Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 241
Henr - Herm

 

Henriques & Bonfils' Eftf., F. H. Bøttzauw, bog-, papir- og kunsthandel.

Grundl. d. 5. maj 1891 af R. S. Henriques og S. C. E. Bonfils.

Indehaver (siden 1897): If. H. Bøttzauw (f. 1865).

Adresse: Vimmelskaftet 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henriques & Løvengreen's Trikotagefabrikker A/S.

Grundl. d. 9. dec. 1897 på Frederiksberg.

Selskabets første bestyrelse bestod af overrets­sagfører William Honum, der var formand, ju­stitsråd Niels Josephsen og ingeniør Eduard Andersen, samt de 3 direktører Oluf Johannes Løvengreen, Malmø, Michael Henriques og Pe­ter Gustav Løvengreen, Malmø. Aktiekapitalen var 500.000 kr.

Siden 1931 driver selskabet "tillige virksom­hed under navnene: Tekstilfabrikken Silke­borg A/S (stiftet 25. aug. 1909) og Silkeborg Trikotagefabrik (stiftet 1892).

Selskabets fabrikker i København og Silke­borg drives i forbindelse med "Malmö meka­niska Tricotagefabriks A/S". Selskabets aktie­kapital er nu kr. 4.600.000.

Den nuværende bestyrelse består af: under­direktør Kai With (f. 1887), direktør E. Faber (f. 1886), direktør H. J. Helger (f. 1882) og direktør James Løwe (f. 1881).

Direktionen består af: ovennævnte E. Fa­ber, J. Wohlert (f. 1891), Georg Merling (f. 1885) og H. Langhoff (f. 1910).

Adresse: Mariendalsvej 46, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henriques & Zøylner's Eftf., grossererfirma, hørkram og eksport af klipfisk.

Grundl. d. 1. sept. 1900 af G. A. Henriques (f. 19. febr. 1859, d. 1939), og C. Zøylner (f. 16. maj 1.875, d. 1937) under firmanavnet Henriques & Zøylner.

I 1938 overtoges firmaet af den nuværende in­dehaver, Jul. E. Jørgensen (f. 12. juli 1891), der havde været knyttet til firmaet siden d. 1. jan. 1932.

Adresse: Nyhavn 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

MORITZ R. HENRIQUES

Grossererfirma, er grundlagt ca. 1830 af Is. R. Henriques, efter hvis Død 1856 hans Broder, Moritz Ruben Henriques (f. 1817, d. 1895) overtog Forretningen; i 1877 optog han Sønnen, Ruben Carl Henriques (f. 1849) og Wilhelm Salomon (f. 1842) som Kompagnoner, og disse er Firmaets Indehavere siden Grundlæggerens Udtræden i 1887.

Adresse: Frilageret Amaliegade, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Moritz R. Henriques, grossererfirma.

Grundl. d. 10. marts 1832 af Is. R. Henriques, efter hvis død i 1856 hans broder, Moritz Ruben Henriques (f. 1817, d. 1895), overtog forret­ningen.

Indehaver (siden 1943): sidstnævntes sønnesøn, Paul Albert Henriques (f. 1880).

Adresse: Nørregade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. HENRIQUES JUN.

Vekselererfirma, er grundlagt 1801 af Ruben Henriques (f. 1771, d. 1846), efter hvem Enken fortsatte Forretningen indtil 1853, da den blev overtaget af Sønnen, Aron Ruben Henriques (f. 1824, trak sig tilbage i 1899, d.1908); i 1853 indtrådte en anden Søn, Martin R. Henriques (f.1825) som  Prokurist (Vekselmægler). I 1892 blev Otto R. Henriques (f. 1856) og Edmond S. Henriques (f. 1860, d. 1910) (Sønner af henholdsvis den ældste og yngste Broder) optagne som Kompagnoner. I 1910 meddeltes der Otto R. Henriques´ Søn, Carl Otto Henriques, Prokura.

Adresse: Højbroplads 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

R. Henriques jr., vekselererfirma.

Grundl. d. 25. nov. 1801 af Rubens Henriques (f. 1771, d. 1846), efter hvem enken fortsatte forretningen indtil 1853, da den blev overtaget af søn­nen Aron Ruben Hen­riques (f. 1824, trak sig tilbage i 1899, d. 1908).

I 1853 indtråd­te en anden søn, Mar­tin R. Henriques (f. 1825) som prokurist. (vekselmægler).

 

Ruben Henriques

 

I 1892 blev Otto R. Hen­riques (f. 1856, d. 16. april 1932) og Edmond S. Henriques (f.1860,

d. 1910), sønner af henholdsvis den ældste og den yngste broder, optaget som kompag­noner, og i 1910 indtrådte Otto R. Henriques søn, Carl Otto Henriques i firmaet.

Sidstnævn­te blev medindehaver i 1919.

I 1925 optoges Edmond S. Henriques' søn Walther H. Hen­riques, der udtrådte af firmaet i 1949.

Nuværende indehaver: Carl Otto Henriques (f. 26. marts 1887).

Adresse: Højbro Plads 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Henze's Skruebolte- & Møtrikfabrik.

Virksomheden er grundlagt d. 22. juli 1881 af brødrene Th. Henze (f. 10. januar 1850, d. 14. september 1912) og A. Henze (f. 11: maj 1852, 22. juni 1930).

Nuværende indehavere: B. J. Tomdrup (f. 12. juni 1891) og Erik Henze Tomdrup (f. 15. nov. 1917).

Den 1. januar 1936 overtoges Københavns Bolte- & Møtrikfabrik.

På fabrikkerne beskæftiges nu 200-250 mennesker.

Adresse: Hovedsæde, Bragesgade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Herdahl's Bogtrykkeri's Eftf.

Grundl. i 1872 af N. Herdahl (f. 1840, d. 1917) og videreført af sønnerne, Peter Vilh. Herdahl (d. 1926) og Rob. Johs. Herdahl (d. 1928).

Indehaver (si­den 1928): J ens Alfred Georg Månsson (f. 1886).

Adresse: Pilestræde 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sv. O. Herding, statsaut. varemægler.

Grundl. ca. 1900 af Joh. P. Hansen (f. 1863, d. 1948); i 1945 overtaget af Sv. O. Herding (f.1907).

Adresse: Nyhavnsgade 11, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HERFORT & Co.

Hof-Herreekviperingsforretning, er grundlagt 1855 af Simon Schottlænder (d. 1873) og Benny M. Goldschmidt (d. 1901), i Begyndelsen under Navn af Schottlænder & Co., senere Schottlænder & Goldschmidt. Det var den første Herreudstyrsforretning i Kbhvn. I 1879 blev Herman Herforth (d. 1908) optaget i Firmaet, og i 1882 udtrådte Goldschmidt, hvorefter det nu anvendte Firmanavn antoges.

Adresse: Amagertorv 14, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. H. Herlin & Co., skrædderfirma.

Grundl. i 1865 under firmanavnet Johansen & Møller af L P. Møller, der fik borgerskab d. 17. aug. 1865 og Lars Johansen, der fik borgerskab d. 24. okt. 1865.

I 1878 optoges kgl. hofskrædder H. Rasmussen, som havde haft forretning si­den 30. dec. 1848, i firmaet, der derefter an­tog navnet H. Rasmussen, Johansen & Møller.

Rasmussen ud trådte i 1893 og i 1901 overtoges forretningen af A. H. Herlin (f. 1862, d. 1939), der allerede i 1896 havde påbegyndt et skræd­derfirma. Efter denne overtoges firmaet af svi­gersønnen, den nuværende indehaver Emil Schack-Jensen (f. 9. dec. 1892). Den 8. maj 1905 fik firmaet prædikat af kgl. hof-skrædder og d. 9. marts 1940 prædikat af kgl. hof-leve­randør.

Adresse: Bredgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herlufsholm Dampmølle & Brødfabrik A/S.

Grundl. i 1873 af J. Lundstein (f. 1848, d. 1919).

Overgået til aktieselskab i 1932. Direk­tion: fru Edith Windeløv (f. 1914).

Adresse: Slagelsevej 59 A, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. D. Hermann, Løysemos' Eftf.. brændsels­forretning.

Grundl. i 1862 af H. P. Løysemos (f. 1822, d. 1909) og i 1916 overtaget af den nuværende indehaver A. D. Hermann (f. 1888).

Adresse: Prinsessegade 80, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. C. Hermann, sølvvarefabrik.

Grundl. i 1878 af Carl Christian Hermann (f. 1840, d. 1909), der i 1906 optog sønnen, Julius Christian Wil-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage