Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 240
Henr - Henr
 

 

Henriksen & Blom, papæskefabrik.

Grundl. d. 23. april 1897 af H. P. Henriksen (f. 1860, d. 1941).

Firmaet flyttede i 1920 til den nuvæ­rende adresse, hvor det overtog det i 1915 grundlagte firma Kjøbenhavns Papæskefabrik.

Virksomheden har fra en meget beskeden be­gyndelse udviklet sig til at optage ca. 3500 m2 gulvflade og be­skæftiger en efter dan­ske forhold meget stor arbejdsstyrke, der er forsynet med de mest moderne maskiner, så­ledes at det har været muligt, foruden at for­syne danske virksom­heder med Papemballage, også at eksportere i større stil.

 

G. Blom

 

Den nuvæ­rende indehaver, G. Blom (f. 30. sept. 1888), indtrådte i firmaet i febr. 1923.

Fra 1937 har sønnen, Karsten Blom (f. 1916), været tilknyt­tet firmaet, fra 1950 som medindehaver.

Adresse: Ryesgade 48, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage K. Henriksen, kolonialforretning.

Grundl. i slutningen af det 18. årh. af P. Andersen.

In­dehaver (siden 1947): Aage K. Henriksen (f. 1911).

Adresse: Gerritsgade 7, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Lund Henriksen, konditori.

Grundl. i 1880 af Marcus Christian Henriksen (f. 9. sept. 1851, d. 1889), efter denne videreført af enken, fru J. Henriksen (f. 1852, d. 1934) til 1912, da for­retningen overtoges af sønnen, V. Lund Hen­riksen (f. 1881).

I 1947 overtog dennes søn, A. Lund Henriksen (f. 8. maj 1917), kondito­riet.

Adresse: Algade 64, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Henriksen, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1903 af Axel Henriksen (f. 1872), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Kongegade 17, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. L. Henriksen, osteforretning en gros.

Grundl. d. 9. maj 1866 af H. N. Henriksen (f. 1832 i Odense, d. 1899) og ved hans død overtaget af Sønnen, L. Henriksen (f. 1869, d. 1934), der i 1900 antog firmanavnet Henriksen's Forenede Osteforretninger.

I 1928 overtoges firmaet af sidstnævntes søn, C. L. Henriksen (f. 1904), der antog det nuværende firmanavn.

Adresse: Poul Møllers Vej 25, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Henriksen, smøreksport.

Grundl. i 1876 af Frederik Johannes Baune (f. 1848, d. 1933).

Overgik i 1927 til H. P. Henriksen (f. 1867).

Adresse: Kystvej 57, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Henriksen's Eftf. ved Erik Ek, skrædderfor­retning.

Grundl. d. 27. marts 1878 af I. Hen­riksen (f. 1848, d. 1928).

Indehaver (siden 11. dec. 1927): Erik Ek (f. 1899).

Adresse: Vindegade 24, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Henriksens Eftf., handskefabrik og detail­salg.

Grundl. d. 1. nov. 1901, af Jens Søren Henriksen (f. 24. maj 1871, d. 18. okt. 1941).

 

     

     J. S. Henriksen           Børge Falk Magnussen

 

 

Nuværende indehaver: svigersønnen, Børge Falk Magnussen (f. 25. nov. 1904). Forretnin­gen er grundlagt i Kannikegade nr. 1, men flyttede i 1921 til den nuværende adresse.

Adresse: Kannikegade 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kai Henriksen's Farveri.

Grundl. i 1856. I 1938 overtaget af Kai Henriksen (f. 1913).

Adresse: Søndergade 9, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. C. Henriksen & Co., blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 9. okt. 1909 af K. C. Henriksen (f. 1858, d. 1945).

I 1935 indtrådte Knud Petersen (f. 1905) i firmaet, som han i 1939 overtog som eneindehaver.

Adresse: Nørreport 25, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Henriksen, buntmagerforretning.

Grundl. d. 4. sept. 1866 af Lauritz Henriksen (f. 1838, d. 1919).

Ved vedtægter af 2. maj 1901 omdan­nedes forretningen til et aktieselskab.

Dette opløstes atter ca. 1913 og overtoges igen af grundlæggeren.

I 1919 overtoges forretningen af grundlæggerens nevø, Marius Henriksen (f. 1887).

Adresse: Springvandsplads 3, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Henriksen, købmand.

Grundl. d. 20. nov. J899 af Niels Henriksen (f. 1871), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Lille Nygade 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Henriksen, farveri.

Grundl. ca. 1775 af Pe­ter Engelbrecht Kellinghuusen.

I 1899 over­toges det af firmaet Odense Klædefabrik ved Meldal & Co., som i 1917 overdrog farveriet til Peter Henriksen (f. 1887).

Adresse: Frederiksgade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Henriksen, smedeforretning og vægtfabrik.

Grundl. i 1887 af P. Henriksen (f. 1860, d. 1933).

I 1917 overtoges virksomheden af P. Henriksen (f. 1888, d. 1945), derefter videre­ført af enken, Eva Henriksen.

I 1949 bortfor­pagtet til Børge Fink-Jensen (f. 1918).

Adresse: Vestergrave 22, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sv. Henriksen, urmager- og guldsmedeforret­ning.

Grundl. d. 1. nov. 1889 af M. M. Hen­riksen (f. 1864, d. 1944).

Indehaver (siden 1946): sønnen, Sv. Henriksen (f. 1907).

Adresse: Østergade 2, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage