Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 336
Kris - Kron
 

Viggo Kristensen, isenkram- og udstyrsforret­ning.

Grundl. d. 8. febr. 1870 af Lorentz Win­deløv.

I 1910 overtoges forretningen af Viggo Kristensen (f. 1876, d. 1940).

Efter hans død i 1940 er forretningen videreført af hans enke, fru Karen Marie Elisabeth Kristensen med sønnen, Viggo Korsgaard Kristensen (f. 6. aug. 1912) som prokurist og forretningsfører.

Adresse: Danmarksgade 17, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Kristiansen & Søn, paraplyforretning.

Grundl. i 1878 af H. P. Kristiansen (f. 1851, d. 1938).

I 1912 overtaget af sønnen, H. O. J. Kri­stiansen (f. 1879, d. 1946) (medindehaver 1909); i 1946 overtaget af frøken E. J. Kri­stiansen og Kjeld Gellert (f. 1911).

Adresse: Kongensgade 2, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Kristoffersens Boghandel A/S.

Grundl. d. 11. aug. 1905 af V. Kristoffersen (f. 1878, d. 1942).

Efter dennes død blev boghandelen i 1943 omdannet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af: direktør K. B. Kri­stoffersen (f. 1907), formand, fru Karen Møl­ler (f. 1912), fru Esther Kristoffersen (f. 1901), fru Elisabeth Starche (f. 1909) og landsretssagfører Johannes Marcussen (f. 1898).

Forretningsfører: Eilif Andersen (f. 1894).

Aktiekapital: kr. 72.000.

Adresse: Jernbanegade 2, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Krogh & Dahl's Eftf. ved Adley Kanstrup, silkevarelager.

Grundl. d. 4. sept. 1891 af C. P. L. Krogh (f. 1860, d. 1943) og N. A. Dahl. I 1927 overtaget af Adley Kanstrup (f. 1894).

Adresse: Frederiksberggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Krogh, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1907 af Anton Krogh (f. 1879).

Den 1. sept. 1947 overtaget af sønnen, Erik Krogh (f. 1911).

Adresse: Danmarksgade 52, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Krogh, malerforretning.

Grundl. i 1881 af Vilh. Krogh (f. 1856).

Indehaver siden 1908: Emil Krogh (f. 1882).

Adresse: Jens Baggesens Gade 26, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Krogh, købmandsforretning.

Grundl. i 1907 af P. Krogh (f. 1879, d. 1931).

I 1931 overtaget af enken, fru Anna Krogh.

Adresse: Dronningensgade 33, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Krohns Bogtrykkeri, Harald Jensens Bogtryk­keri Aktieselskab.

Grundl. i 1898 af S. L. Hoffmann i Admiralgade 24.

Året efter opto­ges frk. E Lange som medindehaver af forret­ningen; i 1901 udtrådte grundlæggeren af fir­maet, som derefter til 1906 videreførtes af frk. E. Lange. Bogtrykkeriet købtes da af Harald Jensen (d. 1924), som i 1919 tillige købte Krohns Bogtrykkeri, grundl. i 1915 af H. Krohn (d. 1918).

En søn af Harald Jensen, Thorvald Jensen (f. 1896), blev indehaver af firmaet i 1924.

I 1925 flyttedes virksomhederne sammen til Knippelsbrogade 4-8 under firmanavn Krohns Bogtrykkeri-Harald Jensens Bogtrykkeri.

Ved et engelsk luftangreb på Burmeister & Wain d. 27. jan. 1943 ramtes også trykkeriets lokaler i Knippelsbrogade, hvorved bogtryk­keriets maskiner m. m. blev fuldstændig Øde­lagt. Det lykkedes imidlertid allerede hen på sommeren samme år at indrette et nyt tryk­keri i firmaets nuværende lokaler, Sankt Pe­ders Stræde 43-45. Samtidig blev firmaet om­dannet til aktieselskab med bogtrykker Thor­vald Jensen og bogtrykker Anton Bjerregaard som direktører.

Ved sidstnævntes død i 1947 blev Thorvald Jensen enedirektør.

Adresse: Sankt Peders Stræde 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kromann's Sæbefabrik.

Grundl. 4. april 1895 af N. M. Kromann (f. 1870), der i 1946 afstod virksomheden til Lavrids Birkedal (f. 1916).

Adresse: Finsensgade 50, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Krone-Apoteket i København.

Opr. d. 15. febr. 1876 og åbnet d. 22. juni 1877.

Første indeha­ver: Chr. Ditlev Ammentorp Hansen (f. 1843, d. 1916).

Indehaver siden 1938: Alfred Niels Chr. Steen (f. 1888).

Adresse: Holbergsgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Krone-Magasinet ved S. Bach Andersen, her­relingeriforretning.

Grundl. d. 24. april 1899 af M. C. Thorup (f. 1870).

I 1943 overtaget af S. Bach Andersen (f. 1906).

Adresse: Søndergade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Krone-Magasinet ved M. Thorup, herreekvipe­ringshandel.

Grundl. d. 6. okt. 1897 af M. Tho­rup (f. 1870), der fremdeles er forretningens indehaver.

Adresse: Nørrebrogade 27, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Kronika, befragtningsagentur.

Grundl. om­kring 1800.

Indehaver fra 1935-49: B. Kronika (f. 1879'); fra 1. jan. 1949: F. Poulsen.

Adresse: Havnevej 30, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Kronmann, handel med jern, stål, rør, værktøj og kul.

Grundl. d. 18. marts 1852 af Carl W. Kronmann (f. 1825, d. 1883).

Nuvæ­rende indehavere: grundlæggerens sønnedat­ter, enkefru Edith Ovesen, frk. Fanny Ovesen, frk. Lissy Oves en og Chr. Kronmann Ovesen.

Adresse: Frisegade 30, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Turisthotellet Kronprinsen A/S i Hillerød.

Grundt d. 9. marts 1899 af J. Chr. Abr. Gud­nitz.

Nuværende indehaver: Alfred J. Mose­lund.

Hotellet er d. 17. okt. 1950 overtaget af Willy Søborg.

Adresse: Torvet, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kronprinsensgades Materialhandel, en gros & en detail.

Grundl. i 1833 af Th. Lose (f. 1793, d. 1878) med C. H. Schlich som kompagnon. Nuværende indehaver: cand. pharm. Jan L. Knub (f. 1899).

Adresse: Kronprinsensgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kr. Kronstrøm, stenhuggerfirma.

Grundl. d. 5. nov. 1868 af Chr. W. Kronstrøm (f. 1839, d. 1897).

Efter hans død videreført af enken, fru. Thora Kronstrøm og d. 3. jan. 1911 overtaget af sønnen, Kr. Kronstrøm (f. 1887).

Adresse: Strandlodsvej 36, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage