Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 242
Herm - Herr
 

liam Hermann (f. 1868, d. 1939) i forretnin­gen.

I 1913 optoges tillige Aage Carl Vilhelm Hermann (f. 1880) som medindehaver; denne er eneindehaver fra 1939.

Adresse: Pilestræde 56-58, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hermansen & Lannoy, blikkenslager-, gas- og vandmesterforretning.

Grundl. i 1858 af J. E. Timm.

Nuværende indehavere: Asta og Ejnar Hermansen.

Adresse: Vesterbrogade 29. Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. P. Hermansen, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 15. april 1907 af I. P. Hermansen (f. 1884), som fremdeles er indehaver af for­retningen

Adresse: Dronninglund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Dagblad.

Grundl. d. 15. nov. 1889 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).

In­dehaver: I/S De Bergske Blade. Nuværende redaktør: P. Højbjerg Pedersen (f. 1898).

Adresse: Dalgasgade 16, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Folkeblad (venstreblad).

Grundl. d. 1. april 1869 af landstingsmand Thomas Nielsen (f. 1838, d. 1895). Bladet trykkedes indtil 1876 i Vejle.

Efter grundlæggerens død udga­ves bladet af L. V. Bendixsen (f. 1858, d. 1926), der var dets redaktør fra 1889-1926.

Tidligere redaktører: Søren Hansen (1869-80), Anders Andersen (1880-89).

Efter L. V. Bendixsens død blev bladet overtaget af chefredaktør A. R. Bendixsen (f. 12. sept. 1888), ansvarsha­vende og redaktør H. Bendixsen (f. 13. aug. 1894).

Adresse: Østergade 25, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Handels- og Landbrugsbank A/S.

Grundl. d. 24. juli 1903.

Bankens første direk­tion bestod af justitsråd Christen Frederiksen Bitsch (f. 1863, d. 1913) og Christian Yde (f. 1859, d. 1937).

Nuværende direktør: Hugo Thomsen (f. 1896) (indtrådt i direktionen i 1934).

Adresse: Østergade 2, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Hede- & Discontobank A/S.

Grundl. d. 12. marts 1872 på initiativ af generalkonsul Hendrik Pontoppidan (f. 1814, d. 1901) og kap­tajn Enrico Dalgas (f. 1828, d. 1894).

Direktør (siden 1930): A. N. Guldager (f. 1885).

Adresse: Bredgade 2, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Herning.

Grundl. d. 27. nov. 1886 af Povl Andersen. Indehaver (siden 1949): V. Lorenzen (f. 1897).

Adresse: 0stergade 32, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Klædefabrik A/S.

Grundl. i 1873 som et spinderi af Poul Andersen (f. 1844).

Over­taget i 1883 af brødrene J. A. Lund (f. 1856) og F. C. Lund (f. 1853). J. A. Lund ud trådte af firmaet i 1908, og det videreførtes derefter af F. C. Lund, indtil det i 1916 omdannedes til et aktieselskab (vedtægter af 19. okt.) med F. C. Lund og I. C. Nielsen som direktører.

Fabrikken brændte i 1901, og en ny fabrik opførtes med spinderi-, væveri- og appretur­anlæg.

I 1948 opførtes en ny 4-etages væveri­bygning.

I 1934 likvideredes aktieselskabet, og virksomheden overtoges af Johannes Jespersen (f. 25. maj 1880).

Den 1. jan. 1950 omdannedes firmaet til et familieaktieselskab med Johs. Jespersen og Gunnar Jespersen som direktører. Fabrikken beskæftiger nu 170 arbejdere.

Adresse: Vestergade 18, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Løve Apotek.

Oprettet d. 15. febr. 1832 af Hans Leganger Heiberg (f. 1798, d. 1834).

Indehaver (siden 1. nov. 1911): Chr. Aa. Elming (f. 1884).

Adresse: Bredgade 4, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning ny Mølle.

Grundl. i 1890. Indehaver (siden 1945): Kr. Mærsk Bjerg (f. 1919).

Adresse: Møllegade 3, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Skotøjsfabrik ved Aagaard-Jensen.

Grundl. i 1880 af A. Aagaard-Jensen (f. 1855, d. 1926).

I 1926 overtaget af sønnen, J. N. Aagaard-Jensen (f. 1894).

Adresse: Bredgade 53, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Socialdemokrat.

Grundl. d. 1. juli 1905. Redaktør (siden 1941): Jens Jespersen (f. 1909).

Adresse: Østergade 24, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herning Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 21. nov. 1874 af Nis Hansen.

Overgået til aktie­selskab d. 5. maj 1898. Direktion: R. A. Ras­mussen (f. 1876) (fra 1902).

Adresse: Østergade 13, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herolds Hotel.

Grundl. i 1907.

Nuværende in­dehaver: O. Bidstrup (f. 1890).

Adresse: Vestergade 65, Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herre-Huset ved Georg Gosch, herreekvipe­ringsforretning.

Grundl. i 1828 af manufaktur­handler Hessebjerg.

Indehaver (siden 1937): Georg Gosch (f. 1907).

Adresse: Kordilgade 12, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herrernes Magasin, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 24. okt. 1908 af Lauritz Raby (f. 1873), der i 1946 optog sin søn, Mogens Raby (f. 1917) som medindehaver.

Adresse: Istedgade 64, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Herring, urmagerforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1891 af H. C. Herring (f. 1860, d. 1936), efter hvis død hans enke, fru D. Herring,

 

        

H. C. Herring           Otto Herring

 

overtog forretningen og videreførte denne med sønnen, Otto Herring (f. 18. nov. 1907), som forretningsfører; denne overtog i 1942 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Kompagnistræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage