Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 306
Jørg - Jørg
 

 Jul. A. Jørgensen A/S, biscuit-, kiks-, vaffel­ og marcipanmassefabrik.

Grundl. d. 1. april 1902 af Jul. A. Jørgensen (f. 1874, d. 1943), der fra 1899 havde drevet egen forretning (kaffe en detail) i København.

I 1902 overtog grund­læggeren Jacob Jacobsens kaffeforretning i Guldsmedgade nr. 27, og i 1908 påbegyndtes fabrikation af kiks.

I 1917 afhændedes kaffeforretningen, og fa­brikken udvidedes til at omfatte fremstilling af biscuit, vafler og marcipan.

I 1935 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med en aktiekapital på 150.000 kr. Fabrikant Jul. A. Jørgensen var medlem af be­styrelsen som kommitteret til sin død i 1943.

Bestyrelsen består nu af Jul. A. Jørgensens to sønner, Fl. Jørgensen (f. 1905) og cand. pharm. Hans Jørgensen (f. 1903), der er sel­skabets direktør siden dets stiftelse, samt fru M. L: Bendixen (f. 1908).

Siden 1935 har fabrikken haft en salgsafdeling i København (Nyhavn nr. 31), der ledes af forretningsfører E. Christensen (f. 1912).

Den 15. marts 1942 købtes den københavn­ske makaronifabrik A/S Norden (stiftet 1935), der efter købet flyttedes til Århus, og der drives af selskabet under navnet

M a k a r o n i­  f a b r i k e n  N o r d e n  A/S og bifirmaet Dansk Fransk Makaroni Fabrik med samme bestyrelse og samme direktion.

Adresse: Herluf Trolles Gade 7-9, Århus. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Jørgensen, bageri.

Grundl. d. 21. april 1893 af N. Larsen (f. 1868, d. 1931).

I 1926 overtaget af Jørgen Jørgensen (f. 1890, d. 1937), i 1937 af fru E. Jørgensen.

Adresse: Vedelsgade 97, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Jørgensen, boghandel.

Grundl. i 1884 af Jørgen Jørgensen (f. 1841, d. 1907), efter hvem enken fortsatte forretningen sammen med sønnen, P. Emanuel Jørgensen (f. 1887), indtil 1921, da denne overtog firmaet som ene­indehaver.

Adresse: Vestergade 63, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Jørgensen, mineralvandsfabrik.

Grundl. i 1905 af Chr. P. Jørgensen (f. 1867); i 1921 overtaget af Jørgen Jørgensen (f. 1892).

Adresse: Søndre Landevej 9, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Jørgensen's Eftf., købmandsforretning.

Grundl. d. 29. aug. 1857 af Hans Olsen (d. 1881).

Senere overtaget af Jørgen Jørgensen (f. 1876) og i 1945 af O. Sundby Rasmussen (f. 1918) og Knud Rasmussen (f. 1916).

Adresse: Adelgade 111-113, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kai Hestbech Jørgensen, maskinfabrik og me­talstøberi.

Grundl. i 1845 af P. Jørgensen (f. 1821, d. 1872).

Indehaver (siden 1926): Kai Hestbech Jørgensen (f. 1887).

Adresse: Morellgade 13, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

 Kaj Jørgensen, Charles Jørgensen's Eftf., Ma­gasin du Nord, manufakturforretning.

Grundl. d. 20. sept. 1883 af Charles Jørgensen (f. 1860, d. 1933).

Siden 1946 videreføres forretningen af sønnen, Kaj Jørgensen (f. 1896).

Adresse: Storegade 24, Brande.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karl J. Jørgensen, grossererforretning (kemi­kalier en gros).

Grundl. d. 24. sept. 1903 af Karl J. Jørgensen (f. 1870), der d. 1. jan. 1940 optog Helmuth H. Jensen (f. 1908) som med­indehaver.

Adresse: Vesterport, Vesterbrogade 8, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Jørgensen, vinhandel.

Grundl. d. 1. okt. 1910 af Knud Jørgensen (f. 1879, d. 1939).

Siden dennes død fortsat af sønnerne, Robert Chr. Jørgensen (f. 1910) og Asger J. Jørgensen (f. 1907).

Adresse: Strandvejen 100, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Konrad Jørgensen's Bogtrykkeri ved L. Fugl­sang.

Grundl. d. 21. nov. 1878 af Konrad Jør­gensen (f. 1849, d. 1921).

I 1919 blev firmaet overtaget af Just Peter Rasmussen (f. 1876, d. 1929) og Ludvig Fuglsang (f. 1882).

Efter J. P. Rasmussens død i 1929 overtog L. Fuglsang firmaet som eneindehaver.

Adresse: Slotsgade 6-8, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kr. Steen Jørgensen, gartneri.

Grundl. d. 20. marts 1857 af Ove Simonsen (f. 1824, d. 1912).

Indehaver (siden 1947): Kr. Steen Jørgensen.

Adresse: Skibsgade 11, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Theilgaard Jørgensen, han dels gartneri.

Grundl. i 1898 af Hans Knudsen Hansen (f. 1872, d. 1942).

Indehavere siden 1939: Karl Theilgaard Jørgensen (f. 1898) og Fanny Theil­gaard Jørgensen, f. Knudsen Hansen (f. 1899).

Adresse: Søndergade 60, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Jørgensen, rebslagerforretning.

Grundl. i 1862 af L. J. Jørgensen (f. 1831, d. 1875).

In­dehaver (siden 1921): L. Jørgensen (f. 1879).

Adresse: Thurø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Jørgensens Eftf., K. Sørensen, kunstslibning.

Grundl. i 1874 af C. Bauer (d. ca. 1912); overtaget af M. J. Chri­stiansen (f. 1871) og O. C. Nielsen (f. 1869).

Senere indtrådte L. Jør­gensen i firmaet, som han overtog som ene­indehaver i 1934. I 1948 blev firmaet overtaget af K. Sørensen (f. 11. okt. 1914).

 

K. Sørensen

 

Virksomhe­den har som speciale slibning af frisørværk­tøj samt kirurgiske instrumenter til hospitaler.

Adresse: Store Kongensgade 75 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. A. Jørgensen's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 30. marts 1880 af forlagsboghandler L. A. Jørgen­sen (d. 1897) og videreført af hans enke, Em­ma Jørgensen, f. Marup (d. 1913).

I 1910 over­taget af Carl Christian Sand (f. 1862, d. 1929) og i 1929 af Albert Sørensen (f. 1891, d. 1944); ved dennes død overtog hans enke, fru Anna Sørensen (f. 1891), firmaet.

Forretningen har siden 1881 været på det nuværende sted.

Adresse: Rosengården 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage