Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 288
Jens - Jens
 

P. Chr. Jensen, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1896 af Axel Lund.

Indeha­ver (siden 1927): P. Chr. Jensen (f. 1875).

Adresse: Fakse Ladeplads.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Chr. Jensen & Søn, møllestensfabrik.

Grundl. ca. 1907 af P. Chr. Jensen (f. 1875, d. 1934).

Indehaver (siden 1925): sønnen, H. B. Jensen (f. 1899).

Adresse: Ringstedgade 92, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Jensen, fiskeforretning en gros.

Grundl. i 1880 af P. Jensen (f. 1849, d. 1902).

Indeha­ver siden 1906: P. Jensen(f. 1883).

Adresse: Havnen, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Jensen, vognmandsforretning.

Grundl. i 1860 af Ole Jensen.

I 1900 overtaget af sønnen, Albert Jensen (f. 1864, d. 1914) og i 1916 af dennes søn Peter Jensen (f. 5. maj 1890, d. 1936).

Dennes enke, fru A. Jensen, fortsætter forretningen.

Adresse: Sophus Bauditz Vej 6, Charlotten­lund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Jensen A/S, ost og kasein en gros.

Grundl. i 1897 af Peter Jensen (f. 1870, d. 1944).

Omdannet til aktieselskab 1. jan. 1950 med grosserer Knud W. Jensen som formand for bestyrelsen.

Direktion: Knud Chrom, G. Lerche og Jens Pedersen.

Virksomheden, der har filialer i Svendborg, Rudkøbing, Sønderborg, Århus, Aalborg, Has­lev og N - Aaby, omfatter eksport af handel i indlandet med ost og kasein.

Adresse: Hovedkontor og bylager: Heste­møllestræde 6, Kbhvn. K.

Eksportlager: Frederiksholms Havnevej 12, Sydhavnen, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. G. Jensen & Søn's Eftf., våben- og sports­forretning.

Grundl. i 1898 af P. G. Jensen. Nu­værende indehaver: fru E. Jensen.

Adresse: Købmagergade 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hestbek Jensen, boghandel.

Grundl. d. 8. dec. 1899 af Thorvald Hestbeck (f. 1870).

In­dehaver siden 1948: J. E. Schou Andersen (f. 1921).

Adresse: Prinsessegade 26, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Reinh. Jensen's Eftf. ved G. Frenzel, stenhug­geri.

Grundl. d. 7. april 1900 af Reinholdt Jen­sen (f. 1863, d. 1933).

I 1933 overtaget af den­nes enke og i 1939 af G. Frenzel (f. 1895).

Adresse: Hjortholms Alle 44, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. W. Jensen, malervare- og tapethandel.

Grundl. d. 8. marts 1899 af R. W. Jensen (f. 1873).

Den 1. april 1950 overtaget af sønnen, Carl Wilh. Jensen.

Adresse: Nygade 2, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Jensen, vildt- og fiskehandel.

Grundl. i 1878 af S. Jensen (d. 1938).

Indehaver (siden 1946): fru Paula Møller.

Adresse: Store Kongensgade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Salomon Jensen, blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1879 af Axel Pedersen (f. ca. 1849, d. 1919) og i 1919 overtaget af Salomon Jensen (f.1892).

Adresse: Danmarksstræde 35, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. E. Jensen & Roed, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 2. juni 1899 af S. E. Jensen (f. 1845, d. 1926) og V. Roed (f. 1872). Nuværende in­dehaver: W. M. Hansen.

Adresse: Schacksgade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. M. Jensen & Co. A/S, trikotagefabrik.

Grundl. d. 6. jan. 1907 af S. M. Jensen, J. Niel­sen og den senere borgmester i Odense, H. Chr. Petersen (f. 1875, d. 1944). Sidstnævnte var eneindehaver 1937-44. Omdannet til aktiesel­skab i 1944.

Direktør (siden 1944): Ingv. Ras­mussen (f. 1895).

Adresse: Klostervej 24, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Jensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1850 af købmand Levinsohn.

Indehaver (si­den 1936): fru Karna A. S. Jensen (f. 1889).

Adresse: Adelgade 87, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Jensen & Søn, herreekviperingsforret­ning.

Grundl. d. 1. sept. 1910 af Sophus Jen­sen (f. 1863, d. 1949).

I 1947 overtaget af søn­nen, Frithiof Jensen (f. 1895).

Adresse: Algade 62, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Jensen, kolonialforretning.

Grundl. i 1818 af Niels Ersleff Jacobsen (d. 1863).

Indehaver (siden 1946): S. P. Jensen (f. 1900).

Adresse: Nørregade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Jensen & Co., korn-, kul-, trælast- og tømmerhandel.

Grundl. d. 15. nov. 1809 af Is­rael Roeskilde.

Indehavere (siden 1918): fir­maet Carøe & Co., Kbhvn. (grundl. 1843) og S. P. Jensen (f. 1877). Den daglige ledelse fo­restås af direktør A. Holst-Jensen (f. 1895).

Adresse: Kordilgade 28, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Jensen's Eftf., grossererfirma, jernhandel.

Grundl. d. 17. dec. 1878 af S. P. Jensen.

Inde­haver (siden 1937): enkefru Emma Torp Laur­sen.

Adresse: Rantzausgade 40, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Jensen's Boghandel.

Grundl. i 1844 af M. P. Grauballe, overtaget i 1860 af L. C. C. Estrup og i 1875 af H. M. Løding.

I 1901 over­toges virksomheden af Chr. E. Krag, i 1904 af Axel Løngreen og i 1910 af Svend Jensen. Efter dennes død i 1947 overtoges forretningen af enken, fru Amalie Jensen, med Hans Munk (f. 1925) som bestyrer; denne overtog i 1950 bogladen som eneindehaver.

Adresse: Helligkorsgade 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Jensens Boghandel.

Grundl. d. 22. okt. 1885 af N. Christensen og J. H. Christensen.

Indehaver (siden 1. nov. 1934): Svend Jensen (f. 1907).

Adresse: Algade 18, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sv. Aage Jensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1880 af A. Egholm. Indehaver (siden 1946):

Sv. Aa. Jensen (f. 1918).

Adresse: Sct. Laurentii Vej 96, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage