Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 305
Jørg - Jørg
 

H. Jørgensen's Eftf., L. Andersen, købmands­forretning, fyrværkerisager.

Grundl. d. 30. aug. 1889 af H. Jørgensen.

I 1927 overtaget af L. Andersen (f. 1902).

Adresse: Kongensgade 21, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Jørgensen & Co.'s Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1880 af A. Schmidt.

I 1932 overta­get, af firmaet Vilhelm Christiansen, hvis in­dehavere er: Walter Rasmussen (f. 1902) og Willy Reinhard (f. 1904).

Adresse: Store Strandstræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Jørgensen & Søn, entreprenørforretning.

Grundl. i 1884 af Hans Jørgensen (f. 1842, d. 1906).

Indehaver (siden 1906): H. Hansen (f. 1880).

Adresse: Pjentedamsgade 49, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Jørgensen, bødkerværksted.

Grundl. i 1857 af Andreas Grønholdt (f. 1825, d. 1904).

Indehaver (siden 1945): Harald Jørgensen (f. 1900).

Adresse: Nørrebro 22, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harder Jørgensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 22. maj 1868 af J. Jørgensen (f. 1839).

Inde­haver siden 1918: Harder Jørgensen (f. 1882).

Adresse: Vestergade 9, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hervey Jørgensen, glarmesterforretning.

Grundl. d. 23. juli 1851 af Frantz Morville (d. 1879) i Frederiksberg Bredegade, daværende nr. 21, overtaget i 1885 af P. Chr. Morville (f. 1848, d. 1914), i 1914 af Frantz Morville og i 1928 af Julius Jørgensen (f. 1863, d. 1945).

Efter sidstnævntes død overtaget af sønnen, Hervey Jørgensen (f. 30. dec. 1894).

Adresse: Nyvej 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Jørgensen & Søns Eftf. ved Laurits Jen­sen, malerforretning.

Grundl. d. 6. maj 1890 af H. P. Jørgensen (f. 1862, d. 1939).

I 1912 blev grundlæggerens søn, H. M. C. Jørgensen (f 1885, d. 1946), optaget som medindehaver; fra 1939 til sin død i 1946 var han eneindeha­ver.

I 1946 overtoges forretningen af Laurits Jensen (f. 1893), der har været knyttet til for­retningen siden 1907.

Adresse: Frederiks Torv 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hugo Jørgensen, købmandsforretning, kolonial og hørkram en gros og en detail, støbegods og bygningsartikler.

Grundl. ca. 1595. Indehaver (siden 1937): Hugo Jørgensen (f. 1909).

Adresse: Brogade 19, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Jørgensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. maj 1902 af Jens Jørgensen (f. 1875), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Grønnegade 27, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

  

J. Jørgensen & Co., bogtrykkeri.

Grundl. d. 12. maj 1874 af Jens Jørgensen (f. 28. dec. 1825) og N. C. Larsen (f. 11. nov. 1843), sidst­nævnte udtrådte af firmaet i 1884 og J. Jør­gensen overdrog det i 1887 til Martin Adolph Hannover.

I 1910 overtog dr. techn. Ivar Jantzen (f. 1875) bogtrykkeriet.

I 1932 opto­ges Henrik Tuxen (f. 1888), der har været knyttet til virksomheden siden 1911, som medindehaver; i 1944 udtrådte Ivar Jantzen af firmaet, og dets indehavere er nu foruden ovennævnte Henrik Tuxen, Helvig Thal Jant­zen og civilingeniørerne Eyvin Jantzen (f. 1909) og Vald. Thal-Jantzen (f. 1900).

Den daglige ledelse af trykkeriet forestås af Henrik Tuxen og Eyvin Jantzen.

Trykkeriet havde til huse i Industribygnin­gen i et par år efter starten, herfra flyttedes det til Gyldendalske Boghandels gård i Kla­reboderne, i 1904 derfra til Nørregade nr. 33 og i 1913 til egen ejendom på den nuværende adresse.

Adresse: Krystalgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgensen & Søn, rebslageri.

Grundl. i 1875 i Overgade nr. 29 af Jørgen Jørgensen (f. 1854, d. i dec. 1931).

I 1918 optoges sønnen, C. F. Jørgensen (f. 3. juni 1875), som medindehaver, og ved grundlæggerens død overtog han for­retningen som eneindehaver. Ca. 1887 erhver­vedes ejendommen på den nuværende adresse og forretningen flyttedes samtidig hertil.

Adresse: Overgade 18, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Jørgensen & Sønner, fabrik for lister og rundstokke.

Grundlagt i året 1902 af J. C. Jør­gensen (f. 1867, d. 1940) under navnet Vejle Li­stefabrik.

I 1928 optog grund­læggeren sine sønner, N. P. Th. Jørgensen (f. 1894) og Carl Chr. Jør­gensen (f. 1896, d. 1941) som medindehaver af virksomheden.

 

J. C. Jørgensen

 

I 1941 overtog N. P. Th. Jørgensen firmaet som eneindehaver med

sin ældste søn, Aksel Jørgensen (f. 1923) som medarbejder.

Adresse: Sønderbrogade 29, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Jørgensen, lædervare- og sadelmagerfir­ma.

Grundl. i febr. 1892 af Joh. Jørgensen (f. 1865, d. 1942).

Forretningen startedes i Torvegade 7, men flyttedes i 1909 til den nuværende adresse, hvor ejendommen var erhvervet i 1908.

I 1943 overtoges udsalget af datteren, frk. A. Jørgen­sen (f. 1893) og værkstedet af sønnen, L. Jo­han Jørgensen (f. 1898).

Adresse: Torvegade 32, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Jørgensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1850 af købmand Abel. Indehaver (siden 1942): Johs. Jørgensen (f. 1912).

Adresse: Vestergade 35, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jørgensen, skrædderi.

Grundl. i 1876 af H. V. Jørgensen, overtaget i april 1923 af den nuværende indehaver: J. P. Jørgensen (f. 1884).

Adresse: Algade 27, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage