Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 303
Jørg - Jørg
 

Jørgensen & Simonsen's Eftf., piske- og stok­kefabrik.

Grundl. d. 16. marts 1892 af P. Jør­gensen (d. 1900) og K. Simonsen (f. 28. juli 1857, d. 1922).

Fra 1922-33 videreførtes fir­maet af sidstnævntes enke, fru Henriette Si­monsen. Fra 1933-43 var sønnen, S. N. Simon­sen (f. 1885, d. 1943), indehaver.

I 1943 over­toges fabrikken af Anders S. Pedersen (f. 1900).

Adresse: Vestergade 67, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgensen & Stilling's Trælastforretning, se Danske Trælastkompagni A/S.

 

Jørgensen & Wulff's Eftf., grossererfirma, im­port af sydfrugter.

Grundl. d. 1. jan. 1872 af C. E. Jørgensen og V. E. Wulff.

I 1900 over­toges forretningen af Rasmus Wilhelm Peter­sen, der i 1919 overdrog den til Carl Ove Rie­mann (f. 1894, d. 1944) (udtrådt 1936) og den nuværende eneindehaver, Th. Ziska (L 1884).

Adresse: Frederik d. 7. Gade 7 C, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jørgensen & Søn, herreekviperingsforret­ning.

Grundl. d. 1. nov. 1875 af N. C. Nielsen.

Senere overtaget af A. Jørgensen og i 1933 af dennes søn, Johannes Jørgensen (f. 1907).

Adresse: Grindsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jørgensen's Trævarefabrik A/S.

Grundl. 1890 af Anton Jørgensen (f. 1866, d. 1940).

I 1930 overgået til aktieselskab. Direktør (siden 1940): Johs. Andersen (f. 1902).

Adresse: Kræmmergade, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Jørgensen & Co., bagerforretning.

Grundl. d. 1. juni 1879 af Hans Jørgensen (f. 1851, d. 1913).

Nuværende indehaver: sønnen, Henning Jørgensen (f. 1891).

Adresse: Falkoner Alle 53, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. E. Jørgensen, smedeforretning.

Grundl. d. 12. juni 1889 af J. Jørgensen (f. 1862).

Den 12. juni 1930 overtaget af sønnen, A. E. Jør­gensen (f. 1894).

Adresse: Stige pr. Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Jørgensen, isenkramforretning en gros.

Grundl. d. 26. sept. 1905 af Alfred Jørgensen (f. 1880), der fremdeles er indehaver af for­retningen.

Adresse: Havnegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Jørgensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1888 af A. Andersen (f. 1858, d. 1937).

Inde­haver siden 1936: Alfred Jørgensen (f. 1892).

Adresse: Frederiks Alle 58, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Jørgensen's gæringsfysiologiske Labora­torium.

Grundl. som næringsmiddellaborato­rium i 1881 af lærer, cand. phil. Alfred Jørgen­sen (f. d. 16. okt. 1848 i Odense, d. 16. dec. 1925 i Kbhvn.). A. J. var botaniker og mikro­biolog, og gæringsfysiologien, der netop i 80erne gennem Emil Chr. Hansens nyskabende ar­bejder fik en rig og betydningsfuld udvikling, blev - ikke mindst på grund af A. J.'s sam­arbejde med Hansen og på grund af A. J.'s til­knytning til Tuborg Bryggerierne i årene 1881 -87 - ret hurtigt laboratoriets hovedsagelige virkefelt. Rendyrket gær til industrielt brug blev - og bliver - fra laboratoriet eksporte­ret jorden over.

Alfred Jørgensens navn fik verdensry, og fra alle lande strømmede elever til laboratoriet for at lære de nye rendyrk­ningsmetoder. Disse elevbesøg organiseredes efterhånden til regelmæssige kursus, der stadig opretholdes.

I de senere år har laboratoriet til­lige arbejdet med mælkebakteriologi og med mikroorganismer til ostefabrikation.

Laborato­riet har en kemisk-analytisk afdeling, der er statsautoriseret til at foretage kemiske under­søgelser af gødnings- og foderstoffer samt mejeriprodukter.

Efter Alfred Jørgensens død videreførtes laboratoriet af hans enke, fru Ca­milla Jørgensen, f. Lund (f. 1851, d. 1929) og overretssagfører S. C. Juhl (f. 1879, d. 1938), der var blevet administrator i 1925 og med­ejer--fra 1929.

I 1931 blev cand. pharm. Albert Hansen (f. 1888) direktør og medejer; han var eneejer fra 1936, indtil cand. pharm E. J. Helm (f. 1905) i 1947 tiltrådte som medejer.

Adresse: Frydendalsvej 30, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Jørgensen, manufakturforretning.

Grundl. ca. 1870 af Marius Hørløck.

Indehaver (siden 1909): Andreas Jørgensen (f. 1885).

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Jørgensen's Eftf., Hans Larsen A/S, herreekviperingsforretning. Grundl. i 1872 af Andreas Jørgensen (d. 1910).

I 1910 overtaget af Hans L. Larsen (f. 1881, d. 1945).

I 1942 omdannet til aktieselskab.

Direktionen har si­den sidstnævntes død bestået af sønnerne, Svend Aage Breusch Larsen (f. 1906), Louis Larsen (f. 1910) og O. V. B. Larsen (f. 1914).

Adresse: Skomager gade 32, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Jørgensen, smedeforretning.

Grundl. i 1870 af H. Green.

I 1903 overtaget af A. Th. Jørgensen (f. 1873, d. 1948) og i 1926 af den­nes søn, Anders Peter Jørgensen (f. 1899).

Adresse: Nygade, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asmus Jørgensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1877 af Hans Jørgensen (f. 1851, d. 1915).

I 1906 overtaget af sønnen, Asmus Jørgensen (f. 1878, d. 1927) og i 1940 af dennes søn, Niels Peter Jørgensen (f. 1914).

Adresse: Lavgade 4, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

August Jørgensen, herreekviperingsforretning

Grundl. i 1905 af Aug. Jørgensen (f.1879), der stadig er indehaver af forretningen sammen med Ernst V. Olsen (f. 1899).

Adresse: Stjernegade 13, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jørgensen, slagterforretning.

Grundl. i 1898 af E. Sander (f. 1864, d. 1916); i 1916 overtaget af Axel Jørgensen (f. 1894).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 46, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Jørgensen & Co. A/S, smør- & ostefor­retning.

Grundl. d. 6. okt. 1890 af Rasmus Jørgensen (d. 1918).

I 1923 omdannet til aktie­selskab med Jørgen Jørgensen (d. 1930) som direktør og bestyrelsesformand.

Bestyrelsesfor­mand siden 1932: E. V. K. Hansen (f. 1900).

Adresse: Værnedamsvej 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage