 2, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nicolai Jensen A/S, grosserer- og klædefirma.

Grundl. d. 20. april 1867 af Jesper Nicolai Jen­sen (f. 1842, d. 1895).

Efter grundlæggerens død blev firmaet overtaget af hans svigersøn, Johan Hansen (f. 1868), som fik grossererbor­gerskab i 1899.

I 1948 blev firmaet omdannet til aktieselskab.

Nuværende direktør: Johan Hansen.

Nuværende bestyrelse: direktøren, grosserer Johan Hansen, kontorchef E. V. Mag­tengaard (f. 1908), landsretssagfører H. Ohrt (f. 1899) og prokurist K. C. Møller (f. 1890).

Adresse: Købmagergade 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Jensen, karetmagerforretning og savskæ­reri.

Grundl. d. 9. april 1888 af Søren Jensen (f. 1861, d. 1916).

Den 15. juni 1916 overtaget af Niels Jensen (f. 1893).

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Jensen, snedkerforretning.

Grundl. i 1881 af Peter Rasmussen (d. 1924) og C. T. Løwe (d. 1913).

Indehaver (siden 1924): Niels Jen­sen (f. 1881).

Adresse: Sankt Hans Gade 24, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Jensen & Co., vinhandlerfirma.

Grundl. d. 5. maj 1821 af Niels Jensen (f. 1793, d. 1860).

Nuværende indehaver: Odense Vin Kompagni (se dette).

Adresse: Vingaarden, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Jensen's Eftf. ved Niels Ovesen, slagter­forretning.

Grundl. d. 2. november 1884 af Niels Jensen (f. 6. november 1859, d. 1945).

I 1923 overtaget af den nuværende indehaver, Niels Ovesen (f. 16. januar 1889).

Adresse: Lavendelstræde 4-6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nis Jensen's Bog-, Kunst- & Papirhandel.

Grundl. d. 1. okt. 1888 af Nis Peter Jensen (f. 1862, d. 1930).

I 1927 overtaget af sønnen, R. H. P. Jensen (f. 1891).

Adresse: Nørregade 7, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Jensen's Korkvarefabrik A/S.

Grundl. i 1880 af N. P. Jensen (f. 1852, d. 1912).

Om­dannet til aktieselskab d. 11. marts 1912.

Nu­værende direktør: H. C. Nielsen (f. 1880).

Adresse: Brigadevej 58, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Jensen's Skibs- & Baadebyggeri.

Grundl. i 1873 af Søren Abrahamsen (f. 1849); i 1900 flyttet til Esbjerg; i 1917 overtaget af N. M. Frederiksen (udtrådt 1922) og N. P. Jensen (f. 1883).

Adresse: Gammel Havn, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Jensen, fiskeforretning.

Grundl. d. 14. marts 1903 af O. Jensen (f. 1884), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Gammel Kongevej 51, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olaf A. Jensen, blikkenslager-, gas- og vand­mester.

Grundl. d. 20. april 1876 af N. J. C. Jensen (f. 1842, d. 1892).

Efter hans død fort­sat af enken, fru Johanne Jensen og sønnen, Olaf A. Jensen, R. af Dbg. (f. 1874), der blev eneindehaver i 1899.

Adresse: Vesterbrogade 120, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Jensen's Sønner, manufakturhandel.

Grundl. d. 28. marts 1879 af Ole Jensen (f. 1850, d. 1921) og i 1919 overtaget af sønnerne, Carl Johan Jensen (f. 1883) og Ewald Jensen (f. 1885, d. 1949).

I 1922 udtrådte Carl Johan Jensen af firmaet, der derefter fortsattes af Ewald Jensen som eneindehaver indtil 1949.

Siden 1949 indehaves forretningen af enken, fru Linchen Jensen (f. 1882).

Adresse: Frederiksgade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oluf Jensen, bagerforretning.

Grundl. i 1898 af L. Christensen.

Den 7. april 1905 overtaget af den nuværende indehaver, Oluf Jensen (f. 1876).

Adresse: Valby Langgade 25, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Jensen, isenkramforretning.

Grundl. d. 23. april 1889 af Carl Chr. Kjær (f. 1865, d. 1935).

I 1934 overtaget af Otto Jensen (f. 1907).

Adresse: Nytorv 5,Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Jensen's Farvehandel A/S.

Grundl. d. 22. nov. 1890 af Otto Sepstrup (f. 1859, d. 1930).

Den 1. nov. 1911 overtaget af Otto C. M. Jen­sen (f. 1884).

I 1947 omdannedes forretningen til aktieselskab med nævnte Otto Jensen som direktør og bestyrelsesformand.

Bestyrelsen består iøvrigt af farvehandler V. Jensen (f. 1912) og landsretssagfører J. Smedegaard An­dersen (f. 1893).

Adresse: Østergade 7 A, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ove C. Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1853 af Ove C. Jensen (f. 1830, d. 1919), i 1902 overtaget af hans søn, Søren M. Jensen (f. 1855, d. 1933) og i 1904 overgået til et aktie­selskab med S. M. Jensen som leder. Selska­bet opløstes i 1915, og firmaet overgik atter til S. M. Jensen som eneindehaver; efter hans død i 1933 videreførtes forretningen af enken, fru Josephine Jensen med sønnen, Ove C. Jensen (f. 12. sept. 1902), som forretningsfø­rer.

Siden 1943 har denne været eneindehaver af forretningen.

Adresse: Nørregade 8, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Jensen, bødkerforretning.

Grundl. i 1884 af W. Møller.

Indehaver siden 1911: P. Jensen (f. 1879).

Adresse: Kongensgade 27, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Jensen & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 1. april 1904 af P. Jensen (f. 1873, d. 1935).

I 1936 overtaget af sønnen, Chr. M. Jensen (f. 1908).

Adresse: Rosenkrantzgade 17, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage